Vanaf 19 november 2005: Atlas Friese macro-nachtvlinders


Voorlopige atlas van de macro-nachtvlinders van Friesland

Op de laatste voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland in Leeuwarden is er al iets verteld over het project “Voorlopige atlas van de macro-nachtvlinders van Friesland”, toen echter nog onder de naam “project Notodontidae”.
De digitale atlas omvat een overzicht van alle in Friesland waargenomen soorten macro-nachtvlinders met daarnaast beknopte soortbeschrijvingen, waarin aandacht wordt besteed aan aspecten als status, biologie, ecologie en fenologie. Daarnaast worden per soort een aantal foto’s weergegeven en kaartjes waarop aangegeven wordt waar de soort in Friesland waargenomen is.
De “Voorlopige atlas van de macro-nachtvlinders van Friesland” is vanaf 19 november online en dus op het “World Wide Web” te bekijken.
Omdat het een hele klus is om alle benodigde gegevens beschikbaar te krijgen, wordt niet direct de informatie voor alle soorten weergegeven, maar per familie wel de soortenlijsten van de in Friesland voorkomende soorten. Vanaf 19 november is uitsluitend de familie Notodontidae (tandspinners) compleet. Daarna wordt de atlas per (sub)familie aangevuld. Ook worden regelmatig de waarnemingskaartjes herzien, bijvoorbeeld wanneer nieuwe waarnemingsgegevens beschikbaar komen. Als u nog gegevens hebt, lever ze dan alstublieft in!
De teksten op de site, zoals die vanaf 19 november beschikbaar zijn, zijn geschreven door Henk en Auke. Gerrit heeft zich bezig gehouden met het verzamelen van foto’s en de verspreidingskaartjes. We willen alvast Erwin Lap uit Drachten bedanken voor het opzetten van de website.
Neem dus vanaf 19 november een kijkje op de “Voorlopige atlas van de macro-nachtvlinders van Friesland”. Het adres van de website wordt bekend gemaakt op de najaarsbijeenkomst (19 november). Wanneer u op de laatste voorjaarsbijeenkomst uw e-mail adres hebt achtergelaten, wordt het adres u via een e-mail toegezonden. Natuurlijk is de site vanaf 19 november ook te bereiken via een link op deze algemene site; http://www.vlinderwerkgroepfriesland.nl.

Auke Hunneman, Henk Hunneman en Gerrit Tuinstra

Laat commentaar achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *