Bijz. waarnemingen 2018


Heeft u een bijzondere waarneming?
Door middel van een e-mail aan info@vlinderwerkgroepfriesland.nl kunt u bericht van uw waarneming doen.

Bijzondere Waarnemingen in 2018

Gonepteryx rhamni Citroenvlinder 12 maart Appelscha, Joure, Hemrik diverse waarnemers
Agliaia urticae Kleine vos 12 maart 2 exx,Hemrik Sinnema