Eerstvolgende activiteit: Nationale Nachtvlinder Nacht op vrijdag 25 augustus


Dit jaar is op vrijdag 25 augustus de Nationale Nachtvlinder Nacht vastgesteld. We zullen weer proberen ervoor te zorgen dat er in Friesland een aantal locaties is waar het publiek kennis kan maken met de nachtvlinders. Met behulp van lampen en lakens zullen nachtvlinders worden gelokt zodra het donker wordt. Op stroop zijn natuurlijk al eerder in de avond nachtvlinders te vinden. Een aantal locaties is al bekend. Zo zullen Siep en Jannie Sinnema staan bij de tropische kas in Beetsterzwaag en Gerard Bergsma bij het bezoekerscentrum van SBB in Appelscha. In de komende maanden wordt duidelijk wat verder de precieze locaties zullen zijn. We zullen ervoor zorgen dat alle locaties tijdig op onze internetsite worden vermeld.