Eerstvolgende activiteit: Najaarsbijeenkomst op woensdag 6 december


Onze najaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland zal plaatsvinden op woensdag 6 december 2017 in het pand van de Fûgelhelling, De Feart 1 te Ureterp. Aanvangstijd: ’s avonds om 20.00 uur.

De indeling van de avond is als volgt:
1. Opening.
2. Verslag voorjaarsbijeenkomst van 20 april 2017.
3. Algemene mededelingen en ingekomen stukken.
4. Ervaringen, mededelingen, inbreng van en door leden.
5. Pauze.
6. Dagvlinderproject 2015-2020 (Gerrit Tuinstra).
7. Demonstratie van de nieuwe applicatie Obsidentify.
8. Tweede deel van de film “Metamorphosis, the beauty and design of
butterflies”.
9. Rondvraag.
10. Sluiting.