Inleveren gegevens en foto’s


Hoe kun je foto’s inleveren?

We willen voor de atlas graag foto’s, die gemaakt zijn in Friesland, van alle soorten dagvlinders. Ook foto’s van rupsen, eitjes etc. zijn welkom.

Graag sturen naar info@vlinderwerkgroepfriesland.nl via de mail of via WeTransfer.

Hoe kun je de gegevens inleveren?

Dat kan op verschillende manieren:

  • invoeren via de internetsites op Waarneming.nl, op Telmee of op Landkaartje; wij krijgen de gegevens van Friesland uit deze bestanden aangeleverd.
  • invoeren in Waarneming.nl via de apps Obsmapp (voor Android), iObs (voor Iphones) of Winobs (voor Windows Phones). Dit zijn apps, die op je gratis op je mobieltje zijn te installeren en automatisch de juiste plaats noteren. De vlindersoort kan uit een soortenlijst in de app worden geselecteerd. Dit is een erg handige en snelle manier van invoeren voor mensen, die goed kunnen omgaan met mobieltjes en apps.
  • via een invulformulier in Excel. Deze ingevulde Excel-formulieren kun je aanvragen en opsturen naar: g.tuinstra14@gmail.com of aan info@vlinderwerkgroepfriesland.nl
    Het Excel-invulformulier is hier te downloaden:Excel-invulformulierVWGF
  • op papier aan: S.G.Sinnema, Sparjeburd 29, 8409 CK Hemrik.