Sponsoring dagvlindersoorten voor €50


Iedereen kan één van de dagvlindersoorten van ons nieuwe boek sponsoren met €50.

Die betreffende dagvlindersoort wordt daarmee een beetje úw soort en het boek wordt ook een beetje úw boek en uiteraard wordt uw naam dan als sponsor in het boek vermeld. Maar: het aantal dagvlindersoorten is beperkt en inmiddels hebben zich al een aantal personen gemeld als sponsor. Het is dus verstandig, om u als sponsor zo spoedig mogelijk op te geven door een telefoontje of  door een mailtje naar mij (siepsinnema@gmail.com) te sturen .Geef in dat mailtje aan, welke soort u wilt gaan sponsoren. Hieronder ziet u een overzicht van alle beschikbare soorten, bijgewerkt tot 5 april.

De €50 kan worden overgemaakt naar het gironummer van onze penningmeester: NL68 INGB 0007 2232 59  t.n.v. L.D. de Zee, Oosternijkerk

  dagvlindersoort sponsor   dagvlindersoort sponsor
1 Geelsprietdikkopje Rob de Ridder   24 Boomblauwtje Rudy Klesman 
2 Zwartsprietdikkopje Freek Nijland   25 Gentiaanblauwtje Eake Roosma
3 Kommavlinder Ecobureau Merula 26 Grote weerschijnvlinder Bouke Roosma  
4 Groot dikkopje Hans Bijl   27 Atalanta Wielenwerkgroep  
5 Aardbeivlinder Jannie Sinnema 28 Distelvlinder  Dick Goslinga
6 Spiegeldikkopje Sytze en Anneke Hempenius   29 Kleine vos  Johan Meijer
7 Koninginnenpage Jeroen Breidenbach   30 Grote vos Luut de Zee, Annet Elsinga en Martijn  
8 Gele luzernevlinder Wielenwerkgroep   31 Rouwmantel Arnold Slagter  
9 Oranje luzernevlinder Wielenwerkgroep   32 Dagpauwoog Wielenwerkgroep  
10 Citroenvlinder Regina Ynsen  33 Gehakkelde aurelia Wiebe Poppe
11 Groot koolwitje Wielenwerkgroep   34 Landkaartje Reinie Piersma
12 Klein koolwitje  Hessel+Saskia Hoornveld 35 Zilveren maan Gerrit Padding
13 Klein geaderd witje Avion Eizenga   36 Kleine parelmoervlinder Piet Zumkehr  
14 Oranjetipje Kars Veling 37 Duinparelmoervlinder Frank London
15 Groentje Mariske Pemmelaar 38 Grote parelmoervlinder  Piet Zumkehr
16 Sleedoornpage Siep Sinnema 39 Bont zandoogje Abel Jagersma
17 Eikenpage Gerard Bergsma 40 Argusvlinder Fransisca Jagersma
18 Kleine vuurvlinder Ada van Binsbergen  41 Koevinkje Jaap Schelvis
19 Grote vuurvlinder Sake Roodbergen 42 Hooibeestje Anneke vd Veen
20 Bruine vuurvlinder  Ecobureau Merula 43 Veenhooibeestje Judith Bouma
21 Heideblauwtje Ep van Hijum 44 Oranje zandoogje Rob de Ridder  
22 Bruin blauwtje  Ecobureau Merula 45 Bruin zandoogje Heert Hein Kuipers  
23 Icarusblauwtje Jelle Deinum 46 Heivlinder  Kees van Kralingen
           
47 Scheefbloemwitje   Jaring Roosma 52 Klaverblauwtje  
48 Resedawitje   53 Kleine ijsvogelvlinder Henk de Vos  
49 Bruine eikenpage   54 Oostelijke vos Gerrit Tuinstra  
50 Tijgerblauwtje   Mariske Pemmelaar 55 Keizersmantel Oebele Idema
51 Veenbesblauwtje   56 Zilvervlek