Eerstvolgende activiteit: rupsen- en bladmijnenexcursie. De datum en plaats worden te zijner tijd via deze site bekend gemaakt.


-Najaar: rupsen- en bladmijnenexcursie;datum wordt ruim op tijd gepubliceerd.