Op vrijdagavond 6 september vindt de Nationale Nachtvlindernacht plaats. In heel Nederland zijn dan mensen actief om door middel van sterke lampen en witte lakens nachtvlinders te lokken en te bestuderen. In Friesland heeft de Vlinderwerkgroep Friesland een aantal locaties georganiseerd waar men, zodra het donker is, een kijkje kan […]

Nationale Nachtvlinder Nacht vrijdag 6 september5
De Oranje Luzernevlinder (Colias croceus) is de afgelopen dagen 4 x gezien in Friesland: op 7 augustus in Drachten (G.Tuinstra), op 8 augustus in Hemrik (Sinnema) en eveneens op 8 augustus 2 exemplaren in Workum (T.Kunst). Zie “Bijzondere waarnemingen 2013”.

Oranje Luzernevlinder in Friesland


Omdat een spoorwegovergang wegens werkzaamheden is afgesloten, zullen we een ander startpunt moeten nemen voor de excursie. Dit is een plaats aan de noordzijde van de Linde. Te bereiken vanaf de Stellingenweg (Wolvega-Oosterwolde). Vanuit Wolvega onder het viaduct door en dan kun je de Snelweg op, maar je moet een […]

Excursie Lindevallei: gewijzigde startplaatsInsectenexcursies Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden – 19 mei en 24 augustus, NEV Noord i.s.m. Vlinderwerkgroep Friesland en Landschapsbeheer Friesland 19 mei – Harkema/Oostermeer Tijdstip start: 13.00 uur Verzamelplaats: aan de achterzijde van Themapark De Spitkeet, langs het zandpad de Mûntsegroppe. Amersfoortcoördinaat 203.7-577.2. Vanaf de verzamelplaats gaan we via de […]

Insectenexcursies Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden – 19 mei en ...


De Flinterwille van maart 2013 zal op 21 maart bij de leden in de bus vallen. Een kleine correctie: bij de aankondiging van de excursie in de Lindevallei op 6 juli is een aantal keren de Tjonger genoemd; dat moet uiteraard de Linde zijn!

Flinterwille maart 2013 verschenen.


Het bestuur heeft de volgende activiteiten vastgesteld: Voorjaarsbijeenkomst: donderdag 18 april Excursies: 19 mei: Noardlike Fryske Wâlden. 1 juni: Fochtelooerveen. 6 juli: Lindevallei. 10 augustus: Kiekenberg. 24 augustus: Noardlike Fryske Wâlden. 6 september: Nationale nachtvlinder Nacht. 5 oktober: Bladmijnenexcursie. Omdat voor een aantal van deze activiteiten nog vergunningen etc. moeten […]

Jaarprogramma 2013 (onder voorbehoud!)


Artikeltjes en foto’s voor de Flinterwille van maart 2013 zijn zoals bekend zeer welkom en kunnen worden gestuurd naar info@vlinderwerkgroepfriesland.nl De deadline voor het insturen van kopij is 17 maart.

Flinterwille maart 20131
De traditionele determinatiedag gaan we dit winterseizoen houden op zaterdag 12 januari 2013, bij de familie Sinnema in Hemrik. Vanaf 11.00 uur kan met de hulp van de kennis van anderen en aanwezige literatuur geprobeerd worden om moeilijke soorten, geprepareerd of op foto, op naam te brengen. Er is een […]

Determinatiedag zaterdag 12 januari


De najaarsbijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 22 november om 20.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. De agenda van deze avond is als volgt: 1. Opening. 2. Verslag voorjaarsbijeenkomst. 3. Algemene mededelingen en ingekomen stukken. 4. Ervaringen/mededelingen/eigen inbreng van en door leden. U kunt allerlei zaken meenemen, zoals vind- […]

Najaarsbijeenkomst donderdag 22 november


De jaarlijkse bladmijnenexcursie zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 6 oktober in de buurt van Twijzel. De plek van samenkomst zal zijn aan de Wedze (de binnendoorweg -noordzuid lopend- van Twijzel naar Zandbulten/Kollumerzwaag), Amersfoortcoördinaten: 202.2-584.6. Aanvang 13.00 uur. Aan de Wedze ligt een terreintje van Staatsbosbeheer, Bootsma’s Dobbe. Direct oostelijk […]

Bladmijnenexcursie zaterdag 6 oktober