De 1 week opgeschoven excursie naar Appelscha mocht zich nu ’s middags verheugen in redelijk zonnig weer. Door de verschoven datum en de vakantieperiode was het aantal deelnemers niet groot, acht belangstellenden begonnen om half twee aan de rondwandeling rond het Grote Veen. Bijzonder was de vondst van de rups […]

Excursie Appelscha: interessante soorten gezien



Ondanks onheilspellende beelden op de buienradar konden we bij de werkschuur van Natuurmonumenten bij het Fochtelooërveen om twee uur ’s middags toch 15 enthousiaste excursiedeelnemers begroeten. Helaas moesten we om drie uur besluiten de excursie te stoppen, omdat het te hard ging regenen. Toch hebben we nog heel wat gezien […]

Excursie Fochtelooërveen ingekort door regen.


Zaterdag 16 juli 2011: Excursie Fochtelooërveen Aanvang 14.00 uur. De weersvoorspellingen zijn niet geweldig, maar we laten de middagexcursie in elk geval doorgaan. Aangezien er na 17 uur veel regen wordt voorspeld, laten we de avondexcursie vervallen. Plaats van samenkomst: de werkschuur van Natuurmonumenten aan de Fochtelooërveenweg 8 te Fochteloo. […]

Zaterdag 16 juli: middag-excursie Fochtelooërveen gaat door!



Ondanks het feit, dat het weer niet erg mee wilde werken, hebben de 17 excursiedeelnemers toch de Grote Weerschijnvlinder te zien gekregen. Tijdens de schaarse opklaringen konden we zeker 3 exemplaren vaststellen. Hieronder een foto, genomen door Johan Pelser, van een van de drie Weerschijnvlinders en een foto van Kees […]

Excursie Lindevallei 9 juli gaat door!


De eerstvolgende excursie zal plaatsvinden op zaterdag 9 juli naar de Lindevallei. Doel: het waarnemen van de Grote Weerschijnvlinder. Tijdens onze excursie in hetzelfde gebied in 2009 hebben we veel exemplaren waargenomen, het wordt tijd om te kijken hoe het er met de populatie voorstaat. Aanvang: 14.00 uur. Verzamelplaats: De […]

Zaterdag 9 juli: Excursie Lindevallei


Ten gevolge van de verwachte slechte weersomstandigheden hebben we besloten om excursie naar het Oosterschar van zaterdag 28 mei af te gelasten. We hopen dat we bij de volgende excursies beter weer treffen! Voor een overzicht: zie hiernaast bij “Excursies”.

Excursie Oosterschar afgelast


De Grote Vos (Nymphalis polychloros) is op 20 april gezien op de Schaopedobbe en afgelopen weekend (1 mei) in het Schuregaaster veld. Zie “Bijzondere waarnemingen 2011” voor bijzonderheden. De afgelopen weken waren er ook al twee meldingen uit het Kuinderbos. Uitkijken dus naar deze bijzondere dagvlinder!

Grote Vos in Friesland gezien



Op zaterdag 30 april nam Andy Saunders een bijzondere spanner waar, namelijk Lampropteryx suffumata. Op zondag 1 mei een Glasvleugelpijlstaart in de tuin bij de familie Sinnema te Hemrik.

Bijzondere waarnemingen


Onze Voorjaarsbijeenkomst zal worden gehouden op donderdagavond 14 april a.s. in de Fûgelhelling te Ureterp, aanvang 20.00 uur De Flinterwille zal in het weekend van 23 maart verschijnen verschijnen; Op de pagina Flinterwille vindt u de inhoudsopgave van de nieuwe Flinterwille. De data voor de excursies liggen inmiddels vast: (bijzonderheden […]

Voorjaarsbijeenkomst donderdagavond 14 april 2011


De viering van het 25-jarig jubileum van onze vlinderwerkgroep op zaterdag 20 november werd een groot succes. We konden een kleine 70 bezoekers welkom heten. Naast de boeiende bijdrages van de sprekers (helaas was Frans Post door ziekte verhinderd) konden onder het genot van een hapje en drankje de onderlinge […]

Viering 25-jarig jubileum groot succes


De jubileum-bijeenkomst ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vlinderwerkgroep Friesland vindt plaats op zaterdag 20 november in de Fugelhelling te Ureterp. Programma: 13.30 uur: Ontvangst met koffie en oranjekoek. 14.00 uur: Opening door de voorzitter dhr. Siep Sinnema. 14.15 uur: Lezing door dhr. Kars Veling (De Vlinderstichting): ‘Van […]

Viering 25-jarig jubileum op zaterdag 20 november