Op zaterdag 16 oktober organiseert de Vlinderwerkgroep Friesland een bladmijnenexcursie in het gebied Oenkerk-Molenend. Excursieleider is Leo Bot. We ontmoeten elkaar om 11.00 uur in Oenkerk op de kruising van de Trynwaldsterdyk (dat is de doorgaande weg door Oenkerk) met de Dokter Kijlstraweg (een weg naar rechts), midden in het […]

Bladmijnen-excursie op zaterdag 16 oktober


De Flinterwille, die eind oktober zal uitkomen, zal onder andere in het teken staan van het 25-jarig jubileum van de Vlinderwerkgroep Friesland. Dit jubileum zal op zaterdag 20 november 2010 worden gevierd in de Fugelhelling te Ureterp. De deadline voor de kopij voor deze Flinterwille is 17 oktober.

Oproep voor kopij jubileum-Flinterwille


De Nationale Nachtvlinder Nacht wordt dit jaar gehouden op vrijdagavond 9 juli. Het wordt om ongeveer 22.30 uur donker, zodat de lampen rond die tijd worden aangezet. Opgave is niet nodig. U bent welkom op de volgende locaties: Buitenpost Locatie: De Kruidhof Start: 21 uur met presentatie over nachtvlinders. Contactpersoon: […]

Nationale nachtvlinder Nacht vrijdag 9 juli


De Voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland wordt gehouden op donderdagavond 15 april 2010 om 20.00 uur in de Fugelhelling te Ureterp. Kopij voor de Flinterwille van dit voorjaar is van harte welkom. Kopij kan worden aangeleverd tot 14 maart.

Voorjaarsbijeenkomst 15 april 2010Dit najaar bestaat de Vlinderwerkgroep Friesland 25 jaar. Dit jubileum zal gevierd worden op zaterdag 20 november 2010. Het bestuur is al bezig met het organiseren van een feestelijke bijeenkomst op die dag.

25-jarig jubileum Vlinderwerkgroep Friesland


Op zaterdag 16 januari vond onze jaarlijkse determinatiedag plaats bij de familie Sinnema te Hemrik. Aangezien er 16 leden van de vlinderwerkgroep aanwezig waren, konden een groot aantal moeilijk te determineren soorten (zowel macro- als microvlinders) op naam worden gebracht. Naast de drukke werkzaamheden werd men uiteraard op tijd voorzien […]

Determinatiedag


2
De Najaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland is vastgesteld op zondagmiddag 15 november, aanvang 14.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp.

Najaarsbijeenkomst


Kopij voor de Flinterwille van november 2009 is van harte welkom; de deadline voor het inleveren is 18 oktober.

Flinterwille november 2009Tijdens de Nationale Nachtvlinder Nacht op vrijdagavond 28 augustus kunt u o.a. terecht in Ferwert. Harmen Westra heeft daar een nachtvlinderopstelling in het kleine Ferwerter bos aan de Kleasterwei, bij de afslag tussen huisnummer 20G en 22. Het nachtvlindergebeuren start zodra het donker is, dus rond 21 uur. Andere locaties […]

Nationale Nachtvlinder Nacht


Tijdens de excursie in de Lendevallei op zaterdag 4 juli 2009 werden tientallen exemplaren van de Grote Weerschijnvlinder waargenomen. Het is duidelijk, dat zich in de Lendevallei een flinke populatie van deze bijzondere dagvlinder heeft gevestigd. Een vlinder, die op de stam van een populier sap ging drinken, mocht zich […]

Tientallen Grote Weerschijnvlinders tijdens excursie LendevalleiDe Voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland is vastgesteld op donderdagavond 16 april, aanvang 20.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. De deadline voor het inleveren van kopij voor de Flinterwille van maart 2009 is 10 maart. Agenda: 1. Opening. 2. Verslag najaarsbijeenkomst 2008. 3. Algemene mededelingen en ingekomen tukken. 4. […]

Voorjaarsbijeenkomst