Vlinderwerkgroep Friesland

Waarnemingen


Heeft u een bijzondere waarneming?
U kunt hem via e-mail (onderaan deze pagina) doorgeven aan de vlinderwerkgroep Friesland.

Bijzondere Waarnemingen in 2000


Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia 19 Maart Drachten G. Tuinstra
Nymphalis antiopa Rouwmantel Maart Giekerk en Terschelling Overwinterend
Malacosoma castrensis Heideringelrups 2juni FochtelooŽrveen Vlinderwerkgroep Friesland
Gatropacha quercifolia Eikeblad 2juni FochtelooŽrveen Vlinderwerkgroep Friesland
Coenonympha tullia Veenhooibeestje 18 juni FochtelooŽrveen 154 exemplaren!! waargenomen door Grietje en Peter de Lange en Siep en Jannie Sinnema
Gluphisia crenata   19juni Duurswoude Tuinstra, Hunneman, Sinnema
Deileptenia ribeata   19juni Duurswoude Tuinstra, Hunneman, Sinnema
Agrius convolvuli Windepijlstaart 26 juni Menaldum S.Baarda
Deileptenia ribeata   1 juli Pupedobbe bij Bakkeveen meerdere exemplaren; excursie Ter Haar
Panthea coenobita   1 juli Blauwe Bos Sinnema
excursie N.E.V. secties Ter Haar/Snellen 361 verschillende soorten! 30 juni, 1 en 2 juli Bakkeveen 14 dagvlinders; 76 uilen;73 spanners;58 overige macro-nachtvlinders; 140 micro's
Hesperia comma Kommavlinder 23 juli FochtelooŽrveen J.Boosman
Costaconvexa polygrammata   augustus FochtelooŽrveen G.Tuinstra
Hyles gallii Walstropijlstaart 3 september Nijbeets 2 rupsen; D.Meijer
Agrius convolvuli Windepijlstaart 6 september Harlingen Bauke en Trudy Koster
Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia 9 september Drachten rups, gevonden door Menco v.d. Lei
Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia september veel meldingen Menaldum,Oudehorne,Heerenveen,Buitenpost
Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia 23 september Hemrik 4 ex. in tuin fam. Sinnema
Agrochola lychnidis   23 sept-18 okt Eernewoude G.Tuinstra; totaal 8 ex. op stroop
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder 2 oktober Damwoude op Verbena bonariensis, Arnold Slagter
Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia 16 oktober Damwoude op Verbena bonariensis, Arnold Slagter

Bijzondere waarnemingen 2005 Bijzondere waarnemingen 2004 Bijzondere waarnemingen 2003 Bijzondere waarnemingen 2002 Bijzondere waarnemingen 2001


Heeft u een bijzondere waarneming te melden, vul dan s.v.p. het volgende formulier in.

Naam:

Woonplaats:

Waarneming:

Datum:

Vindplaats:

Bijzonderheden:

(voor antwoord: vermeld ook uw e-mail adres)E-mail: info@vlinderwerkgroepfriesland.nl