Vlinderwerkgroep Friesland

Flinterwille


Newsletter of the Society for Research on Butterflies and Moths in Friesland


Contents March 2005

 • Voorwoord pag. 1
 • inhoud pag.2
 • Aankondiging Voorjaarsbijeenkomst 2005 pag. 3
 • Verslag Najaarsvergadering pag.4
 • Excursies in 2005 pag.10
 • Open weekend Fryske Gea Bakkeveen Tom Jager pag.12
 • Nationale Nachtvlinder Nacht Dick Groenendijk pag.13
 • Speerpuntgebieden 2005: Nannewiid, Easterskar en Mârswal. Luut de Zee pag.13
 • Resultaten speerpuntgebied 2004: De Schapedobbe; Gerrit Tuinstra pag.15
 • Verslag determinatiedag 15 januari 2005. Jannie Sinnema pag.22
 • Vlindergegevens van Jan de Jong te Joure. Siep en Jannie Sinnema pag.23
 • Vlindergegevens van Johan de Jong. Gerrit Tuinstra pag.24
 • “Project Gentiaanblauwtje”, Landschapsbeheer Friesland. Gerrit Tuinstra pag.25
 • Het veenhooibeestje: Ecologische relatieproblemen? Over de effecten van klimaatverandering. Auke Hunneman pag.26
 • Een nadere kennismaking met W.G. de Jong . Siep Sinnema pag.33
 • Boekenlijst Vlinderwerkgroep Friesland pag.35
 • Ledenmutaties pag.36
 • Belangrijke data pag.37


  E-mail: info@vlinderwerkgroepfriesland.nl