Vlinderwerkgroep Friesland

Informatie


Bestuur:

Voorzitter:        
Siep Sinnema Sparjeburd 29 8409 CK Hemrik 0516-471222 info@vlinderwerkgroepfriesland.nl
Secretaris:        
Gerard Bergsma Bosweer 29 8426 GS Appelscha 0516-432414 bergsmagj@cs.com
Penningmeester:        
Luut de Zee Roefke 1 8502 BV Joure 0513-418013 Luut.de.zee@zonnet.nl
Bestuurslid:        
Jannie Sinnema Sparjeburd 29 8409 CK Hemrik 0516-471222 info@vlinderwerkgroepfriesland.nl
Bestuurslid:        
John Boosman Koaidyk 5 9264 TT Earnewâld 0511-539238 john.boosman@wanadoo.nl
Bestuurslid:        
Gerrit Tuinstra De Twee Gebroeders 214 9207 CB Drachten 0512-518246 gerrittuinstra@wanadoo.nl
Contributie: € 5,- per jaar. Girorekening 7223259 t.n.v. L.D. de Zee, Joure


Op 19 november 1985 is de Vlinderwerkgroep Friesland opgericht. De werkgroep maakt deel uit van de Nederlandse Entomologische Vereniging afdeling Noord. De werkgroep verzamelt de gegevens van alle soorten vlinders, zowel de macro's als de micro’s. Twee maal per jaar wordt een ledenvergadering gehouden; op deze bijeenkomsten presenteren de leden hun waarnemingen van de voorgaande periode, terwijl er meestal voor wordt gezorgd dat er een aantal interessante voordrachten op vlindergebied worden gehouden. Hierbij kunnen ook sprekers van buiten worden uitgenodigd. Ieder jaar wordt een aantal excursies georganiseerd naar een interessant gebied in Friesland. Hierbij wordt meestal de middag gebruikt voor de dagvlinders, terwijl aansluitend een nachtvlinderavond wordt gehouden met behulp van lampen, smeer, etc. In 1993 is begonnen met het "dagvlinderproject", waarbij geheel Friesland op dagvlinders is geinventariseerd op basis van het kilometerhokkensysteem. Dit is gebeurd in nauwe samenwerking met de Vinderstichting. Dit heeft in 2000 geleid tot de publicatie van "Dagvlinders in Fryslân", een boek met maar liefst 176 pagina's. Dagvlinders in Fryslân is een vervolg op het boek "Vlinders in Friesland" van B.J.Lempke,uitgegeven in 1986; hierin wordt de stand van zaken weergegeven van de kennis van de Friese vlinderfauna tot 1986. Leden van de Vlinderwerkgroep Friesland hebben ook gegevens geleverd voor het boek “De Kleine Vlinders” van J.Kuchlein (1993). Verder werken diverse leden van de werkgroep mee aan de landelijke Trekvlinderregistratie van Rob de Vos te Amsterdam. Na de publicatie van Dagvlinders in Fryslân wordt nu de nadruk weer wat meer gelegd op de studie van de nachtvlinderfauna in Friesland.Hemithea aestivaria ( foto's S.G.Sinnema )


E-mail: info@vlinderwerkgroepfriesland.nl