Vlinderwerkgroep Friesland

Jaarverslagen


Tot 1996 produceerde de Vlinderwerkgroep Friesland jaarverslagen.
Vanaf 1986 publiceert de Vlinderwerkgroep Friesland een Jaarverslag, waarin artikelen zijn opgenomen die betrekking hebben op de waarnemingen van dat jaar. De artikelen geven overzichten van waarnemingen van de diverse vlinderfamilies, bijzondere soorten en een overzicht van alle waargenomen vlinders in Friesland, voorzien van bijzonderheden als aantal, eerste datum van waarneming, laatste datum van waarneming en locatie.
Hieronder volgt een opsomming van de artikelen, die in de diverse jaarverslagen verschenen.

Ga naar het Jaarverslag van 1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995
Jaarverslag 1986.

AuteurArtikelBlz.
Voorwoord2
Inhoudsopgave4
Wiebe PoppeEen samenvatting van in Friesland in 1986 waargenomen of gevangen spanners (Geometridae)5
J. Sinnema-BloemenEen jaaroverzicht van interessante vangsten en waarnemingen van Uilvlinders (Noctuidae)10
Philip ZeinstraJaaroverzicht 1986 van de kleinere families der Macrolepidoptera13
Piet ZumkehrEen overzicht van de vangsten en waarnemingen van enkele opvallende soorten Macrolepidoptera in Friesland in de periode1980-198616
Piet ZumkehrMicro-lepidoptera in Friesland in 1986. Een overzicht van vangsten en waarnemingen26
Lijst van in Friesland waargenomen of gevangen soorten Lepidoptera die niet in Lempke' s "De Vlinders van Friesland" zijn vermeld37
Literatuur39
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 1986 (bijlage)

Terug

Jaarverslag 1987

AuteurArtikelBlz.
Voorwoord5
Ph. J. ZeinstraDe top Tineidae7
P.J.ZumkehrArgyresthia's in Friesland17
H.BeersDagvlinders23
W.PoppeGeometridae25
J.Sinnema-BloemenNoctuidae31
H.BeersEnkele opmerkingen bij een aantal van de overige soorten37
P.J.ZumkehrLijst van - voor Friesland - nieuwe soorten die niet in Lempke (1986) vermeld zijn en evenmin in het jaarverslag van de vlinderwerkgroep friesland van 1986 zijn gepubliceerd40
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 198743
Literatuur61

Terug

Jaarverslag 1988

AuteurArtikelBlz.
Voorwoord3
Ph.ZeinstraVIinderwerkgroep Friesland4
P.ZumkehrHet onderzoek naar bladminerende Lepidoptera in Friesland7
Ph.ZeinstraHet genus Ypsolopha in Friesland nu compleet 12
A.van RandenDagvlinders19
H.BeersEnkele soorten van overige families: Psychidae en Nolidae21
W.PoppeGeometridae23
J.Sinnema-BloemenNoctuidae28
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 198833
Literatuur55

Terug

Jaarverslag 1989

AuteurArtikelBlz.
Voorwoord3
Ph.ZeinstraEen inventarisatie in het Rijsterbos5
P.ZumkehrEnkele opmerkingen over de verbondenheid van vlinders met het landschap op Terschelling7
Ph.ZeinstraDe Elachistiden van Friesland15
A.van RandenDagvlinders27
H.BeersEnkele soorten van overige families29
W.PoppeGeometridae31
J.Sinnema-BloemenNoctuidae35
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 198939
Literatuur63

Terug

Jaarverslag 1990

AuteurArtikelBlz.
Voorwoord5
P.ZumkehrDe Oecophoridae van Friesland. deel 1: de Depressariinae7
Ph.ZeinstraHet geslacht Ancylis Hb. in Friesland24
A.van RandenDagvlinders35
H.BeersSphingidae37
W.PoppeGeometridae41
J.Sinnema-BloemenNoctuidae46
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 199053
Literatuur77

Terug

Jaarverslag 1991

AuteurArtikelBlz.
Voorwoord5
P.J.ZumkehrDe Oecophoridae van Friesland. deel 2: Pseudatemelia, Etmiinae, Oecophorinae en Chimabachinae7
Ph.ZeinstraDe Adelidae in Friesland21
A.van RandenDagvlinders27
H.BeersEnkele soorten van overige families29
W.PoppeGeometridae31
J.Sinnema-BloemenNoctuidae35
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 199141
Literatuur65

Terug

Jaarverslag 1992

AuteurArtikelBlz.
Voorwoord5
P.J.ZumkehrMicrolepidoptera in Friesland: een overzicht van enkele "nieuwe soorten" voor Friesland9
Ph.ZeinstraHet geslacht Yponomeuta Latreille in Friesland19
A.van RandenDagvlinders25
G.Bergsma"Invasie" van de Wolfsmelkpijlstaart (Hyles euphorbiae L.) in Friesland27
G.JonkerKweken met de Ligusterpijlstaart (Sphinx ligustri L.)29
G.BergsmaOverige soorten30
G.BergsmaGeometridae31
J.Sinnema-BloemenNoctuidae33
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 199237
Literatuur61

Terug

Jaarverslag 1993

AuteurArtikelBlz.
Voorwoord5
P.J.ZumkehrMicrolepidoptera in Friesland 2: een overzicht van bijzondere vangsten en waarnemingen in 19939
Ph.ZeinstraDe Vlinderwerkgroep Friesland en het Dagvlinderproject17
A.van RandenDagvlinders23
G.BergsmaDe Grote Vuurvlinder (Lycaena dispar batava Ob.); stand van zaken27
J.Sinnema-BloemenGeometridae29
J.Sinnema-BloemenEnkele soorten van overige families30
J.Sinnema-BloemenNoctuidae31
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 199335
Literatuur59

Terug

Jaarverslag 1994

AuteurArtikelBlz.
Voorwoord5
P.J.ZumkehrMicrolepidoptera in Friesland 3: een overzicht van bijzondere vangsten en waarnemingen in Friesland in 19947
Ph.ZeinstraAktie: "Red de Grote Vuurvlinder"15
A.van RandenDagvlinders17
J.Sinnema-BloemenWespvlinders (Sesiidae)19
J.Sinnema-BloemenGeometridae23
J.Sinnema-BloemenNoctuidae24
P.Zumkehr en K.HermsenVerslag van een vlindertelling op de Makkumer-Noordwaard op 29 juli 199425
G.BergsmaExcursies Vlinderwerkgroep 199429
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 199431
Literatuur49

Terug


Jaarverslag 1995

AuteurArtikelBlz.
Ph.ZeinstraVoorwoord5
P.J.ZumkehrMicrolepidoptera in Friesland 4. Een overzicht van bijzondere vangsten en waarnemingen in 1995.9
Ph.ZeinstraEen paar Gracillariiden van Weststellingwerf.17
L.de Zee Dagvlinders.21
J.Sinnema-BloemenNoctuidae.25
J.Sinnema-BloemenGeometridae.26
J.Sinnema-BloemenOverige soorten.27
G.BergsmaExcursies Vlinderwerkgroep 1995.29
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 1995.33
Literatuur 52

Terug
E-mail: info@vlinderwerkgroepfriesland.nl