Vlinderwerkgroep Friesland

Annual Reports
Until 1996 the Society for Research on Butterflies and Moths in Friesland produced annual reports.


Starting in 1986, the Society for Research on Butterflies and Moths in Friesland every year publishes an annual report, in which you can find articles, corresponding to observations that were reported that year. These articles give a survey of the observations of several families of butterflies or moths, interesting species and a survey of all observed butterflies and moths in Friesland, with a lot of details, like the number of observations of each of the observed species, the first and the last date of observation and the geographical place of observation.
Below you will find a survey of all the articles, published in the different annual reports.
All articles are written in Dutch

Go to the Annual Report of 1986/1987/1988/1989/1990/1991/1992/1993/1994/1995
Annual Report 1986.

AuthorArticleSide.
Preview2
Contents4
Wiebe PoppeEen samenvatting van in Friesland in 1986 waargenomen of gevangen spanners (Geometridae)5
J. Sinnema-BloemenEen jaaroverzicht van interessante vangsten en waarnemingen van Uilvlinders (Noctuidae)10
Philip ZeinstraJaaroverzicht 1986 van de kleinere families der Macrolepidoptera (Survey of Macrolepidoptera)13
Piet ZumkehrEen overzicht van de vangsten en waarnemingen van enkele opvallende soorten Macrolepidoptera in Friesland in de periode1980-1986 (Survey of interesting species of Macrolepidoptera from 1980-1986)16
Piet ZumkehrMicro-lepidoptera in Friesland in 1986. Een overzicht van vangsten en waarnemingen (Survey of Microlepidoptera in 1986)26
Lijst van in Friesland waargenomen of gevangen soorten Lepidoptera die niet in Lempke' s "De Vlinders van Friesland" zijn vermeld (Survey of new Macrolepidoptera in Friesland)37
Literature39
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 1986 (bijlage) (Survey of all observations of butterflies and moths in 1986)

Back

Annual Report 1987

AuthorArticleSide.
Preface5
Ph. J. ZeinstraDe top Tineidae7
P.J.ZumkehrArgyresthia's in Friesland17
H.BeersDagvlinders (Butterflies)23
W.PoppeGeometridae25
J.Sinnema-BloemenNoctuidae31
H.BeersEnkele opmerkingen bij een aantal van de overige soorten (Some remarks on the other families)37
P.J.ZumkehrLijst van - voor Friesland - nieuwe soorten die niet in Lempke (1986) vermeld zijn en evenmin in het jaarverslag van de vlinderwerkgroep friesland van 1986 zijn gepubliceerd (New species in Friesland, not yet published in other books or articles)40
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 1987 (Survey of all observations of butterflies and moths in Friesland in 1987)43
Literature61

Back

Annual Report 1988

AuthorArticleSide.
Preface3
Ph.ZeinstraVIinderwerkgroep Friesland ( On the Society for Research on Butterflies and Moths in Friesland)4
P.ZumkehrHet onderzoek naar bladminerende Lepidoptera in Friesland ( Research on Leaf Miners in Friesland)7
Ph.ZeinstraHet genus Ypsolopha in Friesland nu compleet 12
A.van RandenDagvlinders (Butterflies)19
H.BeersEnkele soorten van overige families: Psychidae en Nolidae21
W.PoppeGeometridae23
J.Sinnema-BloemenNoctuidae28
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 1988 (Survey of all observations of butterflies and Moths in Friesland in 1988)33
Literature55

Back

Annual Report 1989

AuthorArticleSide.
Preface3
Ph.ZeinstraEen inventarisatie in het Rijsterbos (Inventarisation in the South-Western part of Friesland)5
P.ZumkehrEnkele opmerkingen over de verbondenheid van vlinders met het landschap op Terschelling (A remark on the relation between the scenery of the island of Terschelling and the butterflies)7
Ph.ZeinstraDe Elachistiden van Friesland15
A.van RandenDagvlinders (Butterflies)27
H.BeersEnkele soorten van overige families (Some species of the other families)29
W.PoppeGeometridae31
J.Sinnema-BloemenNoctuidae35
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 1989 (Survey of all observations of butterflies and moths in Friesland in 1989)39
Literature63

Back

Annual Report 1990

AuthorArticleSide.
Preface5
P.ZumkehrDe Oecophoridae van Friesland. deel 1: de Depressariinae7
Ph.ZeinstraHet geslacht Ancylis Hb. in Friesland24
A.van RandenDagvlinders (Butterflies)35
H.BeersSphingidae37
W.PoppeGeometridae41
J.Sinnema-BloemenNoctuidae46
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 1990 (Survey of all observations of butterflies and moths in Friesland in 1990)53
Literature77

Back

Annual Report 1991

AuthorArticleSide.
Preface5
P.J.ZumkehrDe Oecophoridae van Friesland. deel 2: Pseudatemelia, Etmiinae, Oecophorinae en Chimabachinae7
Ph.ZeinstraDe Adelidae in Friesland21
A.van RandenDagvlinders (Butterflies)27
H.BeersEnkele soorten van overige families (Some species of the other families)29
W.PoppeGeometridae31
J.Sinnema-BloemenNoctuidae35
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 1991 (Survey of all observations of butterflies and moths in Friesland in 1991)41
Literature65

Back

Annual Report 1992

AuthorArticleSide.
Preface5
P.J.ZumkehrMicrolepidoptera in Friesland: een overzicht van enkele "nieuwe soorten" voor Friesland (Review of some new species of Microlepidoptera in Friesland)9
Ph.ZeinstraHet geslacht Yponomeuta Latreille in Friesland19
A.van RandenDagvlinders (Butterflies)25
G.Bergsma"Invasie" van de Wolfsmelkpijlstaart (Hyles euphorbiae L.) in Friesland (Invasion of Hyles euphorbiae L. in Friesland)27
G.JonkerKweken met de Ligusterpijlstaart (Sphinx ligustri L.)29
G.BergsmaOverige soorten (Other species)30
G.BergsmaGeometridae31
J.Sinnema-BloemenNoctuidae33
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 1992 (Survey of all observations of butterflies and moths in Friesland in 1992)37
Literature61

Back

Annual Report 1993

AuthorArticleSide.
Preface5
P.J.ZumkehrMicrolepidoptera in Friesland 2: een overzicht van bijzondere vangsten en waarnemingen in 1993 (Survey of interesting observations of Microlepidoptera in 1993)9
Ph.ZeinstraDe Vlinderwerkgroep Friesland en het Dagvlinderproject (The project to complete an atlas of distributionmaps of Friesland)17
A.van RandenDagvlinders (Butterflies)23
G.BergsmaDe Grote Vuurvlinder (Lycaena dispar batava Ob.); stand van zaken27
J.Sinnema-BloemenGeometridae29
J.Sinnema-BloemenEnkele soorten van overige families (Some species of the other families)30
J.Sinnema-BloemenNoctuidae31
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 1993 (Survey of all observations of butterflies and moths in Friesland in 1993)35
Literature59

Back

Annual Report 1994

AuthorArticleSide.
Preface5
P.J.ZumkehrMicrolepidoptera in Friesland 3: een overzicht van bijzondere vangsten en waarnemingen in Friesland in 1994 (Survey of interesting observations of Microlepidoptera in Friesland in 1994)7
Ph.ZeinstraAktie: "Red de Grote Vuurvlinder" (Action to rescue Lycaena dispar batava Ob.)15
A.van RandenDagvlinders (Butterflies)17
J.Sinnema-BloemenWespvlinders (Sesiidae)19
J.Sinnema-BloemenGeometridae23
J.Sinnema-BloemenNoctuidae24
P.Zumkehr en K.HermsenVerslag van een vlindertelling op de Makkumer-Noordwaard op 29 juli 1994 (Report of inventarisations in the Western part of Friesland)25
G.BergsmaExcursies Vlinderwerkgroep 1994 (Report of excursions in 1994)29
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 1994 (Survey of all observations of butterflies and moths in Friesland in 1994)31
Literature49

Back


Annual Report 1995

AuthorArticleSide.
Ph.ZeinstraPreface5
P.J.ZumkehrMicrolepidoptera in Friesland 4. Een overzicht van bijzondere vangsten en waarnemingen in 1995 (Interesting observations of Microlepidoptera)9
Ph.ZeinstraEen paar Gracillariiden van Weststellingwerf (Gracillariidea of the Southern part of Friesland)17
L.de Zee Dagvlinders (Butterflies)21
J.Sinnema-BloemenNoctuidae.25
J.Sinnema-BloemenGeometridae.26
J.Sinnema-BloemenOverige soorten (Other species)27
G.BergsmaExcursies Vlinderwerkgroep 1995 (Excursions of the Society)29
S.G.SinnemaOverzicht van vlinderwaarnemingen in Friesland in 1995 (Survey of all observations of butterflies and moths in Friesland in 1994)33
Literature 52

Back

Homepage Maintainer: M. & S.G. Sinnema. E-mail: info@vlinderwerkgroepfriesland.nl