Vlinderwerkgroep Friesland

Database
Overzicht van Lepidoptera in Friesland

Vanaf het jaar 2000 (na de publicatie van de dagvlinderatlas) ligt de nadruk weer wat meer op het invenatiseren van nachtvlinders. De gegevens worden doorgestuurd (electronisch met een Excel-file of op invulformulieren) naar de familie Sinnema te Hemrik. Een voorbeeld van een ingevulde file ziet u hieronder. De database met daarin alle vlinderwaarnemingen van Friesland heeft ondertussen al een grote omvang en er wordt momenteel door een aantal werkgroepleden hard gewerkt om alle bekende gegevens van voor 2004 in te voeren. De bedoeling is dat binnenkort kaartjes worden geproduceerd van Friesland met daarop het voorkomen van de nachtvlinders. Voor geheel Nederland wordt dit gedaan door de Werkgroep Vlinder Faunistiek in samenwerking met de Vlinderstichting; u kunt de eerste resultaten bekijken op Vlindernet.nl
Hieronder ziet u als voorbeeld de Excel-invulfile van de Vlinderwerkgroep Friesland met een deel van de waarnemingen van de Sinnema's in 2002.
E-mail: info@vlinderwerkgroepfriesland.nl