Jaar agenda 2017


Activiteiten 2017
-zaterdag 14 januari: Determinatiedag Hemrik
-donderdag 20 april: Voorjaarsbijeenkomst Ureterp
-zaterdag 27 mei: Excursie Fochtelooërveen (middag- en avondexcursie)
-zaterdag 8 juli: Excursie Dellebuursterheide (dag en avondexcursie)
-zaterdag 29 juli: Excursie in de driehoek tussen Heerenveen (noord), Wolvega (zuid) en Rotstergaast/Zevenbuurt (west) met de gebieden Polder Oldelamer, De Hellingen, Brandemeer, De Ontginning om dagvlinders te inventariseren, daarna nachtvlinderexcursie in dit gebied.
-vrijdag 25 augustus: Nationale nachtvlindernacht
-bladmijnen- en rupsenexcursie in 2017: datum en locatie worden later vastgesteld en tijdig gepubliceerd