Jaar agenda 2017


Activiteiten 2017
-zaterdag 14 januari: Determinatiedag Hemrik
-donderdag 20 april: Voorjaarsbijeenkomst Ureterp
-zaterdag 27 mei: Excursie Fochtelooërveen (middag- en avondexcursie)
-zaterdag 8 juli: Excursie Dellebuursterheide (dag en avondexcursie)
-zaterdag 29 juli: Excursie in de driehoek tussen Heerenveen (noord), Wolvega (zuid) en Rotstergaast/Zevenbuurt (west) met de gebieden Polder Oldelamer, De Hellingen, Brandemeer, De Ontginning om dagvlinders te inventariseren, daarna nachtvlinderexcursie in dit gebied.
-vrijdag 25 augustus: Nationale nachtvlindernacht
-zondagmiddag 15 oktober, aanvang 13.30: bladmijnen- en rupsenexcursie in het Groene Ster gebied ten oosten van Leeuwarden. Zie: bladmijnen- en rupsenexcursie
-woensdagavond 6 december, aanvang 20.00 uur: Najaarsbijeenkomst in de Fûgelhelling te Ureterp.
en alvast voor 2018:
-zaterdag 13 januari: determinatiedag, aanvang 11 uur bij fam. Sinnema te Hemrik