Jaaragenda 2021


Activiteiten 2021

-op zaterdagavond 24 juli organiseren we samen met de FFF een nachtvlinderexcursie in het gebied van de Kleine Wielen, aanvang 21.30 uur. Door middel van een aantal opstellingen met lampen en lakens hopen we veel nachtvlinders en andere insecten waar te nemen. Locatie: https://goo.gl/maps/HDtt8hJKFMbXUAET6. Coördinaten: 53°12’43.5″N 5°53’54.1″E  Contactpersoon: Jeroen Breidenbach, tel.  06-18120565.

-Op zaterdag 14 augustus organiseren we een middag- en avondexcursie naar het Blauwe Bos bij Haulerwijk, aanvang 13.30 uur.  Verzamelplaats: De oostkant vormt de hoofdentree tot het gebied, inclusief parkeerplaats en infopaneel. De hoofdentree is te bereiken door de afslag te nemen vanaf de Tonckensweg (ter hoogte van nr 12, postcode 8432 PJ). Na ongeveer 100 meter wordt de parkeerplaats bereikt.

Het Blauwe Bos is een ruim 300 ha groot natuurgebied in de driehoek Haulerwijk-Haule-Wijnjewoude. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het Blauwe Bos dankt volgens de overlevering zijn naam aan de blauwachtige kleur die het bos krijgt door de bomen die er groeien. De begroeiing bestaat voornamelijk uit naald- en gemend bos afgewisseld met enkele tientallen hectare aan natte en droge heide en grasvelden.Er bevinden zich verschillende uitgeveende plassen met o.a. een uitgebreide zeggenvegetatie en Veenpluis. Op de natte heidevelden bevindt zich veel Zonnedauw en plaatselijk nog de Klokjesgentiaan. Op delen van de droge heide is Brem aanwezig. In het bos zelf is o.a. Blauwe Bosbes, Framboos, Springzaad en Heksenkruid te vinden. Aan de bosranden is volop Vingerhoedskruid, Zuring en Koekoeksbloem aanwezig. De bodem bestaat uit keileem met dekzand, dat hier en daar in ruggen is opgestoven. Enkele heidevelden zijn uitgestoven, waardoor keileem aan de oppervlakte komt. Het gebied wordt sinds vorig jaar door ons voor nachtvlinders geïnventariseerd en de resultaten zijn tot nu toe veelbelovend. Er zijn meer dan 200 soorten macrovlinders waargenomen terwijl er het hele herfstseizoen (nog) geen inventarisatie heeft plaatsgevonden. Het prachtige Eikenblad is vorig jaar in aantal op het laken verschenen en 4 juli valt precies in de vliegtijd van deze soort. De dagvlinders zijn niet geïnventariseerd maar gezien de soortenrijkdom van de vegetatie valt er genoeg te ontdekken. Recreatief wordt het gebied gebruikt door middel van het fietspad van Haulerwijk naar Haule en de vele wandelpaden.

Het is, als de weersomstandigheden het toelaten, de bedoeling om ook ’s nachts met de lamp op pad te gaan. Aan het einde van de middagexcursie wordt bepaald of de avond- en nachtexcursie doorgaat en waar de lampen geplaatst worden. Van Staatsbosbeheer hebben wij toestemming om met de auto het gebied in te rijden. De meeste paden in het gebied zijn goed begaanbaar. Met de mensen die tussen de middag en avondexcursie in het gebied blijven zoeken we een plek om iets te eten. We verzamelen ons om 21.00 uur op dezelfde plaats als bij de middagexcursie.             Contactpersoon: Reinder Wijma (06-230 35 350)

Nationale Nachtvlindernacht 4 september 2021  

Op een aantal locaties in Friesland kun je deelnemen aan de Nationale nachtvlindernacht. Op die plaatsen worden nachtvlinders geïnventariseerd, zowel met behulp van felle lampen en een laken als met het smeren van zoetigheid op boomstammen, waar sommige soorten op af komen.

De locaties zijn:

Leeuwarder Bos (ten noorden van Leeuwarden)

 Aanvangstijd 20.30 uur, eindtijd hangt af van de omstandigheden. Iedereen kan zelf de vertrektijd bepalen.

De locatie waar we beginnen met de nachtvlinderexcursie om 20:30 uur in het Leeuwarder Bos is: https://goo.gl/maps/9HbEpPjYLYoRiZACA (Buitencentrum Leeuwarder Bos).

Op de kaart (klikken op de kaart om te vergroten) voor de mensen met de auto de route vanaf de Dammelaan (in het rood aangegeven), met daarbij de parkeerplaats om de auto neer te zetten en de looproute in het groen hoe op de locatie te komen (is erg dichtbij).

Excursieleiding Siep Sinnema (Vlinderwerkgroep Friesland, tel. 0615641087) en Jeroen Breidenbach (FFFInsectenwerkgroep, tel. 06-18120565).

Gaasterland: ontmoetingsplek Natuur Schuur van Staatsbosbeheer op de Houtwal 2 in Oudemirdum (in Bosk Elfbergen). Aanvang 20.00 .

In Nederland komen ruim 2300 soorten nachtvlinders voor. In de Natuurschuur krijgen de deelnemers aan de hand van een korte presentatie alvast een voorproefje van wat er later op de lakens en de smeer te zien zou kunnen zijn.

Na een kleine pauze gaan we naar buiten om de vlinders in het echt te zien.

Er wordt in ieder geval tot middernacht gevangen, maar jullie zijn vrij om eerder naar huis te gaan.

Deelname is gratis. Koffie of thee kost € 1,00, limonade € 0,50.  In verband met  de coronamaatregelen moeten we het aantal deelnemers beperkt houden. Daarom is aanmelden verplicht. Jullie kunnen je tot en met vrijdag 3 september opgeven bij boswachter Marjon Kommer. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-206 55 675 of mail haar via m.kommer@staatsbosbeheer.nl.

Appelscha: Buitencentrum Drents-Friese Wold. Terwisscha 6a.

Aaanvang: 20.00 uur.

Contactpersoon: Gerard Bergsma (tel. 0612138416)

-Ten gevolge van de maatregelen van de Rijksoverheid hebben we helaas moeten besluiten om onze najaarsbijeenkomst van donderdagavond 18 november in de Fûgelhelling in Ureterp NIET DOOR TE LATEN GAAN.

We hopen dat we in 2022 weer de mogelijkheid zullen hebben om een bijeenkomst te organiseren.