Jaaragenda 2019


Activiteiten 2019

-zaterdag 16 februari: eitjes van de Sleedoornpage zoeken in Wolvega, samen met mensen van de Vlinderstichting. Aanvang 10 uur, verzamelen bij het parkeerterrein van de schaats- en skeelerbaan, Sportlaan 135, Wolvega.
-donderdag 11 april: voorjaarsbijeenkomst in de Fûgelhelling te Ureterp, aanvang 20.00 uur.

Excursies
-zaterdag 25 mei: Excursie Bremer Wildernis (middag- en avondexcursie)
-zaterdag 6 juli: Excursie Bakkeveen (middag- en avondexcursie)
-zaterdag 20 juli: Excursie Rottige Meenthe (dag en avondexcursie)
Zaterdag 17 augustus: middagexcursie omgeving Hallum ten behoeve van inventarisatie dagvlinders voor de nieuwe atlas.
-vrijdag 30 augustus: Nationale Nachtvlinder Nacht.