Jaaragenda 2024


 • Zaterdag 13 januari 2024, aanvang 10.30 uur. Determinatiedag bij de fam. Sinnema, Sparjeburd 29 te Hemrik                                 
 • Op donderdag 18 april houden we onze Voorjaarsbijeenkomst  m 20.00 uur  in de Fûgelhelling, De Feart 1, te Ureterpmet als belangrijkste onderdeeel een presentatie van
  Kars Veling van de Vlinderstichting uit Wageningen.
  Titel van de lezing: Vlinders in je tuin en daarbuiten
  Hoe gaat het met de vlinders in ons land? Die vraag is niet heel eenvoudig te beantwoorden. Over het geheel genomen zien we jaar in jaar uit minder dagvlinders in de tellingen van ons meetnet. Maar er zijn ook soorten die het juist prima doen. Over de plussen en minnen zal Kars u meer vertellen tijdens deze lezing. En ook, op speciaal verzoek, hoe je zelf kunt zorgen voor meer vlinders in je tuin. Dan is de tuin als kroeg belangrijk, maar je tuin als thuis voor vlinders is nog veel waardevoller.
  Het is zeker een aanrader om deze lezing bij te wonen!
  De Voorjaarsbijeenkomst zal beginnen om 20.00 uur en wordt weer gehouden in de Fûgelhelling, De Feart 1, te Ureterp. Voorafgaande aan de lezing van Kars Veling zullen er nog een paar korte programmapunten zijn.

  De Flinterwille van het voorjaar 2024 zal eind maart/begin april weer verschijnen. 

 • Zaterdag 18 mei 2024: Compagnonsveld en Compagnonsbossen, middag- en avondexcursie.  Aanvang 14.00 uur.

  Plaats van samenkomst: het parkeerterrein gelegen direct ten noorden van de Compagnosbossen, aan de Meester Lokstraat, ten noordoosten van Ravenswoud. Het Amersfoortcoördinaat van deze parkeerplaats is: 222.4-555.0.

  Het Compagnonsveld en de Compagnonsbossen liggen aan de zuidkant van het uitgestrekte natuurgebied het Fochtelooerveen. Het Compagnonsveld bestaat uit graslanden, die gedeeltelijk begroeid zijn geraakt met bos, nadat ze vrij recent ingericht zijn als natuur. Ook liggen er een aantal grote waterpartijen in het gebied. Deze (half)open gebieden grenzen aan de Compagnonsbossen, met daarin zowel naald- als loofbos. In het gebied liggen diverse  wijken die herinneren aan de hoogveenontginningen. Het gebied is goed vanaf de wandelpaden te verkennen, maar hier en daar kunnen we ook de graslanden in om te zoeken naar dagvlinders en dagactieve nachtvlinders. Vanaf 14.00 gaan we vanaf de parkeerplaats een wandeling maken in het gebied.

  Zoals gebruikelijk gaan we aan het eind van de middag een eenvoudige maaltijd/snack nuttigen (op kosten van de deelnemers zelf), bv. in het nabij gelegen Appelscha.

  Hierna komen we terug op de parkeerplaats om nog een korte wandeling te maken, waarbij we op zoek gaan naar geschikte plekken waar we ’s avonds de lichtopstellingen neer kunnen zetten. Afhankelijk van de omstandigheden kan een kruiwagen of karretje voor het vervoer van materialen naar de locaties handig zijn.

  Contactpersoon: Gerrit Tuinstra, telefoon 06-13684171, e-mail g.tuinstra14@gmail.com.

 • Zaterdag 22 juni 2024: middag- en avondexcursie in het Drents-Friese Wold (Oude Willem + Apenpoel). Aanvang: 14.00 uur.
  Plaats van samenkomst: Vanaf Drachten de N381 zuidwaarts (in de richting van Emmen) volgen langs Oosterwolde en Appelscha-West. Verlaat bij Appelscha Zuid de N381. Direct na de afslag bevindt zich aan de rechterhand een parkeerterreintje voor auto’s. De verharde weg grenzend aan de parkeerplaats heet ‘Oude Willem’. Dit ligt in het Drents-Friese Wold, een Nationaal (provincie-overschrijdend) Park van grote allure. Het wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Vanaf de parkeerplaats beginnen we aan de middagexcursie westwaarts door het bos richting Aekingerbroek, het brongebied van de Vledder Aa. Daarvandaan wandelen we langs ’t Groote Veen en steken de verharde weg (‘Oude Willem’) over naar de Apenpoel. Ten noorden van de Apenpoel ligt een groot heideterrein en om de Apenpoel heen ligt bos. De Zwarte-l-vlinder (Arctornis l-nigrum) komt in dit gebied voor! De vliegtijd van deze zeldzame nachtvlinder is vanaf half mei tot eind juli in één generatie. Ze komen op licht, vooral de mannetjes. Gevangen vlinders vliegen nadat ze weer zijn losgelaten altijd naar de boomtoppen, wat er op lijkt te duiden dat ze daar gewoonlijk rusten. Na afloop van de middagexcursie kunnen we gaan ‘snacken’ in Appelscha. Er zijn daar meerdere geschikte gelegenheden voor de liefhebbers. ’s Avonds kunnen we vanaf dezelfde parkeerplaats, of vanaf een andere locatie een wandeling maken op zoek naar in de schemering actieve vlinders. Ter plekke stellen we dan vast waar we de lichtopstellingen kunnen of willen plaatsen. In deze omgeving is nergens stroom voorhanden. Aggregaten en op accu’s werkende lichtvallen zijn dus noodzakelijk.
  Contactpersoon: Gerard Bergsma. Tel. 0516-432414 of 0612138416
 • Nationale Nachtvlinder Nacht: 5, 6 en 7 juli 2024 

  Op dit moment is nog niet bekend op welke locaties er aandacht zal worden geschonken aan de Nationale Nachtvlindernacht. Zodra de locaties bekend zijn, zullen deze worden vermeld op onze site (www.vlinderwerkgroepfriesland.nl) en alle leden zullen via de mail op de hoogte worden gesteld.

 • Zaterdag 13 juli 2024: Excursie Katlijker Schar middagexcursie. ’s Avonds optionele excursie. Aanvang 14.00 uur.
  Plaats van samenkomst: het parkeerterrein voorbij de hoofdingang van het bezoekerscentrum aan de Schoterlandseweg 24a te Katlijk. Vlak voor nummer 28 bevindt zich een inrit naar dit parkeerterrein. Dit is dus niet bij het bezoekerscentrum zelf! Amersfoortcoördinaten van de inrit naar de parkeerplaats: 198.4-550.7.
  De middagexcursie staat in het teken van de dagvlinders, de dagactieve nachtvlinders en de micro’s. Vanaf 14.00 uur gaan we een wandeling maken in het gebied. We kunnen de gebieden aan beide zijden van de Schoterlandseweg bezoeken, het Katlijker Schar en de Katlijker Heide. In het gebied zijn diverse natuurtypen aanwezig, waaronder schrale graslanden, heide en diverse typen bos en daardoor kunnen we een scala aan soorten te zien krijgen. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden en op basis daarvan kunnen we de route van de wandeling bepalen.

  Let op: twee opties voor de avondexcursie!
  Onderstaande is belangrijk voor de mensen die ’s avonds naar de excursie willen komen, dus voor de nachtvlindermensen.
  Afhankelijk van de weersomstandigheden, aan het eind van de middag en hoe die op dat moment eruit zien voor de avond, kiezen we op dat moment uit een van de twee volgende opties:

  1. We blijven in het Katlijker Schar of
  2. we rijden na de middagexcursie en een gezamenlijke snack, in een eetgelegenheid in de omgeving, naar de kust – naar de Peazumer lannen of het Noorderleech! Let wel, dit is uiteraard een flink eind rijden!

  Optie twee doen we uitsluitend als de weersomstandigheden voor een dergelijk gebied aan de kust voldoende geschikt zijn. Het gaat hierbij vooral om weinig wind, maar ook de temperatuur is natuurlijk van belang. Het resultaat van een excursie aan de kust is niet per definitie goed, zeker niet als blijkt dat de voorspelde windkracht 1 toch 3 of 4 blijkt te zijn. Daarentegen kunnen we aan de kust juist andere soorten zien dan in het binnenland.
  Ben je van plan om te komen naar de avondexcursie, wees dan aanwezig op de middagexcursie en/of neem aan het eind van de middag/begin van de avond (telefonisch) contact op met een van de contactpersonen van deze excursie.
  Contactpersonen:
  Gerrit Tuinstra, telefoon 06-13684171, e-mail g.tuinstra14@gmail.com en Reinder Wijma, telefoon 06-23035350, e-mail wijmarj@gmail.com.

 • Zaterdag 3 augustus 2024: Oosterschar middagexcursie. ’s Avonds optionele excursie. Aanvang 14.00 uur.

  Plaats van samenkomst: het parkeerterrein aan het einde van de Richard Jungweg (Sint Johannesga). Het Amersfoortcoördinaat van deze parkeerplaats is: 188.0-547.5.
  De middagexcursie staat in het teken van de dagvlinders, de dagactieve nachtvlinders en de micro’s. Vanaf 14.00 uur gaan we een wandeling maken in het gebied. Vanaf de parkeerplaats zoeken we een geschikte wandelroute over paden en wegen en we kunnen diverse graslanden bezoeken, op zoek naar diverse soorten.
  Volgens de website van de eigenaar en beheerder van het gebied It Fryske Gea, is het Easterskar een natuurparel! Het is een moerasgebied, met petgaten, graslanden en moerasbos. Het is een gevarieerd gebied en daarmee een leefgebied voor tal van soorten, waaronder vogelsoorten die karakteristiek zijn voor moerassen zoals de roerdomp en de blauwborst. Ook voor reptielen is het gebied van belang. Er leven ringslangen en in ieder geval in het verleden was er ook een populatie adders in het gebied aanwezig.

  Let op: twee opties voor de avondexcursie!
  Onderstaande is belangrijk voor de mensen die ’s avonds naar de excursie willen komen, dus voor de nachtvlindermensen.
  Afhankelijk van de weersomstandigheden, aan het eind van de middag en hoe die op dat moment eruit zien voor de avond, kiezen we op dat moment uit een van de twee volgende opties:
  1. We blijven in het Oosterschar of
  2. we rijden na de middagexcursie en een gezamenlijke snack, in een eetgelegenheid in de omgeving (of onderweg), naar de IJsselmeerkust – naar de Workumerwaard en/of het moerasgebied langs het IJsselmeer ter hoogte van Piaam. Let wel, dit is uiteraard een eind rijden!

  Optie twee doen we uitsluitend als de weersomstandigheden voor een dergelijk gebied aan de kust voldoende geschikt zijn. Het gaat hierbij vooral om weinig wind, maar ook de temperatuur is natuurlijk van belang. Het resultaat van een excursie aan de kust is niet per definitie goed, zeker niet als blijkt dat de voorspelde windkracht 1 toch 3 of 4 blijkt te zijn. Daarentegen kunnen we aan de kust juist andere soorten zien dan in het binnenland.
  Let op: dit soort gebieden zijn niet voor iedereen ‘weggelegd’ om er te nachtvlinderen en daarmee wordt gedoeld op de mogelijke aanwezigheid van muggen! Zeker bij de weersomstandigheden die we graag willen hebben (weinig wind en een hoge temperatuur) kunnen er zeer grote hoeveelheden muggen op de vlinderlampen afkomen!

  Ben je van plan om te komen naar de avondexcursie, wees dan aanwezig op de middagexcursie en/of neem aan het eind van de middag/begin van de avond (telefonisch) contact op met een van de contactpersonen van deze excursie.

  Contactpersonen:
  Gerrit Tuinstra, telefoon 06-13684171, e-mail g.tuinstra14@gmail.com en Reinder Wijma, telefoon 06-23035350, e-mail wijmarj@gmail.com.

 • Rupsen- en bladmijnenexcursie    

  Deze excursie zal in het najaar plaatsvinden; de datum en locatie zullen tijdig via onze site (www.vlinderwerkgroepfriesland.nl) worden bekendgemaakt en alle leden zullen via de mail op de hoogte worden gesteld

2023

 • Donderdag 30 november 20.00 uur:: Najaarsbijeenkomst Vlinderwerkgroep Friesland in de Fûgelhelling te Ureterp. Het programma komt in de volgende Flinterwille.
 • Halverwege november zal de nieuwe Flinterwille Kopij van onze leden is altijd welkom, een verhaal(tje) over jullie belevenissen op vlindergebied kun je naar mijn email-adres sturen. Bijbehorende foto’s zijn ook zeer welkom. De deadline voor het insturen is 1 november, dus tijd genoeg om een stukje te schrijven.

Excursie Aekingerzand nu op zaterdag 12 augustus.

Het programma is hetzelfde als dat van 22 juli:

Zaterdag 12 augustus 2023: dag- en nachtvlinderexcursie Aekingerzand  Aanvang: 14.00 uur.

Plaats van samenkomst: bij de ingang tegenover het Canadameer aan de weg van Appelscha naar Zorgvlied (halverwege). Er is voldoende parkeergelegenheid.

Het terrein is eigendom van Staatsbosbeheer en betreft een uitgestrekt gebied met bos en stuifzand, gelegen aan de grens met Drenthe. Het maakt deel uit van het nationaal park Drents-Friese Wold. In 1990 is Staatsbosbeheer gestart om circa 200 hectare bos rond het Aekingerzand te kappen om zo het ecologisch belangrijke stuifzand levensvatbaar te houden. Uiteindelijk is het een afwisselend gebied geworden met voedselarme bossen, stuifzanden, natte en droge heide, vennen en schrale graslanden. Kortom een dynamisch voedselarm landschap. Voor stuifzandgebieden geldt zeker dat ze een unieke en zeldzame natuur met een eigen micro(woestijn)klimaat hebben. De temperatuur kan er op een zomerse dag extremer variëren, dan in omringende gebieden. Het Aekingerzand is het enige grote stuifzandgebied van Noord-Nederland en daardoor zeer waardevol. Niet alleen vanwege het voorkomen van bijzondere en zeldzame planten, dieren (vogels, amfibieën, reptielen) en insecten, maar ook vanuit cultuurhistorisch oogpunt. Het gebied is in het kader van de Habitatrichtlijn aangewezen als speciale beschermingszone voor heide, voedselarme veentjes, schraallanden, oeverkruiden en voor de kamsalamander. Door het kappen van overwegend monotoon en exotisch naaldbos (uitbannen van luwtewerking) en het realiseren van bepaalde natuurontwikkeling worden de voor het Aekingerzand geschikte milieus hersteld naar de kenmerken van een levend stuifzandmilieu. Er is overigens nog voldoende bos over!

’s Avonds (zelfde plaats van samenkomst) gaan we op diverse plekken lichten en smeren. In deze omgeving is nergens stroom voorhanden. Aggregaten en op accu’s werkende lichtvallen zijn hier dus noodzakelijk.

Contactpersoon: Gerard Bergsma. Tel. 0516-432414 óf 06-12138416

 

Helaas hebben we moeten besluiten de excursie naar het Aekingerzand op 22 juli af te moeten gelasten door het slechte weer.

Helaas hebben we moeten besluiten om de excursie van vanmiddag naar de Dellebuusrterheide af te gelasten ten gevolge van de ongunstige weersomstandigheden. Het lijkt de hele middag druilerig te blijven.

Wat de liefhebbers voor de avondexcursie betreft: neem rond 18 uur even contact op met de contactpersoon voor deze excursie Gerrit Tuinstra (telefoon 0512-518246, mobiel 06-13684171) om te horen of het doorgaat en waar het startpunt is.

Onze Voorjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op donderdagavond 13 april in de Fûgelhelling te Ureterp, aanvang 20.00 uur.

De Flinterwille van voorjaar 2023 zal verschijnen: eind maart.

De excursies voor 2023 zullen te vinden zijn in de Flinterwille en ook tijdig op deze site verschijnen.

 

Determinatiedag zaterdag 10 december 2022

Onze jaarlijkse determinatiedag zal worden gehouden op zaterdag 10 december 2022, zoals gebruikelijk bij de fam. Sinnema, Sparjeburd 29 in Hemrik.
Vanaf 10.30 uur kan met de hulp van de kennis van anderen en aanwezige literatuur geprobeerd worden om moeilijke soorten, bewaard of op foto (beamer is aanwezig), op naam te brengen. Voor koffie, soep en broodjes wordt weer gezorgd. Daarom is het nodig dat u zich even van tevoren opgeeft (tel. 0615641087 of via siepsinnema@gmail.com).

Najaarsbijeenkomst 2022

de najaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland wordt gehouden op woensdag 16 november 2022 in Multifunctioneel Centrum De Bining, Engbert Pierswei 2, 8409 JW Hemrik. Aanvang: ’s avonds om 20.00 uur.

De indeling van de avond is als volgt:

 1. 1. Openingswoord door voorzitter Siep Sinnema, waarin een terugblik op de totstandkoming van ‘Dagvlinders in Fryslân, Veranderingen vastgelegd’.
 2. 2. Ervaringen, mededelingen, inbreng van en door leden.
 3. 3. Pauze.
 4. 4. Vlinderprojecten in Fryslân (Gerrit Tuinstra).
 5. 5. Presentatie over vlinders (Anneke van der Veen).
 6. 5. Rondvraag.
 7. 6. Sluiting.

Excursies 2022

 Zaterdag 11 juni: dag- en nachtvlinderexcursie Fochtelooërveen     

Een dagvlinderexcursie door het schitterende unieke hoogveengebied, het Fochtelooërveen, is al jaren en jaren geleden. Een nachtvlinderexcursie heeft meerdere keren plaatsgevonden met steeds opnieuw schitterende (zeer) zeldzame waarnemingen ertussen en bovendien enorme soortaantallen.

Tijd dus om weer eens volledig ‘los’ te gaan in het Friese deel van het Fochtelooërveen.

Zaterdag 11 juni om 14.00 uur gaan we starten vanaf de parkeerplaats aan de weg Fochtelooërveen te Fochteloo. De parkeerplaats bevindt zich in een bocht, coördinaten X52.99427 – Y6.37953. Daar begint de wandeling. Eerst een klein bosje, direct daarna een open veld met een horizon!

Vanwege de zeer waarschijnlijk vele fietsers, houd er rekening mee, de oudere dames en heren weten niet hoe ze moeten stoppen met een elektrische fiets.

Misschien kunnen we lopen met een soort ganzenpas op het fiets- tevens wandelpad.

We lopen een stukje over dit pad, de Bonghaar (een oude ijsrug), om vervolgens vrij snel af te slaan het echte wandelpad op.

Het zou best druk kunnen zijn omdat het een zaterdag is. Het wordt sowieso steeds drukker met soortenjagers en fotografen die dé kiekjes willen schieten. Ze komen van heinde en verre voor de Veenhooibeestjes die deze periode ook vliegen. Nu gaat het de laatste jaren erg slecht met ze (met de VHBjes), maar een glimp ervan opvangen moet lukken. En nee, liever niet in een netje …

De VWF groep kennende zullen we eindeloos onderweg zijn. De grote ronde lijkt me prima te doen, we hebben alle tijd. Heeft het veel geregend tegen die tijd? Dan zijn laarzen aan te bevelen. Is het een drogere periode, dan voldoen goede stevige wandelschoenen.

Daarna kunnen we een hapje eten (op eigen kosten) in Appelscha, onder voorbehoud na een verbouwing en andere eigenaren. De gerechten en prijzen weet ik nog niet van deze nieuwe zaak aan de Boerenstreek, Family geheten. Of in Oosterwolde, minder leuk zitten, bij Snack2000.

Na het eten gaan we terug naar het veen om eens te kijken waar we kunnen gaan staan met de lakens. Er zijn meerdere opties, afhankelijk van de wind. De zonsondergang is om 21.59 uur op 11 juni.

We hebben akkoord gekregen van Natuurmonumenten die beheerder is van het gebied waar we gaan vlinderen. Ik zal zelf herkenbaar zijn als gastvrouw met een herkenbaar vestje aan.

Ik ga voordat het zo ver is nog even overleggen met de ecoloog over het hoe en wat met het nachtvlinderen. Enkele mooie plekjes om de lakens te plaatsen zijn al bekend bij Natuurmonumenten en die geven vooralsnog geen probleem.

De nieuwe ecoloog, Jacob, is een grote aanwinst en erg geïnteresseerd in alles wat het gebied betreft. Het nachtvlinderen zal zeker een vervolg krijgen in en om het Fochtelooërveen in de toekomst. Zelf kan hij er waarschijnlijk niet bij zijn (vogels monitoren in Polen), maar mocht het hem lukken, dan is hij ook van de partij.

We gaan uiteraard rekening houden met overige gasten en gaan zorgvuldig om met de kwetsbare natuur, flora en fauna.

Het is een mooie tijd van het jaar met al het uitgebloeide eenarig wollegras en veenpluis. De weergoden zullen ons vast goed gezind zijn na zoveel jaren Covid-19 en natte dagen.

Aanmelden kan via:

E-mail: judithbouma.litjens@gmail.com of bel of app naar: 06 40595143

-Vrijdag 1 juli: Nationale Nachtvlindernacht, De Natuur Schuur van Staatsbosbeheer, Houwal 2 bij Oudemirdum.

Aanvang: 21:15 uur .  Aanmelding is verplicht i.v.m. de ruimte in De Natuur Schuur.

Opgeven bij boswachter Marjon Kommer per mail: m.kommer@staatsbosbeheer.nl of telefonisch: 06-20 65 56 75

Eerst een beamerpresentatie met als titel: “Van lieveling tot Weeskind” en na een korte pauze gaan we kijken bij de twee lakens. Iedereen kan zelf de vertrektijd bepalen, maar de lampen blijven minimaal tot  1:00 uur aan.

zaterdag 2 juli: Nationale Nachtvlindernacht in het Leeuwarder Bos (ten noorden van Leeuwarden),  aanvangstijd 22.00 uur, eindtijd circa 1:00 uur maar hangt af van de omstandigheden. Iedereen kan zelf de vertrektijd bepalen. De deelname is gratis.

De locatie waar we beginnen met de nachtvlinderexcursie om 22:00 uur in het Leeuwarder Bos is: https://goo.gl/maps/9HbEpPjYLYoRiZACA (Buitencentrum Leeuwarder Bos).

Op de kaart in de bijlage voor de mensen met de auto is de route weergegeven vanaf de Dammelaan (in het rood aangegeven), met daarbij de parkeerplaats om de auto neer te zetten en de looproute in het groen hoe op de locatie te komen (is erg dichtbij).

Excursieleiding Jeroen Breidenbach (FFFInsectenwerkgroep, tel. 06-18120565)

Zaterdag 9 juli 2022: Excursie Lauwersmeer, middag- en avondexcursie.   Aanvang 14.00 uur.                                        

Plaats van samenkomst: het parkeerterrein bij de werkschuur van Staatsbosbeheer (De Rug 1) te Lauwersoog, Amersfoortcoördinaten 211.4-600.2.

De middagexcursie staat in het teken van de dagvlinders, de dagactieve nachtvlinders en de micro’s. Vanaf 14.00 uur gaan we een wandeling maken in het gebied. Waarschijnlijk rond de werkschuur, alwaar verschillende vegetatietypen aanwezig zijn. Er liggen diverse interessante graslanden, maar ook bospercelen en daarmee zal er voldoende te zien zijn. Bij bepaalde weersomstandigheden kunnen we ervoor kiezen om naar een andere plek uit te wijken. Dat bekijken we ter plaatse.

Zoals gebruikelijk gaan we aan het eind van de middag een eenvoudige maaltijd nuttigen (op kosten van de deelnemers zelf), dit keer in een van de restaurants in de haven van Lauwersoog, waar onder andere heerlijke kibbeling, een lekkerbekje of andere vis te verkrijgen is!

De avond-excursie kunnen we opdelen in twee stukken. In de vooravond kunnen we op verschillende plekken op zoek gaan naar allerlei micro’s, bijvoorbeeld in de graslanden en de soortenrijke bermen in het gebied.

Nog voor de schemering zoeken we locaties waar we de lichtinstallaties kunnen opstellen. Ook hiervoor geldt dat er – afhankelijk van de weersomstandigheden – eigenlijk altijd wel diverse geschikte locaties gevonden kunnen worden. Bij wind zoeken we een luwe plek in of langs het bos en bij warm en windstillere omstandigheden opener plekken.

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld, zodat we een beeld hebben van het aantal deelnemers.

Contactpersoon: Gerrit Tuinstra, telefoon 0512-518246, mobiel 06-13684171, e-mail g.tuinstra14@gmail.com.

 

Zaterdag 13 augustus 2022  Excursie Alde Feanen

Aangezien er a.s. zaterdag temperaturen worden verwacht van boven de 30 graden Celsius, hebben we besloten het middaggedeelte van onze excursie naar de Alde Feanen af te gelasten. Het is niet gezond om bij deze temperaturen in het veld rond te lopen en bovendien laten dagvlinders weinig activiteit zien als het zo heet is.

Het avondgedeelte gaat uiteraard wel door, want de omstandigheden voor het nachtvlinderen worden uitstekend.

We starten om 19.30 uur, verzamelplaats is de parkeerplaats Kuierpaad Earnewâld aan de Dominee Bolleman van der Veenweg.

Contactpersoon is Reinder Wijma, tel. 06-23035350.

 

      

Middag- en avondexcursie Aanvang: 14.00 uur. Verzamelplaats: Parkeerplaats Kuierpaed Earnewâld aan de Dominee Bolleman van der Veenweg

De dagexcursie start hier om 14 u. Vanuit dit startpunt kan van verschillende wandelpaden gebruik worden gemaakt. De Alde Feanen is een zeer uitgestrekt moerasgebied van 2500 hectare van internationale betekenis. Niet voor niets is het dan ook aangemerkt als Nationaal Park en als Natura 2000 gebied. Het is eigendom van It Fryske Gea. In het gebied broeden meer dan 100 soorten vogels en er komen meer dan 500 soorten planten voor. Een bijzonder vegetatietype in het gebied zijn de blauwgraslanden met blauwe en blonde zegge, moerasviooltje en knoopkruid. Andere aanwezige plantensoorten van de blauwgraslanden zijn de Spaanse ruiter, het moeraskartelblad, de addertong, de zonnedauw en de wateraardbei. Ook de veenhei is een zeldzaam vegetatietype. Op het schrale veen groeien, naast dophei en struikhei, soorten als eenarig wollegras, ronde zonnedauw, rode bosbes, moerasvaren en rietorchis. Ook komt er wilde gagel voor. Een veelvoorkomend vegetatietype in De Alde Feanen is het rietland, waaronder het veenmosrietland, het biotoop van de zeldzame noordse woelmuis.

Er is in het gebied voor zover mij bekend nooit over een langere periode aaneengesloten vlinderonderzoek gedaan. De werkgroep heeft er lang geleden af en toe een excursie georganiseerd. In het verleden zeer zeldzame soorten waargenomen zoals de Grote Vuurvlinder (in dit gebied helaas uitgestorven), Stippelrietboorder (Protarchanara brevilinea) en de Zeeuwse Grasworteluil (Apamea oblonga). Augustus is o.a. de vliegtijd voor beide soorten dus hopelijk worden ze weer gevonden. Gezien de variatie in vegetatie valt er vermoedelijk nog veel te ontdekken.

Het is als de weersomstandigheden het toelaten de bedoeling om ook ’s nachts met de lamp op pad te gaan. Aan het einde van de middagexcursie wordt bepaald of de avond- en nachtexcursie doorgaat en waar de lampen geplaatst worden. Het is in ieder geval aan te raden om laarzen mee te nemen. Met de mensen die tussen de middag en avondexcursie in het gebied blijven zoeken we in Earnewâld een plek om iets te eten. Contactpersoon: Reinder Wijma (06-230 35 350)

 

Zaterdag 24 september 2022: mijnen- en rupsenexcursie Lindevallei (alleen middagexcursie). Aanvang 14.00 uur.     

Plaats van samenkomst: het einde van het doodlopende weggetje, aan de noordzijde van de Lindevallei. Dit weggetjes is te bereiken vanaf de B-weg langs de Stellingenweg ofwel de N351, en ligt direct naast (aan de oostzijde) de op- en afrit (Wolvega) van de A32. De  Amersfoortcoördinaten van deze plek zijn 197.9-543.5.

Tijdens deze middagexcursie gaan we in het bijzonder op zoek naar bladmijnen en rupsen en eventuele andere stadia en verschijningsvormen van dag- en nachtvlinders. Zo kunnen we de kokers van diverse kokermotten (familie Coleophoridae) gaan zoeken. In het bos niet ver van de plaats van samenkomst zijn (waarschijnlijk) op eenvoudige wijze de kokers van de oranje muurkokermot (Coleophora solitariella) in grote getale te vinden, op groot muur groeiend langs het wandelpad. Verderop in het gebied groeit op verschillende plekken waterzuring en met een beetje geluk is hierop de koker van de zeldzame moeraskokermot (Coleophora hydrolapathella) te vinden.

Qua dagvlinders zitten we natuurlijk aan het eind van het seizoen, maar wie weet, is er bij goede weersomstandigheden nog wat te zien.

Contactpersoon: Gerrit Tuinstra, telefoon 0512-518246, mobiel 06-13684171, e-mail g.tuinstra14@gmail.com.

 

Activiteiten 2021

-op zaterdagavond 24 juli organiseren we samen met de FFF een nachtvlinderexcursie in het gebied van de Kleine Wielen, aanvang 21.30 uur. Door middel van een aantal opstellingen met lampen en lakens hopen we veel nachtvlinders en andere insecten waar te nemen. Locatie: https://goo.gl/maps/HDtt8hJKFMbXUAET6. Coördinaten: 53°12’43.5″N 5°53’54.1″E  Contactpersoon: Jeroen Breidenbach, tel.  06-18120565.

-Op zaterdag 14 augustus organiseren we een middag- en avondexcursie naar het Blauwe Bos bij Haulerwijk, aanvang 13.30 uur.  Verzamelplaats: De oostkant vormt de hoofdentree tot het gebied, inclusief parkeerplaats en infopaneel. De hoofdentree is te bereiken door de afslag te nemen vanaf de Tonckensweg (ter hoogte van nr 12, postcode 8432 PJ). Na ongeveer 100 meter wordt de parkeerplaats bereikt.

Het Blauwe Bos is een ruim 300 ha groot natuurgebied in de driehoek Haulerwijk-Haule-Wijnjewoude. Het gebied wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Het Blauwe Bos dankt volgens de overlevering zijn naam aan de blauwachtige kleur die het bos krijgt door de bomen die er groeien. De begroeiing bestaat voornamelijk uit naald- en gemend bos afgewisseld met enkele tientallen hectare aan natte en droge heide en grasvelden.Er bevinden zich verschillende uitgeveende plassen met o.a. een uitgebreide zeggenvegetatie en Veenpluis. Op de natte heidevelden bevindt zich veel Zonnedauw en plaatselijk nog de Klokjesgentiaan. Op delen van de droge heide is Brem aanwezig. In het bos zelf is o.a. Blauwe Bosbes, Framboos, Springzaad en Heksenkruid te vinden. Aan de bosranden is volop Vingerhoedskruid, Zuring en Koekoeksbloem aanwezig. De bodem bestaat uit keileem met dekzand, dat hier en daar in ruggen is opgestoven. Enkele heidevelden zijn uitgestoven, waardoor keileem aan de oppervlakte komt. Het gebied wordt sinds vorig jaar door ons voor nachtvlinders geïnventariseerd en de resultaten zijn tot nu toe veelbelovend. Er zijn meer dan 200 soorten macrovlinders waargenomen terwijl er het hele herfstseizoen (nog) geen inventarisatie heeft plaatsgevonden. Het prachtige Eikenblad is vorig jaar in aantal op het laken verschenen en 4 juli valt precies in de vliegtijd van deze soort. De dagvlinders zijn niet geïnventariseerd maar gezien de soortenrijkdom van de vegetatie valt er genoeg te ontdekken. Recreatief wordt het gebied gebruikt door middel van het fietspad van Haulerwijk naar Haule en de vele wandelpaden.

Het is, als de weersomstandigheden het toelaten, de bedoeling om ook ’s nachts met de lamp op pad te gaan. Aan het einde van de middagexcursie wordt bepaald of de avond- en nachtexcursie doorgaat en waar de lampen geplaatst worden. Van Staatsbosbeheer hebben wij toestemming om met de auto het gebied in te rijden. De meeste paden in het gebied zijn goed begaanbaar. Met de mensen die tussen de middag en avondexcursie in het gebied blijven zoeken we een plek om iets te eten. We verzamelen ons om 21.00 uur op dezelfde plaats als bij de middagexcursie.             Contactpersoon: Reinder Wijma (06-230 35 350)

Nationale Nachtvlindernacht 4 september 2021  

Op een aantal locaties in Friesland kun je deelnemen aan de Nationale nachtvlindernacht. Op die plaatsen worden nachtvlinders geïnventariseerd, zowel met behulp van felle lampen en een laken als met het smeren van zoetigheid op boomstammen, waar sommige soorten op af komen.

De locaties zijn:

Leeuwarder Bos (ten noorden van Leeuwarden)

 Aanvangstijd 20.30 uur, eindtijd hangt af van de omstandigheden. Iedereen kan zelf de vertrektijd bepalen.

De locatie waar we beginnen met de nachtvlinderexcursie om 20:30 uur in het Leeuwarder Bos is: https://goo.gl/maps/9HbEpPjYLYoRiZACA (Buitencentrum Leeuwarder Bos).

Op de kaart (klikken op de kaart om te vergroten) voor de mensen met de auto de route vanaf de Dammelaan (in het rood aangegeven), met daarbij de parkeerplaats om de auto neer te zetten en de looproute in het groen hoe op de locatie te komen (is erg dichtbij).

Excursieleiding Siep Sinnema (Vlinderwerkgroep Friesland, tel. 0615641087) en Jeroen Breidenbach (FFFInsectenwerkgroep, tel. 06-18120565).

 

Gaasterland: ontmoetingsplek Natuur Schuur van Staatsbosbeheer op de Houtwal 2 in Oudemirdum (in Bosk Elfbergen). Aanvang 20.00 .

In Nederland komen ruim 2300 soorten nachtvlinders voor. In de Natuurschuur krijgen de deelnemers aan de hand van een korte presentatie alvast een voorproefje van wat er later op de lakens en de smeer te zien zou kunnen zijn.

Na een kleine pauze gaan we naar buiten om de vlinders in het echt te zien.

Er wordt in ieder geval tot middernacht gevangen, maar jullie zijn vrij om eerder naar huis te gaan.

Deelname is gratis. Koffie of thee kost € 1,00, limonade € 0,50.  In verband met  de coronamaatregelen moeten we het aantal deelnemers beperkt houden. Daarom is aanmelden verplicht. Jullie kunnen je tot en met vrijdag 3 september opgeven bij boswachter Marjon Kommer. Zij is telefonisch bereikbaar op 06-206 55 675 of mail haar via m.kommer@staatsbosbeheer.nl.

 

Appelscha: Buitencentrum Drents-Friese Wold. Terwisscha 6a.

Aaanvang: 20.00 uur.

Contactpersoon: Gerard Bergsma (tel. 0612138416)

 

-Ten gevolge van de maatregelen van de Rijksoverheid hebben we helaas moeten besluiten om onze najaarsbijeenkomst van donderdagavond 18 november in de Fûgelhelling in Ureterp NIET DOOR TE LATEN GAAN.

We hopen dat we in 2022 weer de mogelijkheid zullen hebben om een bijeenkomst te organiseren.