2001


Bijzondere Waarnemingen in 2001

Duponchella fovealis   7 januari Leeuwarden 2 exx; J. v.d. Kooi
Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia 2 april Drachten,Appelscha, Damwoude Hoornveld,Bergsma,Slagter
Rheumaptera cervinalis   2 april Drachten G.Tuinstra
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder 2 april Drachten Sj. Hoornveld
Anthocharis cardamines Oranjetipje 19 april Eernewoude J.Boosman
Vanessa cardui Distelvlinder 19 mei Fochteloo G. de Lange
Hemaris fuciformis Glasvleugelpijlstaart 30 mei Hemrik Sinnema
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder 5 juli Gorredijk Jansma
Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia 11 juli Drachten M.v.d.Lei
Papilio machaon Koninginnepage 1 augustus Jonkersland H.Gadellaa
Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia 31 augustus Workum T.Kunst
Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia september Hemrik Sinnema, meerdere dagen een exemplaar
Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia 30 september Drachten M.v.d.Lei, 4 exemplaren.
Dichonia aprilina   12 oktober Hemrik Sinnema, 3 ex. op stroop
Dichonia aprilina   13 oktober Hemrik Sinnema, 2 ex. op licht
Bijz.
waarneming
2007
Bijz.
waarneming
2008
Bijz.
waarneming
2009
Bijz.
waarneming
2010
Bijz.
waarneming
2011
Bijz.
waarneming
2012
Bijz.
waarneming
2013
Bijz.
waarneming
2006
Bijz.
waarneming
2005
Bijz.
waarneming
2004
Bijz.
waarneming
2003
Bijz.
waarneming
2002
Bijz.
waarneming
2001
Bijz.
waarneming
2000