2011


Heeft u een bijzondere waarneming?
Door middel van een e-mail aan info@vlinderwerkgroepfriesland.nl kunt u bericht van uw waarneming doen.

Bijzondere Waarnemingen in 2011

Nymphalis polychloros Grote Vos 20 april Schaopedobbe Karin Uilhoorn
Lampropteryx suffumata   30 april St. Nicolaasga A.Saunders
Hemaris fuciformis Glasvleugelpijlstaart 1 mei Hemrik Sinnema
Nymphalis polychloros Grote Vos 1 mei Schuregaasterveld Karin Uilhoorn
Hemaris fuciformis Glasvleugelpijlstaart 5 mei 2 exx., Wijnjeterper Schar Sinnema
Esperia oliviella   5 mei Midsland (Tersch.) P.Zumkehr
Hemaris fuciformis Glasvleugelpijlstaart 5 mei Duurswouderheide J.Kuypers
Colias hyale Gele Luzernevlinder 8 mei Midsland (Tersch.) P.Zumkehr
Papilio machaon Koninginnepage 15 mei Augustinusga I. Zaagman
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder 25 mei Balk E.Veenstra
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder 1 juni Kollum A.Kaastra
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder 2 juni Appelscha G.Bergsma
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder 3 juni Surhuizum B.Tjeerdsma
St.Jacobsvlinder Tyria jacobaeae 19 juni veel rupsen op Artemisia, Buitenpost H.Oosterhoff
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder 24 juni Ureterp W.Lap
Papilio machaon Koninginnepage 29 juni Hemrik H.Nieuwland
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder 1 juli Dokkum J.Kuypers
Argynnis paphia Keizersmantel 10 juli Leeuwarden W. de Jong
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder 9 juli Jubbega S.Boomsma
Hyles gallii Walstropijlstaart 7 augustus St.Nicolaasga A.Saunders
Thecla betulae Sleedoornpage 15 augustus Helomapolder M.Stienstra
Thecla betulae Sleedoornpage 25 augustus Wolvega Sinnema


Lampropteryx suffumata ;gevonden
St.Nicolaasga 30 april 2011, A.Saunders
(foto A.Saunders)
Konginnepage ; gevonden te
Augustinusga in tuin, 15 mei, I.Zaagman
(foto I.Zaagman)

Walstropijlstaart ; gevonden
St.Nicolaasga, 7 augustus, A.Saunders
(foto A.Saunders)

Sleedoornpage ;gevonden
Wolvega 25 augustus, Sinnema
(foto S.Sinnema)
Sleedoornpage ;gevonden
Wolvega 25 augustus, Sinnema
(foto S.Sinnema)
Bijz.
waarneming
2007
Bijz.
waarneming
2008
Bijz.
waarneming
2009
Bijz.
waarneming
2010
Bijz.
waarneming
2011
Bijz.
waarneming
2012
Bijz.
waarneming
2013
Bijz.
waarneming
2006
Bijz.
waarneming
2005
Bijz.
waarneming
2004
Bijz.
waarneming
2003
Bijz.
waarneming
2002
Bijz.
waarneming
2001
Bijz.
waarneming
2000