2013


Heeft u een bijzondere waarneming?
Door middel van een e-mail aan info@vlinderwerkgroepfriesland.nl kunt u bericht van uw waarneming doen.

Bijzondere Waarnemingen in 2013

Conistra rubiginosa Zwartvlekwinteruil 5 januari St.Nicolaasga A.Saunders
Odontosia carmelita Berkentandvlinder 25 april Beetsterzwaag G.Tuinstra
Conistra rubiginea Gevlekte winteruil 25 april Hemrik Sinnema
Macdunnoughia confusa Getekende gammauil 8 mei St.Nicolaasga A.Saunders
Eupithecia insigniata Fruitboomdwergspanner 18 mei Opende A. v.d. Veen
Nemophora ochsenheimerella Geoogde langsprietmot 1 juni Fochtelooerveen excursie VWGF
Spuleria flavicaput Geelkopmot 2 juni Opende A.vd. Veen
Vanessa cardui Distelvlinder 4 juni Heerenveen-Zuid A.Saunders
Apamea aquila Pijpenstro-uil 22 juli Fochtelooerveen Sinnema
Papilio machaon Koninginnepage 25 juli Mantgum D.Scarse
Favonius quercus Eikenpage 29 juli Burgum B.Kooistra
Papilio machaon Koninginnepage 2 augustus Dokkum K.Smit
Colias croceus Oranje Luzernevlinder 5 augustus Buitenpost, 2 exx. T.IJlstra
Colias croceus Oranje Luzernevlinder 7 augustus Drachten G.Tuinstra
Colias croceus Oranje Luzernevlinder 8 augustus Hemrik Sinnema
Colias croceus Oranje Luzernevlinder 8 augustus 2 exx.,Workum T.Kunst
Issoria lathonia Kleine Parelmoervlinder 9 augustus Hemrik Sinnema
Colias croceus Oranje Luzernevlinder 9 augustus Buitenpost T.IJlstra
Eupithecia simpliciata Meldedwergspanner 12 augustus Leeuwarden J.Schelvis
Colias croceus Oranje Luzernevlinder 12 augustus Venekoten G.Bergsma
Colias croceus Oranje Luzernevlinder 16 augustus Schaopedobbe G.Bergsma
Colias croceus Oranje Luzernevlinder 23 augustus Dokkum Jeanet Smit
Colias croceus Oranje Luzernevlinder 25 augustus Burgum H.Deinum
Colias croceus Oranje Luzernevlinder 25 augustus Noard-Burgum H.Deinum
Colias croceus Oranje Luzernevlinder 25 audustus Appelscha G.Bergsma
Colias croceus Oranje Luzernevlinder 27 augustus Makkum H.H. Kuipers
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder 30 augustus Appelscha G.Bergsma
Colias croceus Oranje Luzernevlinder 5 september Schaopedobbe G.Bergsma
Thecla betulae Sleedoornpage 5 september Wolvega, sportveld Andries vd Veen
Thecla betulae Sleedoornpage 5 september Wolvega, ijsbaan Sinnema
Amphipyra tragopoginis Boksbaardvlinder 5 september Leeuwarden M.Stam
Tiliacae aurago Saffraangouduil 6 september Buitenpost, NNN Sinnema
Agrochola lunosa maansikkeluil 13 september St.Nicolaasga A.Saunders
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder 21 september Leeuwarden G.van Minnen
Larentia clavaria Malvabandspanner 21 september Beetsterzwaag Frank vd Haak
Larentia clavaria Malvabandspanner 21 september Opende A.vd Veen
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder 21 september Leeuwarden G. van Minnen
Papilio machaon Koninginnepage 22 september Akkrum R.Piersma
Agrochola lunosa Maansikkeluil 23 september Easterskar W.Poppe
Macdonnoughia confusa Getekende gammauil 24 september Joure W.Poppe
Chloroclysta miata Herfstpapagaaitje 27 september St.Nicolaasga A.Saunders
Griposia aprilina Diana-uil 26 oktober Joure W.Poppe


Conistra rubiginosa ; gevonden
St.Nicolaasga, 5 januari 2013, A.Saunders
(foto A.Saunders)
Odontosia carmelita ; gevonden
Beetsterzwaag, 25 april 2013, G.Tuinstra
(foto G.Tuinstra)


Conistra rubiginea ; gevonden
Hemrik, 25 april 2013, Sinnema
(foto S.Sinnema)
Eupithecia insigniata ; gevonden
Opende, 18 mei 2013, A. vd Veen
(foto A. vd Veen)


Nemophora ochsenheimerella ; gevonden
Fochtelooerveen, 1 juni 2013, excursie VWGF
(foto J.Schelvis)
Spuleria flavicaput ; gevonden
Opende, 2 juni 2013, A. vd. Veen
(foto A. vd. Veen)


Apamea aquila ; gevonden
Fochtelooerveen, 22 juli 2013, Sinnema
(foto S.Sinnema)
Papilio machaon ; gevonden
Dokkum, 2 augustus 2013, K.Smit
(foto K.Smit)


Colias croceus ; gevonden
Drachten, 7 aug 2013, G.Tuinstra
(foto G.Tuinstra)
Colias croceus ; gevonden
Hemrik, 8 aug 2013, Sinnema
(foto S.Sinnema)


Issoria lathonia ; gevonden
Hemrik, 9 aug 2013,Sinnema
(foto S.Sinnema)
Issoria lathonia ; gevonden
Hemrik, 9 aug 2013,Sinnema
(foto S.Sinnema)


Eupithecia simpliciata ; gevonden
Leeuwarden, 12 aug 2013, J.Schelvis
(foto J.Schelvis)
Amphipyra tragopoginis; gevonden
Leeuwarden, 5 september 2013, M.Stam
(foto M.Stam)

Thecla betulae ; gevonden sportvelden
Wolvega, 5 september 2013, Andries vd Veen
(foto Andries vd Veen)
2 eitjes Thecla betulae ; zojuist gelegd door
vrouwtje van de foto hiernaast
(foto S.Sinnema)


Tiliacae aurago ; gevonden Kruidhof
Buitenpost, 6 september 2013, Sinnema
(foto S.Sinnema)
Agrochola lunosa ; gevonden St.Nicolaasga
13 september 2013, A.Saunders
(foto A.Saunders)


Papilio machaon ; gevonden
Akkrum, 22 september 2013, R.Piersma
(foto R.Piersma)
Larentia clavaria ; gevonden Opende
21 september 2013, A.vd Veen
(foto A.vd Veen)


Macdonnoughia confusa ; gevonden
Joure, 24 september 2013, W.Poppe
(foto W.Poppe)
Chloroclysta miata ; gevonden
St.Nicolaasga, 27 september 2013, A.Saunders
(foto A.Saunders)
Bijz.
waarneming
2014
Bijz.
waarneming
2015
Bijz.
waarneming
2007
Bijz.
waarneming
2008
Bijz.
waarneming
2009
Bijz.
waarneming
2010
Bijz.
waarneming
2011
Bijz.
waarneming
2012
Bijz.
waarneming
2013
Bijz.
waarneming
2006
Bijz.
waarneming
2005
Bijz.
waarneming
2004
Bijz.
waarneming
2003
Bijz.
waarneming
2002
Bijz.
waarneming
2001
Bijz.
waarneming
2000