2000


Bijzondere Waarnemingen in 2000

Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia 19 Maart Drachten G. Tuinstra
Nymphalis antiopa Rouwmantel Maart Giekerk en Terschelling Overwinterend
Malacosoma castrensis Heideringelrups 2juni Fochtelooërveen Vlinderwerkgroep Friesland
Gatropacha quercifolia Eikeblad 2juni Fochtelooërveen Vlinderwerkgroep Friesland
Coenonympha tullia Veenhooibeestje 18 juni Fochtelooërveen 154 exemplaren!! waargenomen door Grietje en Peter de Lange en Siep en Jannie Sinnema
Gluphisia crenata   19juni Duurswoude Tuinstra, Hunneman, Sinnema
Deileptenia ribeata   19juni Duurswoude Tuinstra, Hunneman, Sinnema
Agrius convolvuli Windepijlstaart 26 juni Menaldum S.Baarda
Deileptenia ribeata   1 juli Pupedobbe bij Bakkeveen meerdere exemplaren; excursie Ter Haar
Panthea coenobita   1 juli Blauwe Bos Sinnema
excursie N.E.V. secties Ter Haar/Snellen 361 verschillende soorten! 30 juni, 1 en 2 juli Bakkeveen 14 dagvlinders; 76 uilen;73 spanners;58 overige macro-nachtvlinders; 140 micro’s
Hesperia comma Kommavlinder 23 juli Fochtelooërveen J.Boosman
Costaconvexa polygrammata   augustus Fochtelooërveen G.Tuinstra
Hyles gallii Walstropijlstaart 3 september Nijbeets 2 rupsen; D.Meijer
Agrius convolvuli Windepijlstaart 6 september Harlingen Bauke en Trudy Koster
Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia 9 september Drachten rups, gevonden door Menco v.d. Lei
Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia september veel meldingen Menaldum,Oudehorne, Heerenveen,Buitenpost
Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia 23 september Hemrik 4 ex. in tuin fam. Sinnema
Agrochola lychnidis   23 sept-18 okt Eernewoude G.Tuinstra; totaal 8 ex. op stroop
Macroglossum stellatarum Kolibrievlinder 2 oktober Damwoude op Verbena bonariensis, Arnold Slagter
Polygonia c-album Gehakkelde Aurelia 16 oktober Damwoude op Verbena bonariensis, Arnold Slagter
Bijz.
waarneming
2007
Bijz.
waarneming
2008
Bijz.
waarneming
2009
Bijz.
waarneming
2010
Bijz.
waarneming
2011
Bijz.
waarneming
2012
Bijz.
waarneming
2013
Bijz.
waarneming
2006
Bijz.
waarneming
2005
Bijz.
waarneming
2004
Bijz.
waarneming
2003
Bijz.
waarneming
2002
Bijz.
waarneming
2001
Bijz.
waarneming
2000