Informatie


Inmiddels hebben we meer dan voldoende waarnemingen om het nieuwe boek “Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd” af te ronden. We zijn bezig met het schrijven van de soortteksten en het selecteren van de foto’s. Hieronder ziet u hoe het boek er uit zal komen te zien.

Er zijn nog een paar gebieden in Fryslân, waar zogenaamde witte hokken zitten, d.w.z. dat daar nog geen dagvlindersoorten zijn waargenomen. Het kan zijn dat ze daar gewoon niet voorkomen, maar misschien moet er daar nog beter gekeken worden. Vandaar dat we een beroep op u doen, om dit seizoen nog eens gericht te gaan inventariseren op dagvlinders in die gebieden. In onderstaande kaart is te zien waar zich die gebieden bevinden.

Wittehokkenkaart voor 2020