‘Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd’: eerste exemplaar uitgereikt


Het eerste exemplaar van ‘Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd’ is op dinsdag 13 april door de voorzitter van de Vlinderwerkgroep Friesland Siep Sinnema uitgereikt aan de directeur van It Fryske Gea, de heer Henk de Vries. Noodgedwongen moest dit gebeuren in klein gezelschap. Aaanwezig waren o.a. de redactieleden van het boek en de directeur van de Vlinderstichting in Wageningen, Titia Wolterbeek.

‘Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd’ is nu verkrijgbaar. Zie onderaan deze pagina om voorbeeldpagina’s te zien.

De prijs van het boek is 25,- als het boek wordt afgehaald bij één van de onderstaande adressen.

De prijs van het boek is € 30,-. (incl. verzendkosten) bij toezending per post.

Bestellen is heel gemakkelijk:

  • Een mailtje met naam + adres + aantal boeken naar: siepsinnema@gmail.com
  • Het verschuldigde bedrag overmaken naar bankrekening

               NL68 INGB 0007 2232 59 t.n.v. L.D. de Zee, Oosternijkerk.

Zodra de betaling binnen is, wordt de verzending van het boek gereed gemaakt of kan het boek op een van onderstaande adressen worden afgehaald. Het is handig om van te voren even een afspraak te maken.

Afhaaladressen:

Siep Sinnema                    Sparjeburd 29                                   8409 CK Hemrik               tel. 06-15641087      

Gerard Bergsma               Bosweer 29                                       8426 GS Appelscha         tel. 0516-432414

Luut de Zee                        Mûnewei 16                                    9137 RJ  Oosternijkerk  tel. 06-50656442  

Gerrit Tuinstra                  De Twee Gebroeders 214            9207 CB Drachten           tel. 0512-518246     

Reinie Piersma                  Gjaltema 26                                       9001 NB  Grouw              tel. 06-44814677

Wiebe Poppe                    Zuiderveldstraat 64                        8501 KE  Joure                  tel. 0513–415918

Jaap Schelvis                     De Gronzen 39                                 8939 AR  Leeuwarden   tel. 06-43968436.

Het is een prachtig boek geworden,  192 pagina’s vol informatie over alle dagvlindersoorten in Fryslân, meer dan 100 verspreidingskaartjes van zowel Fryslân als Nederland, van alle dagvlindersoorten vliegtijddiagrammen en het is tegelijk een heel mooi fotoboek geworden met meer dan 300 foto’s van vlinders, rupsen, eitjes en poppen. 

Dankzij de financiële ondersteuning van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten kunnen we dit fraaie boek voor iedereen betaalbaar houden.