Eerstvolgende activiteit: Excursie zaterdag 17 augustus is AFGELAST!


middagexcursie omgeving Hallum ten behoeve van inventarisatie dagvlinders voor de nieuwe atlas is AFGELAST.
Helaas moeten we de excursie van vanmiddag afgelasten. Het doel was, om kilometerhokken te vullen voor onze atlas, maar onder deze omstandigheden (harde wind, veel bewolking) zullen we in dit gebied geen dagvlinders zien. Jammer, maar mochten jullie de komende weken tijd hebben, dan is het natuurlijk altijd goed om zelf in het gebied rond Hallum, Stiens, Birdaard te gaan inventariseren.

Aanvang 14.00 uur.
Plaats van samenkomst: parkeerterrein bij het zwembad in Hallum, aan It Bikkelân. Komend vanaf Leeuwarden via de N357 gaat u op de eerste rotonde bij Hallum rechtdoor en daarna bij de volgende kruising rechtsaf (Mounebuorren). Deze weg volgt u langs het water en aan het eind van het water rechtsaf de Goslinghastraat in; de eerste weg daarna rechts is It Bikkelân (zie het kaartje hieronder)

De middagexcursie staat in het teken van onze nieuwe dagvlinderatlas. Het gebied ten westen van Hallum is één van de “witte vlekken” op onze inventarisatiekaart voor de dagvlinderatlas (zie ook het kaartje op pag. 8 van Flinterwille maart 2019). We gaan een aantal routes uitzetten, die elk door een groepje kunnen worden verkend. Deze routes lopen door het gebied, waarin de bermen de graslandvlinders kunnen worden geïnventariseerd, maar ook door de dorpen, waar vooral op de vlinderstruiken naar diverse soorten kan worden gezocht. We hopen op deze manier een flink aantal kilometerhokken uitgebreid te inventariseren. Het kleine kaartje hiernaast geeft het bedoelde gebied aan. Op pagina 13 van de Flinterwillevindt u hetzelfde kaartje sterk vergroot en in kleur, waarbij in elk kilometerhok is aangegeven hoeveel dagvlindersoorten al bekend zijn van dat hok. Omdat veel van die hokken een gele punt hebben (1 t/m 5 soorten) en sommige hokken zelfs nog helemaal leeg zijn, is dit een dankbaar gebied om met een flinke groep mensen te inventariseren.
Het lijkt ons een goed idee om aan het eind van de middag weer te verzamelen in Hallum en de middag daar af te sluiten. Er is een snackbar aanwezig vlakbij ons startpunt, waar we als afsluiting een hapje of drankje kunnen nemen.
Contactpersonen: Siep en Jannie Sinnema, tel. 0615641087 en 0610870397.