Eerstvolgende activiteit: Voorjaarsbijeenkomst donderdag 11 april


-donderdag 11 april: voorjaarsbijeenkomst in de Fûgelhelling te Ureterp, aanvang 20.00 uur.