‘Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd’: voorintekening geopend!


De voorintekening voor het boek ‘Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd’ is begonnen. Zie onderaan deze pagina om voorbeeldpagina’s te zien.

Het boek is nu bij de drukker en dat betekent dat begin april de boeken worden afgeleverd. Om er zeker van te zijn dat je het gewenste aantal exemplaren zult krijgen kun je gebruik maken van de voorintekening tegen gereduceerde prijs.

Tot en met 15 april 2021:

Voorintekenprijs: € 20,- als het boek wordt afgehaald bij één van de onderstaande adressen.

voorintekenprijs: € 25,-. (incl. verzendkosten) bij toezending per post.

Na 15 april is de prijs van het boek € 25,- (excl. verzendkosten).

Bestellen is heel gemakkelijk:

  • Een mailtje met naam + adres + aantal boeken naar: siepsinnema@gmail.com
  • Het verschuldigde bedrag overmaken naar bankrekening

               NL68 INGB 0007 2232 59 t.n.v. L.D. de Zee, Oosternijkerk.

Afhaaladressen:

Siep Sinnema                    Sparjeburd 29                                   8409 CK Hemrik               tel. 06-15641087      

Gerard Bergsma               Bosweer 29                                       8426 GS Appelscha         tel. 0516-432414

Luut de Zee                        Mûnewei 16                                    9137 RJ  Oosternijkerk  tel. 06-50656442  

Gerrit Tuinstra                  De Twee Gebroeders 214            9207 CB Drachten           tel. 0512-518246     

Anneke van der Veen    Provincialeweg 21                           9865 AA Opende             tel. 0594-659791

Reinie Piersma                  Gjaltema 26                                       9001 NB  Grouw              tel. 06-44814677

Wiebe Poppe                    Zuiderveldstraat 64                        8501 KE  Joure                  tel. 0513–415918

Jaap Schelvis                     De Gronzen 39                                 8939 AR  Leeuwarden   tel. 06-43968436.

Het is een prachtig boek geworden,  192 pagina’s vol informatie over alle dagvlindersoorten in Fryslân, meer dan 100 verspreidingskaartjes van zowel Fryslân als Nederland, van alle dagvlindersoorten vliegtijddiagrammen en het is tegelijk een heel mooi fotoboek geworden met meer dan 300 foto’s van vlinders, rupsen, eitjes en poppen. 

Dankzij de financiële ondersteuning van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten kunnen we dit fraaie boek voor iedereen betaalbaar houden.