Eerstvolgende activiteit: Excursie zaterdag 6 juli, excursie Bakkeveen (middag- en avondexcursie)


Zaterdag 6 juli 2019: dag- en nachtvlinderexcursie Bakkeveen.
Aanvang 14.00 uur.

De middagexcursie start om 14.00 uur, op de parkeerplaats, ongeveer halverwege de
Nije Drintse Wei, vlakbij de welbekende Pûpedobbe. Het Amersfoortcoördinaat van
deze parkeerplaats is 215.220-566.471.
In dit gebied zijn we vaker geweest, op excursie, als Vlinderwerkgroep. Maar het
dat is alweer een tijdje geleden. Het gebied – gedeelten zijn van It Fryske Gea, andere
delen van Staatsbosbeheer – is dusdanig groot en gevarieerd dat er genoeg te zien is
en wellicht kunnen we soorten waarnemen die we hier nog niet eerder gezien
hebben. Zo is er op een bepaalde plek in het gebied een stuk met een schrale vegetatie
waar sinds enkele jaren gaspeldoorn groeit en hierop zitten een aantal interessante
micro’s, dus het is zeker de moeite waard om ook hier even te gaan kijken. Ook is
daar vlakbij een laagte waar jaren geleden een redelijke hoeveelheid zonnedauw
groeide en waar toen het zeer kleine vedermotje, dat gespecialiseerd is op deze plant,
voorkwam. Het zou mooi zijn dat we opnieuw de soort kunnen vaststellen. Qua
vliegtijd kan het nog, hoewel het wel naar het einde van de hoofdvliegtijd loopt, in
deze tijd van het jaar.
Ook zullen we allerlei dagvlinders kunnen zien, maar dan moet het weer natuurlijk
wel een beetje meewerken. Op de wat vochtiger plekken zullen we vast het
heideblauwtje zien en op de drogere plekken zouden we specifiek op zoek kunnen
gaan naar de bruine vuurvlinder. En hoewel de beste rupsentijd nog moet komen,
kunnen we ook op zoek gaan naar rupsen van bijvoorbeeld vroeg vliegende soorten,
bijvoorbeeld de kleine nachtpauwoog.
’s Avonds gaan we in het gebied aan de slag met de lamp, voor de nachtvlinders. Dit
gaan we waarschijnlijk doen in de Bakkeveense duinen, vanaf het parkeerterrein bij
recreatiecentrum en zwembad Dúndelle. Omdat we het terrein hier niet met de auto
kunnen betreden, is het raadzaam voor een ieder die voor de lamp een plekje wil
zoeken, een karretje o.i.d. mee te nemen. Voor de mensen die er overdag niet bij zijn
en ’s avonds wel willen komen, neem aan het eind van de middag c.q. begin van de
avond even telefonisch contact op over de exacte locatie. Net als bij veel andere
excursies zullen we tussen de middag- en avondexcursie een hapje gaan eten in een
plaatselijke snackbar – op eigen kosten van de deelnemers.
Contactpersoon: Gerrit Tuinstra – 0512-518246 of 06-13684171.