Eerstvolgende activiteit:


Zaterdag 8 augustus: Excursie Tolheksbos en Kiekenberg, middag- en avondexcursie

Aanvang: 14.00 uur.

Verzamelplaats: bij de ingang van het Tolheksbos aan de Tjongervallei, ten oosten van de kruising van de Tjongervallei en de Oldeberkoperweg (N353), Amersfoortcoördinaten 203-551/203-552

In de nabijheid van Oudehorne liggen het Tolheksbos en de Grote en de Kleine Kiekenberg.

Het Tolheksbos en de Kiekenberg zijn onderdeel van een rivierduinen-landschap/beekdallandschap, dat vooral bestaat uit zand dat tijdens het einde van de laatste ijstijd uit de toen drooggevallen rivier de Tjonger werd geblazen en in de directe omgeving weer werd afgezet. De Kiekenberg ligt op een dekzandrug die zich uitstrekt van Mildam tot Hoornsterzwaag, de noordelijke rand van het beekdal van de Tjonger, even ten oosten van Nieuwehorne. De Tjonger was vroeger een natuurlijke grens. Vanaf de Kiekenbergen, gelegen op stuifduinen konden de doorwaadbare plaatsen goed in de gaten worden gehouden. De eerste sporen van menselijke bewoning in deze omgeving dateren van rond 11.000 voor Christus. Van oudsher zijn er op de Kiekenberg heidevelden, houtwallen en roggeakkertjes geweest. Ook Romeinen zijn hier aanwezig geweest. Het bewijs daarvan vormt de vondst van een 14-tal Romeinse munten bij de Tjonger. De munten worden nu in het Fries Museum worden bewaard.

Het gebied is heeft veel reliëf en bestaat uit bos, heidevelden en gedeeltelijk begroeide oude stuifzandduinen. Het hoogste punt ligt op 5 meter + NAP. Het bos bestaat uit ouder eikenhakhout met o.a. lijsterbes, sporkehout, hondsroos, gewone vlier en eenstijlige meidoorn. Het hakhout is voor een groot deel omgevormd tot opgaand bos en plaatselijk verjongd met grove den. Verder is er in het kader van de ruilverkaveling bos aangeplant. Door de grote afwisseling in reliëf en droge en natte gebieden groeien er veel verschillende planten. Het gebied is opvallend rijk aan varens. De heide op de Kiekenberg is ook de moeite waard. Naast struikheide komt gewone dophei veel voor. Op de hogere kopjes groeit kraaiheide en op de natte plekken lavendelheide. Op de vochtige plaatsen groeien kleine zonnedauw, bruine en witte snavelbies, veenbies, veenpluis en eenarig wollegras. Verder komen er meerdere zeldzame soorten mos voor. De bossen zijn rijk aan broedvogels, ondermeer de wielewaal broedt hier. Er leven ook reeën en dassen en zowel adder, ringslang als gladde slang zijn waargenomen, al is de laatste soort zeer zeldzaam waargenomen.

We zijn met de vlinderwerkgroep al eens eerder in dit gebied geweest. Toen zijn we op de beide Kiekenbergen geweest. Op verzoek van de boswachter gaan we ’s middags nu eerst het Tolheksbos inventariseren, het gebiedje ten oosten van de Oldeberkoperweg. Hij is nieuwsgierig welke vlindersoorten hier voorkomen. In dit bos ligt ook een heideterreintje. Afhankelijk van hoe de excursie verloopt kunnen we ook nog een kijkje nemen op de Grote en/of Kleine Kiekenberg.

’s Avonds zoeken we in de buurt een geschikte locatie om te lichten. De vorige keren dat we hier een excursie hadden, ging het nachtvlinderen niet door vanwege de lage nachttemperaturen. Hopelijk zijn de weergoden ons dit keer goed gezind en kunnen we een aantal lampen met lakens opstellen. Contactpersoon: Luut de Zee, tel. 06-50656442

Wat de overige excursies betreft wachten we de omstandigheden af en worden jullie tijdig geïnformeerd over het wel of niet doorgaan. Wel lijkt het duidelijk dat we op de Nationale Nachtvlindernacht op 19 juni ook geen locaties in Friesland zullen hebben. Bij zo’n evenement is er een concentratie van mensen bij het nachtvlinder-laken en dat lijkt ons niet gewenst.

Voorjaarsbijeenkomst 23 april AFGELAST! Door de problemen rond het corona-virus zal deze bijeenkomst niet doorgaan. U zult via de Flinterwille,die in april zal verschijnen, op de hoogte worden gehouden van o.a. de vorderingen van ons nieuwe boek Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd.

-de Voorjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 23 april in de Fûgelhelling, De Feart 1 te Ureterp. Spreker o.a. Anthonie Stip van de Vlinderstichting over “Kleurkeur, een nieuwe standaard voor ecologisch bermbeheer”.  Afgelast

De excursiedata zijn (onder voorbehoud) bekend:

-6 juni: Lauwersmeer. Afgelast

-19 juni: Nationale nachtvlinder Nacht.  De Vlinderwerkgroep Friesland zal i.v.m. de corona-situatie geen locaties vaststellen

-4 juli: Blauwe Bossen- Afgelast

-8 augustus: Kiekenberg.