Dagvlinderproject 2020


Hieronder staan twee “witte-hokken”-kaarten, A en B. Witte hokken zijn dus hokken, waar nog geen enkele vlindersoort is waargenomen.
WitteHokkenKaart_voorjaar2018_A
WitteHokkenKaart_voorjaar2018_B
Op de kaart A kun je zien wat de witte hokken zijn (de echte witte hokken zijn maar even lichtrood gemaakt, dan vallen ze beter op). Linksonder op de kaart steeds de legenda. Dus als mensen met de witte hokken aan de slag willen, dan kunnen ze met deze kaart bepalen waar ze naar toe willen.
Vervolgens kun je op kaart B zien waar die hokken precies liggen. De topografie staat eronder, alsook de x- en y-coördinaten van de hokken zijn weergegeven. Tevens (op zowel A als B) het aantal soorten staat per hok centraal in het hok weergegeven.
Het zijn A1-kaarten. Indien geopend kun je heel ver inzoomen, bv. tot 200% en dan is alles leesbaar.
Als mensen willen, kan Gerrit Tuinstra van een bepaald gebied een gedetailleerdere kaart sturen, op bv. A4 of A3 (per mail, even aanvragen naar: g.tuinstra14@gmail.com ), en dan inzoomen op een kleiner gebied.

Tijdens de voorjaars-bijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland op 16 april j.l. hebben we met elkaar besloten om een vervolg te gaan maken op ons boek “Dagvlinders in Fryslân”. Ons streven is om in 2020 deze nieuwe atlas te gaan presenteren. Dat betekent, dat we de komende jaren moeten zorgen dat alle kilometerhokken in Friesland worden onderzocht op de aanwezige soorten dagvlinders, net zoals dat is gebeurd in de negentiger jaren van de vorige eeuw bij de totstandkoming van Dagvlinders in Fryslân.
Hoe gaan we te werk?
Dankzij internetsites als Waarneming.nl zijn er uit veel kilometerhokken al gegevens bekend zodat we niet vanaf nul hoeven te beginnen. In de twee kaartjes, die in deze mail zijn opgenomen, is zichtbaar gemaakt in welke mate de kilometerhokken al onderzocht zijn. Aan het kaartje van 2000 t/m 2009 kunnen we uiteraard niets meer toevoegen, maar we zullen met elkaar moeten proberen het kaartje van 2010 t/m 2014 zoveel mogelijk “zwart” te krijgen voor 2020! Jullie zien, dat dit kaartje gebieden bevat, die al goed onderzocht zijn, maar er zijn natuurlijk ook nogal wat lege vlekken. Juist in die lege gebieden kun je scoren! Aan dit kaartje kun je dus zien waar we vooral moeten waarnemen om het kaartje egaal zwart te krijgen. Maar natuurlijk zijn ook waarnemingen nodig van hokken waar al een stip staat om een completer beeld van die hokken te krijgen.
Klik op de kaartjes hieronder om een grote versie op het scherm te krijgen.Waarnemingen 2000 tm 2009 Waarnemingen 2010 t/m 2014

De bedoeling is dus, dat iedereen vanaf nu alle dagvlinders die hij of zij waarneemt, noteert met het bijbehorende kilometerhok. Elk kilometerhok heeft een code, die je kunt vinden in de topografische atlas. Als mensen belang hebben bij een meer gedetailleerde kaart van een bepaald gebied (bv. met de stippen en/of raster van de kilometerhokken en/of de amersfoort coördinaten daarin weergegeven), dan kunnen we daar voor zorgen.

Hoe kun je de gegevens inleveren?

Dat kan op verschillende manieren:
-invoeren via de internetsites op Waarneming.nl, op Telmee of op Landkaartje; wij krijgen de gegevens van Friesland uit deze bestanden aangeleverd.
-invoeren in Waarneming.nl via de apps Obsmapp (voor Android), iObs (voor Iphones) of Winobs (voor Windows Phones). Dit zijn apps, die op je gratis op je mobieltje zijn te installeren en automatisch de juiste plaats noteren. De vlindersoort kan uit een soortenlijst in de app worden geselecteerd. Dit is een erg handige en snelle manier van invoeren voor mensen, die goed kunnen omgaan met mobieltjes en apps.
-via een invulformulier in Excel. Deze ingevulde Excel-formulieren kun je aanvragen en opsturen naar: g.tuinstra14@gmail.com of aan info@vlinderwerkgroepfriesland.nl
Het Excel-invulformulier is hier te downloaden:Excel-invulformulierVWGF
-op papier aan: S.G.Sinnema, Sparjeburd 29, 8409 CK Hemrik.

Hoe worden jullie op de hoogte gehouden van de voortgang van ons project?
Op onze website zal regelmatig worden getoond welke vorderingen worden gemaakt door de nieuwste kaartjes te tonen. Verder zal daar ook alle andere nieuws over het project te vinden zijn.
Daarnaast zullen via de mail (en als iemand geen mail heeft, dan via de post) de medewerkers op de hoogte worden gehouden van de vorderingen. En natuurlijk zullen we op onze bijeenkomsten uitgebreid rapporteren over de vorderingen en de planning.

We hopen dat iedereen vanaf nu aan de slag gaat en dat de waarnemingen gaan binnenstromen!