Activiteiten 2024


 •                          
 • Op donderdag 18 april houden we onze Voorjaarsbijeenkomst  m 20.00 uur  in de Fûgelhelling, De Feart 1, te Ureterpmet als belangrijkste onderdeeel een presentatie van
  Kars Veling van de Vlinderstichting uit Wageningen.
  Titel van de lezing: Vlinders in je tuin en daarbuiten
  Hoe gaat het met de vlinders in ons land? Die vraag is niet heel eenvoudig te beantwoorden. Over het geheel genomen zien we jaar in jaar uit minder dagvlinders in de tellingen van ons meetnet. Maar er zijn ook soorten die het juist prima doen. Over de plussen en minnen zal Kars u meer vertellen tijdens deze lezing. En ook, op speciaal verzoek, hoe je zelf kunt zorgen voor meer vlinders in je tuin. Dan is de tuin als kroeg belangrijk, maar je tuin als thuis voor vlinders is nog veel waardevoller.
  Het is zeker een aanrader om deze lezing bij te wonen!
  De Voorjaarsbijeenkomst zal beginnen om 20.00 uur en wordt weer gehouden in de Fûgelhelling, De Feart 1, te Ureterp. Voorafgaande aan de lezing van Kars Veling zullen er nog een paar korte programmapunten zijn.De Flinterwille van het voorjaar 2024 zal eind maart/begin april weer verschijnen. 
 • Zaterdag 18 mei 2024: Compagnonsveld en Compagnonsbossen, middag- en avondexcursie.  Aanvang 14.00 uur.Plaats van samenkomst: het parkeerterrein gelegen direct ten noorden van de Compagnosbossen, aan de Meester Lokstraat, ten noordoosten van Ravenswoud. Het Amersfoortcoördinaat van deze parkeerplaats is: 222.4-555.0.Het Compagnonsveld en de Compagnonsbossen liggen aan de zuidkant van het uitgestrekte natuurgebied het Fochtelooerveen. Het Compagnonsveld bestaat uit graslanden, die gedeeltelijk begroeid zijn geraakt met bos, nadat ze vrij recent ingericht zijn als natuur. Ook liggen er een aantal grote waterpartijen in het gebied. Deze (half)open gebieden grenzen aan de Compagnonsbossen, met daarin zowel naald- als loofbos. In het gebied liggen diverse  wijken die herinneren aan de hoogveenontginningen. Het gebied is goed vanaf de wandelpaden te verkennen, maar hier en daar kunnen we ook de graslanden in om te zoeken naar dagvlinders en dagactieve nachtvlinders. Vanaf 14.00 gaan we vanaf de parkeerplaats een wandeling maken in het gebied.Zoals gebruikelijk gaan we aan het eind van de middag een eenvoudige maaltijd/snack nuttigen (op kosten van de deelnemers zelf), bv. in het nabij gelegen Appelscha.Hierna komen we terug op de parkeerplaats om nog een korte wandeling te maken, waarbij we op zoek gaan naar geschikte plekken waar we ’s avonds de lichtopstellingen neer kunnen zetten. Afhankelijk van de omstandigheden kan een kruiwagen of karretje voor het vervoer van materialen naar de locaties handig zijn.Contactpersoon: Gerrit Tuinstra, telefoon 06-13684171, e-mail g.tuinstra14@gmail.com.
 • Zaterdag 22 juni 2024: middag- en avondexcursie in het Drents-Friese Wold (Oude Willem + Apenpoel). Aanvang: 14.00 uur.
  Plaats van samenkomst: Vanaf Drachten de N381 zuidwaarts (in de richting van Emmen) volgen langs Oosterwolde en Appelscha-West. Verlaat bij Appelscha Zuid de N381. Direct na de afslag bevindt zich aan de rechterhand een parkeerterreintje voor auto’s. De verharde weg grenzend aan de parkeerplaats heet ‘Oude Willem’. Dit ligt in het Drents-Friese Wold, een Nationaal (provincie-overschrijdend) Park van grote allure. Het wordt beheerd door Staatsbosbeheer. Vanaf de parkeerplaats beginnen we aan de middagexcursie westwaarts door het bos richting Aekingerbroek, het brongebied van de Vledder Aa. Daarvandaan wandelen we langs ’t Groote Veen en steken de verharde weg (‘Oude Willem’) over naar de Apenpoel. Ten noorden van de Apenpoel ligt een groot heideterrein en om de Apenpoel heen ligt bos. De Zwarte-l-vlinder (Arctornis l-nigrum) komt in dit gebied voor! De vliegtijd van deze zeldzame nachtvlinder is vanaf half mei tot eind juli in één generatie. Ze komen op licht, vooral de mannetjes. Gevangen vlinders vliegen nadat ze weer zijn losgelaten altijd naar de boomtoppen, wat er op lijkt te duiden dat ze daar gewoonlijk rusten. Na afloop van de middagexcursie kunnen we gaan ‘snacken’ in Appelscha. Er zijn daar meerdere geschikte gelegenheden voor de liefhebbers. ’s Avonds kunnen we vanaf dezelfde parkeerplaats, of vanaf een andere locatie een wandeling maken op zoek naar in de schemering actieve vlinders. Ter plekke stellen we dan vast waar we de lichtopstellingen kunnen of willen plaatsen. In deze omgeving is nergens stroom voorhanden. Aggregaten en op accu’s werkende lichtvallen zijn dus noodzakelijk.
  Contactpersoon: Gerard Bergsma. Tel. 0516-432414 of 0612138416
 • Nationale Nachtvlinder Nacht: 5, 6 en 7 juli 2024 Op dit moment is nog niet bekend op welke locaties er aandacht zal worden geschonken aan de Nationale Nachtvlindernacht. Zodra de locaties bekend zijn, zullen deze worden vermeld op onze site (www.vlinderwerkgroepfriesland.nl) en alle leden zullen via de mail op de hoogte worden gesteld.
 • Zaterdag 13 juli 2024: Excursie Katlijker Schar middagexcursie. ’s Avonds optionele excursie. Aanvang 14.00 uur.
  Plaats van samenkomst: het parkeerterrein voorbij de hoofdingang van het bezoekerscentrum aan de Schoterlandseweg 24a te Katlijk. Vlak voor nummer 28 bevindt zich een inrit naar dit parkeerterrein. Dit is dus niet bij het bezoekerscentrum zelf! Amersfoortcoördinaten van de inrit naar de parkeerplaats: 198.4-550.7.
  De middagexcursie staat in het teken van de dagvlinders, de dagactieve nachtvlinders en de micro’s. Vanaf 14.00 uur gaan we een wandeling maken in het gebied. We kunnen de gebieden aan beide zijden van de Schoterlandseweg bezoeken, het Katlijker Schar en de Katlijker Heide. In het gebied zijn diverse natuurtypen aanwezig, waaronder schrale graslanden, heide en diverse typen bos en daardoor kunnen we een scala aan soorten te zien krijgen. Een en ander is natuurlijk afhankelijk van de weersomstandigheden en op basis daarvan kunnen we de route van de wandeling bepalen.Let op: twee opties voor de avondexcursie!
  Onderstaande is belangrijk voor de mensen die ’s avonds naar de excursie willen komen, dus voor de nachtvlindermensen.
  Afhankelijk van de weersomstandigheden, aan het eind van de middag en hoe die op dat moment eruit zien voor de avond, kiezen we op dat moment uit een van de twee volgende opties:1. We blijven in het Katlijker Schar of
  2. we rijden na de middagexcursie en een gezamenlijke snack, in een eetgelegenheid in de omgeving, naar de kust – naar de Peazumer lannen of het Noorderleech! Let wel, dit is uiteraard een flink eind rijden!Optie twee doen we uitsluitend als de weersomstandigheden voor een dergelijk gebied aan de kust voldoende geschikt zijn. Het gaat hierbij vooral om weinig wind, maar ook de temperatuur is natuurlijk van belang. Het resultaat van een excursie aan de kust is niet per definitie goed, zeker niet als blijkt dat de voorspelde windkracht 1 toch 3 of 4 blijkt te zijn. Daarentegen kunnen we aan de kust juist andere soorten zien dan in het binnenland.
  Ben je van plan om te komen naar de avondexcursie, wees dan aanwezig op de middagexcursie en/of neem aan het eind van de middag/begin van de avond (telefonisch) contact op met een van de contactpersonen van deze excursie.
  Contactpersonen:
  Gerrit Tuinstra, telefoon 06-13684171, e-mail g.tuinstra14@gmail.com en Reinder Wijma, telefoon 06-23035350, e-mail wijmarj@gmail.com.
 • Zaterdag 3 augustus 2024: Oosterschar middagexcursie. ’s Avonds optionele excursie. Aanvang 14.00 uur.Plaats van samenkomst: het parkeerterrein aan het einde van de Richard Jungweg (Sint Johannesga). Het Amersfoortcoördinaat van deze parkeerplaats is: 188.0-547.5.
  De middagexcursie staat in het teken van de dagvlinders, de dagactieve nachtvlinders en de micro’s. Vanaf 14.00 uur gaan we een wandeling maken in het gebied. Vanaf de parkeerplaats zoeken we een geschikte wandelroute over paden en wegen en we kunnen diverse graslanden bezoeken, op zoek naar diverse soorten.
  Volgens de website van de eigenaar en beheerder van het gebied It Fryske Gea, is het Easterskar een natuurparel! Het is een moerasgebied, met petgaten, graslanden en moerasbos. Het is een gevarieerd gebied en daarmee een leefgebied voor tal van soorten, waaronder vogelsoorten die karakteristiek zijn voor moerassen zoals de roerdomp en de blauwborst. Ook voor reptielen is het gebied van belang. Er leven ringslangen en in ieder geval in het verleden was er ook een populatie adders in het gebied aanwezig.Let op: twee opties voor de avondexcursie!
  Onderstaande is belangrijk voor de mensen die ’s avonds naar de excursie willen komen, dus voor de nachtvlindermensen.
  Afhankelijk van de weersomstandigheden, aan het eind van de middag en hoe die op dat moment eruit zien voor de avond, kiezen we op dat moment uit een van de twee volgende opties:
  1. We blijven in het Oosterschar of
  2. we rijden na de middagexcursie en een gezamenlijke snack, in een eetgelegenheid in de omgeving (of onderweg), naar de IJsselmeerkust – naar de Workumerwaard en/of het moerasgebied langs het IJsselmeer ter hoogte van Piaam. Let wel, dit is uiteraard een eind rijden!Optie twee doen we uitsluitend als de weersomstandigheden voor een dergelijk gebied aan de kust voldoende geschikt zijn. Het gaat hierbij vooral om weinig wind, maar ook de temperatuur is natuurlijk van belang. Het resultaat van een excursie aan de kust is niet per definitie goed, zeker niet als blijkt dat de voorspelde windkracht 1 toch 3 of 4 blijkt te zijn. Daarentegen kunnen we aan de kust juist andere soorten zien dan in het binnenland.
  Let op: dit soort gebieden zijn niet voor iedereen ‘weggelegd’ om er te nachtvlinderen en daarmee wordt gedoeld op de mogelijke aanwezigheid van muggen! Zeker bij de weersomstandigheden die we graag willen hebben (weinig wind en een hoge temperatuur) kunnen er zeer grote hoeveelheden muggen op de vlinderlampen afkomen!Ben je van plan om te komen naar de avondexcursie, wees dan aanwezig op de middagexcursie en/of neem aan het eind van de middag/begin van de avond (telefonisch) contact op met een van de contactpersonen van deze excursie.Contactpersonen:
  Gerrit Tuinstra, telefoon 06-13684171, e-mail g.tuinstra14@gmail.com en Reinder Wijma, telefoon 06-23035350, e-mail wijmarj@gmail.com.
 • Rupsen- en bladmijnenexcursie    Deze excursie zal in het najaar plaatsvinden; de datum en locatie zullen tijdig via onze site (www.vlinderwerkgroepfriesland.nl) worden bekendgemaakt en alle leden zullen via de mail op de hoogte worden gesteld

-2023-

 • Donderdag 30 november 20.00 uur: Najaarsbijeenkomst Vlinderwerkgroep Friesland in de Fûgelhelling te Ureterp. Het programma komt in de volgende Flinterwille.
 • -Halverwege november zal de nieuwe Flinterwille verschijnen. Kopij van onze leden is altijd welkom, een verhaal(tje) over jullie belevenissen op vlindergebied kun je naar siepsinnema@gmail.com sturen. Bijbehorende foto’s zijn ook zeer welkom. De deadline voor het insturen is 1 november, dus tijd genoeg om een stukje te schrijven.

Voorjaarsbijeenkomst donderdag 13 april 2023

OnzeVoorjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op donderdagavond 13 april in de Fûgelhelling te Ureterp, aanvang 20.00 uur.

Het programma van de avond zal te vinden zijn de de Flinterwille, die eind maart zal verschijnen. In deze Flinterwille zullen ook alle data en locaties van de excursies van het komende seizoen te vinden zijn.

Kopij voor de Flinterwille van eind maart: Voor de Flinterwille van dit voorjaar is nog meer dan voldoende ruimte voor bijdrages van onze leden. Ik hoor van onze lezers vaak, dat ze de stukjes, geschreven door onze leden over hun ervaringen op vlindergebied, zeer waarderen. Vandaar mijn verzoek aan onze leden: het zou mooi zijn wanneer je een ervaring op vlindergebied op papier wilt zetten, liefst vergezeld van foto’s, en die wilt sturen naar siepsinnema@gmail.com. De deadline voor het inleveren is pas op 13 maart, dus jullie hebben er nog alle tijd voor.

Najaarsbijeenkomst woensdag 16 november 2022

de najaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland wordt gehouden op woensdag 16 november 2022 in Multifunctioneel Centrum De Bining, Engbert Pierswei 2, 8409 JW Hemrik. Aanvang: ’s avonds om 20.00 uur.

De indeling van de avond is als volgt:

1. Openingswoord door voorzitter Siep Sinnema, waarin een terugblik op de totstandkoming  van ‘Dagvlinders in Fryslân, Veranderingen vastgelegd’.

2. Ervaringen, mededelingen, inbreng van en door leden.

3. Pauze.

4. Vlinderprojecten in Fryslân (Gerrit Tuinstra).

5. Presentatie over vlinders (Anneke van der Veen).

5. Rondvraag.

6. Sluiting.      

      

Zaterdag 13 augustus 2022  Excursie Alde Feanen     

Aangezien er a.s. zaterdag temperaturen worden verwacht van boven de 30 graden Celsius, hebben we besloten het middaggedeelte van onze excursie naar de Alde Feanen af te gelasten. Het is niet gezond om bij deze temperaturen in het veld rond te lopen en bovendien laten dagvlinders weinig activiteit zien als het zo heet is.

Het avondgedeelte gaat uiteraard wel door, want de omstandigheden voor het nachtvlinderen worden uitstekend.

We starten om 19.30 uur, verzamelplaats is de parkeerplaats Kuierpaad Earnewâld aan de Dominee Bolleman van der Veenweg.

Contactpersoon is Reinder Wijma, tel. 06-23035350.

Zaterdag 24 september 2022: mijnen- en rupsenexcursie Lindevallei (alleen middagexcursie). Aanvang 14.00 uur.     

Plaats van samenkomst: het einde van het doodlopende weggetje, aan de noordzijde van de Lindevallei. Dit weggetjes is te bereiken vanaf de B-weg langs de Stellingenweg ofwel de N351, en ligt direct naast (aan de oostzijde) de op- en afrit (Wolvega) van de A32. De  Amersfoortcoördinaten van deze plek zijn 197.9-543.5.

Tijdens deze middagexcursie gaan we in het bijzonder op zoek naar bladmijnen en rupsen en eventuele andere stadia en verschijningsvormen van dag- en nachtvlinders. Zo kunnen we de kokers van diverse kokermotten (familie Coleophoridae) gaan zoeken. In het bos niet ver van de plaats van samenkomst zijn (waarschijnlijk) op eenvoudige wijze de kokers van de oranje muurkokermot (Coleophora solitariella) in grote getale te vinden, op groot muur groeiend langs het wandelpad. Verderop in het gebied groeit op verschillende plekken waterzuring en met een beetje geluk is hierop de koker van de zeldzame moeraskokermot (Coleophora hydrolapathella) te vinden.

Qua dagvlinders zitten we natuurlijk aan het eind van het seizoen, maar wie weet, is er bij goede weersomstandigheden nog wat te zien.

Contactpersoon: Gerrit Tuinstra, telefoon 0512-518246, mobiel 06-13684171, e-mail g.tuinstra14@gmail.com.

Dinsdag 13 april 2021 is het eerste exemplaar uitgereikt aan de directeur van het Fryske Gea, Henk de Vries, onder aanwezigheid van de directeur van De Vlinderstichting in Wagenigen, Titia Wolterbeek. De verkoop van het boek ‘Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd’ is daarmee begonnen. Zie onderaan deze pagina om voorbeeldpagina’s te zien.


Dankzij de financiële ondersteuning van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten kunnen we dit fraaie boek voor iedereen betaalbaar houden.

De prijs van het boek is € 25,-. bij afhalen op een van onderstaande afhaaladressen.

Bij toezending per post is de prijs € 30,-.  (incl. verzendkosten)

Bestellen is heel gemakkelijk:

 • Een mailtje met naam + adres + aantal boeken naar: siepsinnema@gmail.com
 • Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt naar bankrekening     NL68 INGB 0007 2232 59 t.n.v. L.D. de Zee, Oosternijkerk.

Zodra de betaling binnen is, wordt de verzending gereed gemaakt of kan het boek op een van onderstaande adressen worden afgehaald. Het is wel handig om bij afhalen even een afspraak te maken.

Afhaaladressen:

Siep Sinnema      Sparjeburd 29    8409 CK Hemrik               tel. 0516-471222

Gerard Bergsma  Bosweer 29         8426 GS Appelscha         tel. 0516-432414

Luut de Zee           Mûnewei 16      9137 RJ  Oosternijkerk  tel. 06-50656442

Gerrit Tuinstra      De Twee Gebroeders 214   207 CB Drachten           tel. 0512-518246     

Reinie Piersma      Gjaltema 26     9001 NB  Grou        tel. 06-44814677

Wiebe Poppe     Zuiderveldstraat 64     8501 KE  Joure    tel. 0513 – 415918

Jaap Schelvis    De Gronzen 39  8939 AR  Leeuwarden   tel. 06-43968436.