In 2022 geen voorjaarsbijeenkomst, wel excursies


Dit jaar wordt geen voorjaarsbijeenkomst te georganiseerd. De geplande voorjaarsbijeenkomsten van 2020 en 2021 en de najaarsbijeenkomst van 2021 hebben we telkens kort van te voren moeten afgelasten door de corona problemen. Gezien de onzekere situatie op dit moment met een hoog besmettingsgevaar lijkt het ons onverstandig om zo’n bijeenkomst te organiseren. Daar komt ook nog eens bij dat de Fûgelhelling ten gevolge van de heersende vogelgriep gesloten is. We hopen dat we in november weer een bijeenkomst kunnen houden en dat we dan iedereen weer welkom kunnen heten zonder allerlei beperkingen.

-We gaan dit jaar tenminste 4 excursies organiseren (met zowel een dagvlinder als een nachtvlinder gedeelte). In de komende Flinterwille kunt u de details vinden, maar u kunt alvast de volgende data (onder voorbehoud) vastleggen in uw agenda:

Excursies 2022

Zaterdag 11 juni: dag- en nachtvlinderexcursie Fochtelooërveen     

Een dagvlinderexcursie door het schitterende unieke hoogveengebied, het Fochtelooërveen, is al jaren en jaren geleden. Een nachtvlinderexcursie heeft meerdere keren plaatsgevonden met steeds opnieuw schitterende (zeer) zeldzame waarnemingen ertussen en bovendien enorme soortaantallen.

Tijd dus om weer eens volledig ‘los’ te gaan in het Friese deel van het Fochtelooërveen.

Zaterdag 11 juni om 14.00 uur gaan we starten vanaf de parkeerplaats aan de weg Fochtelooërveen te Fochteloo. De parkeerplaats bevindt zich in een bocht, coördinaten X52.99427 – Y6.37953. Daar begint de wandeling. Eerst een klein bosje, direct daarna een open veld met een horizon!

Vanwege de zeer waarschijnlijk vele fietsers, houd er rekening mee, de oudere dames en heren weten niet hoe ze moeten stoppen met een elektrische fiets.

Misschien kunnen we lopen met een soort ganzenpas op het fiets- tevens wandelpad.

We lopen een stukje over dit pad, de Bonghaar (een oude ijsrug), om vervolgens vrij snel af te slaan het echte wandelpad op.

Het zou best druk kunnen zijn omdat het een zaterdag is. Het wordt sowieso steeds drukker met soortenjagers en fotografen die dé kiekjes willen schieten. Ze komen van heinde en verre voor de Veenhooibeestjes die deze periode ook vliegen. Nu gaat het de laatste jaren erg slecht met ze (met de VHBjes), maar een glimp ervan opvangen moet lukken. En nee, liever niet in een netje …

De VWF groep kennende zullen we eindeloos onderweg zijn. De grote ronde lijkt me prima te doen, we hebben alle tijd. Heeft het veel geregend tegen die tijd? Dan zijn laarzen aan te bevelen. Is het een drogere periode, dan voldoen goede stevige wandelschoenen.

Daarna kunnen we een hapje eten (op eigen kosten) in Appelscha, onder voorbehoud na een verbouwing en andere eigenaren. De gerechten en prijzen weet ik nog niet van deze nieuwe zaak aan de Boerenstreek, Family geheten. Of in Oosterwolde, minder leuk zitten, bij Snack2000.

Na het eten gaan we terug naar het veen om eens te kijken waar we kunnen gaan staan met de lakens. Er zijn meerdere opties, afhankelijk van de wind. De zonsondergang is om 21.59 uur op 11 juni.

We hebben akkoord gekregen van Natuurmonumenten die beheerder is van het gebied waar we gaan vlinderen. Ik zal zelf herkenbaar zijn als gastvrouw met een herkenbaar vestje aan.

Ik ga voordat het zo ver is nog even overleggen met de ecoloog over het hoe en wat met het nachtvlinderen. Enkele mooie plekjes om de lakens te plaatsen zijn al bekend bij Natuurmonumenten en die geven vooralsnog geen probleem.

De nieuwe ecoloog, Jacob, is een grote aanwinst en erg geïnteresseerd in alles wat het gebied betreft. Het nachtvlinderen zal zeker een vervolg krijgen in en om het Fochtelooërveen in de toekomst. Zelf kan hij er waarschijnlijk niet bij zijn (vogels monitoren in Polen), maar mocht het hem lukken, dan is hij ook van de partij.

We gaan uiteraard rekening houden met overige gasten en gaan zorgvuldig om met de kwetsbare natuur, flora en fauna.

Het is een mooie tijd van het jaar met al het uitgebloeide eenarig wollegras en veenpluis. De weergoden zullen ons vast goed gezind zijn na zoveel jaren Covid-19 en natte dagen.

Aanmelden kan via:

E-mail: judithbouma.litjens@gmail.com of bel of app naar: 06 40595143

Zaterdag 9 juli 2022: Excursie Lauwersmeer, middag- en avondexcursie.   Aanvang 14.00 uur.                                        

Plaats van samenkomst: het parkeerterrein bij de werkschuur van Staatsbosbeheer (De Rug 1) te Lauwersoog, Amersfoortcoördinaten 211.4-600.2.

De middagexcursie staat in het teken van de dagvlinders, de dagactieve nachtvlinders en de micro’s. Vanaf 14.00 uur gaan we een wandeling maken in het gebied. Waarschijnlijk rond de werkschuur, alwaar verschillende vegetatietypen aanwezig zijn. Er liggen diverse interessante graslanden, maar ook bospercelen en daarmee zal er voldoende te zien zijn. Bij bepaalde weersomstandigheden kunnen we ervoor kiezen om naar een andere plek uit te wijken. Dat bekijken we ter plaatse.

Zoals gebruikelijk gaan we aan het eind van de middag een eenvoudige maaltijd nuttigen (op kosten van de deelnemers zelf), dit keer in een van de restaurants in de haven van Lauwersoog, waar onder andere heerlijke kibbeling, een lekkerbekje of andere vis te verkrijgen is!

De avond-excursie kunnen we opdelen in twee stukken. In de vooravond kunnen we op verschillende plekken op zoek gaan naar allerlei micro’s, bijvoorbeeld in de graslanden en de soortenrijke bermen in het gebied.

Nog voor de schemering zoeken we locaties waar we de lichtinstallaties kunnen opstellen. Ook hiervoor geldt dat er – afhankelijk van de weersomstandigheden – eigenlijk altijd wel diverse geschikte locaties gevonden kunnen worden. Bij wind zoeken we een luwe plek in of langs het bos en bij warm en windstillere omstandigheden opener plekken.

Aanmelden is niet verplicht, maar wordt wel op prijs gesteld, zodat we een beeld hebben van het aantal deelnemers.

Contactpersoon: Gerrit Tuinstra, telefoon 0512-518246, mobiel 06-13684171, e-mail g.tuinstra14@gmail.com.

Zaterdag 13 augustus 2022  Excursie Alde Feanen     

Middag- en avondexcursie Aanvang: 14.00 uur. Verzamelplaats: Parkeerplaats Kuierpaed Earnewâld aan de Dominee Bolleman van der Veenweg

De dagexcursie start hier om 14 u. Vanuit dit startpunt kan van verschillende wandelpaden gebruik worden gemaakt. De Alde Feanen is een zeer uitgestrekt moerasgebied van 2500 hectare van internationale betekenis. Niet voor niets is het dan ook aangemerkt als Nationaal Park en als Natura 2000 gebied. Het is eigendom van It Fryske Gea. In het gebied broeden meer dan 100 soorten vogels en er komen meer dan 500 soorten planten voor. Een bijzonder vegetatietype in het gebied zijn de blauwgraslanden met blauwe en blonde zegge, moerasviooltje en knoopkruid. Andere aanwezige plantensoorten van de blauwgraslanden zijn de Spaanse ruiter, het moeraskartelblad, de addertong, de zonnedauw en de wateraardbei. Ook de veenhei is een zeldzaam vegetatietype. Op het schrale veen groeien, naast dophei en struikhei, soorten als eenarig wollegras, ronde zonnedauw, rode bosbes, moerasvaren en rietorchis. Ook komt er wilde gagel voor. Een veelvoorkomend vegetatietype in De Alde Feanen is het rietland, waaronder het veenmosrietland, het biotoop van de zeldzame noordse woelmuis.

Er is in het gebied voor zover mij bekend nooit over een langere periode aaneengesloten vlinderonderzoek gedaan. De werkgroep heeft er lang geleden af en toe een excursie georganiseerd. In het verleden zeer zeldzame soorten waargenomen zoals de Grote Vuurvlinder (in dit gebied helaas uitgestorven), Stippelrietboorder (Protarchanara brevilinea) en de Zeeuwse Grasworteluil (Apamea oblonga). Augustus is o.a. de vliegtijd voor beide soorten dus hopelijk worden ze weer gevonden. Gezien de variatie in vegetatie valt er vermoedelijk nog veel te ontdekken.

Het is als de weersomstandigheden het toelaten de bedoeling om ook ’s nachts met de lamp op pad te gaan. Aan het einde van de middagexcursie wordt bepaald of de avond- en nachtexcursie doorgaat en waar de lampen geplaatst worden. Het is in ieder geval aan te raden om laarzen mee te nemen. Met de mensen die tussen de middag en avondexcursie in het gebied blijven zoeken we in Earnewâld een plek om iets te eten. Contactpersoon: Reinder Wijma (06-230 35 350)

Zaterdag 24 september 2022: mijnen- en rupsenexcursie Lindevallei (alleen middagexcursie). Aanvang 14.00 uur.     

Plaats van samenkomst: het einde van het doodlopende weggetje, aan de noordzijde van de Lindevallei. Dit weggetjes is te bereiken vanaf de B-weg langs de Stellingenweg ofwel de N351, en ligt direct naast (aan de oostzijde) de op- en afrit (Wolvega) van de A32. De  Amersfoortcoördinaten van deze plek zijn 197.9-543.5.

Tijdens deze middagexcursie gaan we in het bijzonder op zoek naar bladmijnen en rupsen en eventuele andere stadia en verschijningsvormen van dag- en nachtvlinders. Zo kunnen we de kokers van diverse kokermotten (familie Coleophoridae) gaan zoeken. In het bos niet ver van de plaats van samenkomst zijn (waarschijnlijk) op eenvoudige wijze de kokers van de oranje muurkokermot (Coleophora solitariella) in grote getale te vinden, op groot muur groeiend langs het wandelpad. Verderop in het gebied groeit op verschillende plekken waterzuring en met een beetje geluk is hierop de koker van de zeldzame moeraskokermot (Coleophora hydrolapathella) te vinden.

Qua dagvlinders zitten we natuurlijk aan het eind van het seizoen, maar wie weet, is er bij goede weersomstandigheden nog wat te zien.

Contactpersoon: Gerrit Tuinstra, telefoon 0512-518246, mobiel 06-13684171, e-mail g.tuinstra14@gmail.com.

Dinsdag 13 april 2021 is het eerste exemplaar uitgereikt aan de directeur van het Fryske Gea, Henk de Vries, onder aanwezigheid van de directeur van De Vlinderstichting in Wagenigen, Titia Wolterbeek. De verkoop van het boek ‘Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd’ is daarmee begonnen. Zie onderaan deze pagina om voorbeeldpagina’s te zien.


Dankzij de financiële ondersteuning van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten kunnen we dit fraaie boek voor iedereen betaalbaar houden.

De prijs van het boek is € 25,-. bij afhalen op een van onderstaande afhaaladressen.

Bij toezending per post is de prijs € 30,-.  (incl. verzendkosten)

Bestellen is heel gemakkelijk:

  • Een mailtje met naam + adres + aantal boeken naar: siepsinnema@gmail.com
  • Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt naar bankrekening     NL68 INGB 0007 2232 59 t.n.v. L.D. de Zee, Oosternijkerk.

Zodra de betaling binnen is, wordt de verzending gereed gemaakt of kan het boek op een van onderstaande adressen worden afgehaald. Het is wel handig om bij afhalen even een afspraak te maken.

Afhaaladressen:

Siep Sinnema      Sparjeburd 29    8409 CK Hemrik               tel. 0516-471222

Gerard Bergsma  Bosweer 29         8426 GS Appelscha         tel. 0516-432414

Luut de Zee           Mûnewei 16      9137 RJ  Oosternijkerk  tel. 06-50656442

Gerrit Tuinstra      De Twee Gebroeders 214   207 CB Drachten           tel. 0512-518246     

Reinie Piersma      Gjaltema 26     9001 NB  Grou        tel. 06-44814677

Wiebe Poppe     Zuiderveldstraat 64     8501 KE  Joure    tel. 0513 – 415918

Jaap Schelvis    De Gronzen 39  8939 AR  Leeuwarden   tel. 06-43968436.