Zondag 24 september 14.00 uur: bladmijnen- en rupsenexcursie in Appelscha


  • Zondag 24 september 14.00 uur: bladmijnen- en rupsenexcursie in Appelscha, plaats van samenkomst:

Verzamelen in de wegberm van de Drentseweg (zie kaartje, klik op kaarte om te vergroten), vlakbij camping Alkenhaer. Contactpersoon: Gerrit Tuinstra, tel. 0512-518246, 06-13684171, e-mail g.tuinstra14@gmail.com.

  • Donderdag 30 november 20.00 uur: Najaarsbijeenkomst Vlinderwerkgroep Friesland in de Fûgelhelling te Ureterp. Het programma komt in de volgende Flinterwille.
  • -Halverwege november zal de nieuwe Flinterwille verschijnen. Kopij van onze leden is altijd welkom, een verhaal(tje) over jullie belevenissen op vlindergebied kun je naar siepsinnema@gmail.com sturen. Bijbehorende foto’s zijn ook zeer welkom. De deadline voor het insturen is 1 november, dus tijd genoeg om een stukje te schrijven.

Voorjaarsbijeenkomst donderdag 13 april 2023

OnzeVoorjaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op donderdagavond 13 april in de Fûgelhelling te Ureterp, aanvang 20.00 uur.

Het programma van de avond zal te vinden zijn de de Flinterwille, die eind maart zal verschijnen. In deze Flinterwille zullen ook alle data en locaties van de excursies van het komende seizoen te vinden zijn.

Kopij voor de Flinterwille van eind maart: Voor de Flinterwille van dit voorjaar is nog meer dan voldoende ruimte voor bijdrages van onze leden. Ik hoor van onze lezers vaak, dat ze de stukjes, geschreven door onze leden over hun ervaringen op vlindergebied, zeer waarderen. Vandaar mijn verzoek aan onze leden: het zou mooi zijn wanneer je een ervaring op vlindergebied op papier wilt zetten, liefst vergezeld van foto’s, en die wilt sturen naar siepsinnema@gmail.com. De deadline voor het inleveren is pas op 13 maart, dus jullie hebben er nog alle tijd voor.

Najaarsbijeenkomst woensdag 16 november 2022

de najaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland wordt gehouden op woensdag 16 november 2022 in Multifunctioneel Centrum De Bining, Engbert Pierswei 2, 8409 JW Hemrik. Aanvang: ’s avonds om 20.00 uur.

De indeling van de avond is als volgt:

1. Openingswoord door voorzitter Siep Sinnema, waarin een terugblik op de totstandkoming  van ‘Dagvlinders in Fryslân, Veranderingen vastgelegd’.

2. Ervaringen, mededelingen, inbreng van en door leden.

3. Pauze.

4. Vlinderprojecten in Fryslân (Gerrit Tuinstra).

5. Presentatie over vlinders (Anneke van der Veen).

5. Rondvraag.

6. Sluiting.      

      

Zaterdag 13 augustus 2022  Excursie Alde Feanen     

Aangezien er a.s. zaterdag temperaturen worden verwacht van boven de 30 graden Celsius, hebben we besloten het middaggedeelte van onze excursie naar de Alde Feanen af te gelasten. Het is niet gezond om bij deze temperaturen in het veld rond te lopen en bovendien laten dagvlinders weinig activiteit zien als het zo heet is.

Het avondgedeelte gaat uiteraard wel door, want de omstandigheden voor het nachtvlinderen worden uitstekend.

We starten om 19.30 uur, verzamelplaats is de parkeerplaats Kuierpaad Earnewâld aan de Dominee Bolleman van der Veenweg.

Contactpersoon is Reinder Wijma, tel. 06-23035350.

Zaterdag 24 september 2022: mijnen- en rupsenexcursie Lindevallei (alleen middagexcursie). Aanvang 14.00 uur.     

Plaats van samenkomst: het einde van het doodlopende weggetje, aan de noordzijde van de Lindevallei. Dit weggetjes is te bereiken vanaf de B-weg langs de Stellingenweg ofwel de N351, en ligt direct naast (aan de oostzijde) de op- en afrit (Wolvega) van de A32. De  Amersfoortcoördinaten van deze plek zijn 197.9-543.5.

Tijdens deze middagexcursie gaan we in het bijzonder op zoek naar bladmijnen en rupsen en eventuele andere stadia en verschijningsvormen van dag- en nachtvlinders. Zo kunnen we de kokers van diverse kokermotten (familie Coleophoridae) gaan zoeken. In het bos niet ver van de plaats van samenkomst zijn (waarschijnlijk) op eenvoudige wijze de kokers van de oranje muurkokermot (Coleophora solitariella) in grote getale te vinden, op groot muur groeiend langs het wandelpad. Verderop in het gebied groeit op verschillende plekken waterzuring en met een beetje geluk is hierop de koker van de zeldzame moeraskokermot (Coleophora hydrolapathella) te vinden.

Qua dagvlinders zitten we natuurlijk aan het eind van het seizoen, maar wie weet, is er bij goede weersomstandigheden nog wat te zien.

Contactpersoon: Gerrit Tuinstra, telefoon 0512-518246, mobiel 06-13684171, e-mail g.tuinstra14@gmail.com.

Dinsdag 13 april 2021 is het eerste exemplaar uitgereikt aan de directeur van het Fryske Gea, Henk de Vries, onder aanwezigheid van de directeur van De Vlinderstichting in Wagenigen, Titia Wolterbeek. De verkoop van het boek ‘Dagvlinders in Fryslân, veranderingen vastgelegd’ is daarmee begonnen. Zie onderaan deze pagina om voorbeeldpagina’s te zien.


Dankzij de financiële ondersteuning van de Uyttenboogaart-Eliasen Stichting, It Fryske Gea, Staatsbosbeheer en de Vereniging Natuurmonumenten kunnen we dit fraaie boek voor iedereen betaalbaar houden.

De prijs van het boek is € 25,-. bij afhalen op een van onderstaande afhaaladressen.

Bij toezending per post is de prijs € 30,-.  (incl. verzendkosten)

Bestellen is heel gemakkelijk:

  • Een mailtje met naam + adres + aantal boeken naar: siepsinnema@gmail.com
  • Het verschuldigde bedrag kan worden overgemaakt naar bankrekening     NL68 INGB 0007 2232 59 t.n.v. L.D. de Zee, Oosternijkerk.

Zodra de betaling binnen is, wordt de verzending gereed gemaakt of kan het boek op een van onderstaande adressen worden afgehaald. Het is wel handig om bij afhalen even een afspraak te maken.

Afhaaladressen:

Siep Sinnema      Sparjeburd 29    8409 CK Hemrik               tel. 0516-471222

Gerard Bergsma  Bosweer 29         8426 GS Appelscha         tel. 0516-432414

Luut de Zee           Mûnewei 16      9137 RJ  Oosternijkerk  tel. 06-50656442

Gerrit Tuinstra      De Twee Gebroeders 214   207 CB Drachten           tel. 0512-518246     

Reinie Piersma      Gjaltema 26     9001 NB  Grou        tel. 06-44814677

Wiebe Poppe     Zuiderveldstraat 64     8501 KE  Joure    tel. 0513 – 415918

Jaap Schelvis    De Gronzen 39  8939 AR  Leeuwarden   tel. 06-43968436.