Verslagen activiteiten


Excursie 16 februari 2019: Sleedoornpage-eitjes zoeken in Wolvega.

Maar liefst 13 deelnemers stonden om 10 uur klaar bij de ijsbaan in Wolvega, onder wie Menno van de Vlinderstichting. Nadat Reinie weer zorgde voor koffie, chocolademelk en koek, gingen we van start. De zoektocht hadden we het volgende resultaat: IJsbaan: 1 . Sportterrein: 10 (+ 6 in oktober) . Parkeerterrein bij sportpark: 4 (+ 6 in oktober). In totaal dus 23 eitjes.

Excursie Scherpenzeel 14 juli 2018

De bedoeling van de middagexcursie was, om de nogal lege kilometerhokken in de omgeving van Scherpenzeel te inventariseren op dagvlinders. Met een tiental mensen zijn we tot ’s middags vijf uur druk in de weer geweest om de uitgezette routes af te werken. Door het fraaie weer zijn er heel wat hokken flink opgevuld. Voor de avondexcursie hadden we een locatie gevonden bij de Brandemeer, waar drie lampen werden opgesteld. Helaas, er stond een flinke wind, waardoor het nachtvlinderen geen daverend succes werd. De avondwandeling, voorafgaande aan het nachvlinderen in de Brandemeer, was wel heel bijzonder. Geen Grote vuurvlinder gezien, maar toen Luut er de volgende dag nogmaals heen ging, wist hij daar wel een Grote vuurvlinder te spotten. (Foto’s: Judith Bouma en Siep Sinnema)

Excursie Gaasterland 30 juni 2018

Er kwamen 12 belangstellenden af op onze excursie naar Gaasterland, speciaal de Wyldemerk. Het was prachtig weer, zodat we de kans kregen flink wat dagvlinders (zeker 14 verschillende soorten, waaronder veel Eikenpages) te spotten in dit mooie gebied.
De avondexcursie vond ook plaats in de Wyldemmerk; er werden 6 lakens met lampen opgesteld. Andy had al snel weer een Idaea rusticata op het doek, een bijzondere waarneming! Op de smeer kwamen o.a. een paar Karmozijnrode Weeskinderen (Catocala sponsa) af. (Foto’s: Judith Bouma)

Excursie polder Oldelamer op 29 juli 2017

Met een tiental leden van de Vlinderwerkgroep is een flink aantal kilometerhokken geïnventariseerd in het gebied van de Polder Oldelamer, De Hellingen en De Ontginning en het Brandemeer.
Het weer was redelijk en de inventarisatie verliep prima, er zijn veel vlinders gezien. Alweer een stapje gezet richting onze dagvlinderatlas van 2020.
Hieronder een foto (van Gerard Bergsma) van de excursie.
Excursie VWGF 29-7-2017 Polder Oldelamer IMG_0461-001 (1152 x 864)

Excursie Fochtelooerveen 27 mei 2017

Een vijftiental belangstellenden was aanwezig bij de start van de middagexcursie in het Fochtelooerveen. Hoewel de temperatuur heerlijk was (30 graden en zonnig) gooide de harde wind wat roet in het eten. De vlinders hadden moeite om in de lucht te blijven. Toch zagen we veel Groentjes, die zich bij de Vuilboomstruiken en de Berkjes in het veen ophielden. Ook werden eitjes en pas uitgekomen rupsen gevonden van de Nachtpauwoog. Interessant waren ook net uitgekomen rupsen van de Grote hermelijnvlinder. Helaas liet het Veenhooibeestje zich nog niet zien door de harde wind, twee dagen later nam Judith Bouma het eerste exemplaar voor dit seizoen waar in dit gebied.
Ook de avondexcursie was goed bezocht. Er werden zes lampen met lakens geplaatst in het veen, op de grens tussen Friesland en Drenthe. De temperatuur bleef hoog en dat resulteerde in veel nachtvlinders en ook bijzondere soorten. De waarnemingen moeten nog uitgezocht worden, maar het totaal aantal soorten macronachtvlinders lag dik boven de 100.

Excursiegangers in het Fochtelooerveen (foto: S.Sinnema)

Excursiegangers in het Fochtelooerveen (foto: S.Sinnema)

Eerste stadium van rupsen van de Grote hermelijnvlinder (foto S.Sinnema)


Eerste stadium van rupsen van de Grote hermelijnvlinder (foto S.Sinnema)

Uit het ei komende rupsen van de Nachtpauwoog (foto S.Sinnema)

Uit het ei komende rupsen van de Nachtpauwoog (foto S.Sinnema)

Een van de zes opstellingen voor het waarnemen van nachtvlinders (foto J.Bouma)

Een van de zes opstellingen voor het waarnemen van nachtvlinders (foto J.Bouma)

Meer muggen dan nachtvlinders... (foto: J.Bouma)

Meer muggen dan nachtvlinders… (foto: J.Bouma)

Excursie Ameland op zaterdag 30 juli.

Op de pier bij Holwerd meldden zich een zestal deelnemers voor deze excursie. Na de oversteek naar Ameland werden fietsen gehuur en het eiland verkend. Een flink aantal dag- en nachtvlinders werd waargenomen. Meest bijzonder was de waarneming van een Bruin blauwtje (Aricia agestis). Foto’s van deze vlinder staan hieronder.

Aricia agestis, gevonden Ameland, 30 juli 2016, excursie VWGF. Foto: A.Eizenga

Aricia agestis, gevonden Ameland, 30 juli 2016, excursie VWGF. Foto: A.Eizenga

Aricia agestis, gevonden Ameland, 30 juli 2016, excursie VWGF. Foto: G.Bergsma

Aricia agestis, gevonden Ameland, 30 juli 2016, excursie VWGF. Foto: G.Bergsma

foto: G.Bergsma

foto: G.Bergsma

Excursie Blauwhuis en omgeving zaterdag 9 juli.

Opnieuw geen geweldig weer bij de start van onze excursie in Blauwhuis. Het doel was om de kilometerhokken rond Blauwhuis te inventariseren op dagvlinders voor onze dagvlinderatlas, die in 2020 moet verschijnen. Toch waren er nog acht deelnemers, die elk een route kregen toegewezen rond Blauwhuis. We begonnen met wat zon en er werden inderdaad nog een flink aantal dagvlinders waargenomen. Maar na een uurtje nam de bewolking snel toe en ging het regenen. Dankzij de mobieltjes kon iedereen snel naar het café in Blauwhuis worden gedirigeerd en we hebben de excursie daarna gezellig voortgezet in dit etablissement. Uiteraard kon de avondexcursie geen doorgang vinden.

Excursie Tjongerwallen op zaterdag 14 mei

Ondanks het koude weer, de regen- en hagelbuien en de harde wind ware er toch nog 6 bikkels die op kwamen dagen bij deze excursie.
Het aantal dagvlinders was natuurlijk niet groot, maar we hebben toch nog een paar leuke dingen gezien.
Zo vonden we het Ereprijslangsprietmotje (Cauchas fibulella), uiteraard bij een Ereprijsvegetatie.

DSCN8992bDSCN8998b
Ereprijslangsprietmotje (Cauchas fibulella), foto’s: Siep Sinnema

Voorjaarsbijeenkomst 21 april 2016

De voorjaarsbijeenkomst werd bezocht door ongeveer 30 leden. Voor de pauze werd het huishoudelijk gedeelte afgehandeld en rapporteerden de aanwezigen over hun vlinderervaringen van de laatste tijd. Het bleek dat naast Oranjetipjes ook al Groentjes, Bonte zandoogjes en Boomblauwtjes waren gezien. En natuurlijk de overwinteraars zoals de Citroenvinder, de Gehakkelde aurelia, de Dagpauwoog en de Kleine Vos. Het viel veel mensen op dat de aantallen tot nu toe klein waren, ook wat betreft de nachtvlinders.
Na de pauze gaf Peter de Boer een presentatie over het Gentiaanblauwtje. Het was geen vrolijk verhaal, waarschijnlijk is er nog maar een plek in Friesland waar deze soort voorkomt. Er werd besproken wat er zou moeten gebeuren om deze vlinder in Friesland te behouden.
Siep Sinnema gaf daarna een uitleg over het dagvlinderproject, dat moet leiden tot een nieuwe dagvlinderatlas in 2020. Er werd nogmaals uitgelegd hoe de gegevens kunnen worden ingeleverd. Details hierover staan op de website van de vlinderwerkgroep Friesland.
Tenslotte liet Siep een presentatie zien over het nieuwe Friese nachtvlinderboek van Sake Roodbergen.

voorjaar2016-2voorjaar2016-1
Peter de Boer tijdens zijn verhaal over het Gentiaanblauwtje

Eitjes Sleedoornpage zoeken 23 januari 2016.

Een zoektocht naar de eitjes van de Sleedoornpage in Wolvega leverde een teleurstellende oogst op. Een groep van 9 doorzetters, waaronder 3 mensen van de Vlinderstichting in Wageningen, is van 10 uur in de ochtend tot 3 uur in de middag fanatiek aan het zoeken geweest op diverse plaatsen in Wolvega. Rond de ijsbaan werden 7 eitjes gevonden, bij de sportvelden werd dit jaar geen enkel eitje gevonden. Vorig jaar werden daar nog 41 eitjes opgespoord. Het enige lichtpuntje was het feit, dat in de wijk De Tuinen, aan de noordkant van Wolvega, 2 eitjes werden gevonden. Een totaal dus van 9 en dat is toch wel erg verontrustend!

Het eerste eitje van de dag wordt gevonden op de ijsbaan van Wolvega

Determinatiedag in Hemrik 16 januari 2016.

Op de determinatiedag op zaterdag 16 januari in Hemrik waren 18 belangstellenden aanwezig. Na de koffie met traktatie werd druk gewerkt aan het op naam brengen van verschillende vlinders, o.a. door het projecteren van de foto’s ervan op de muur. Verder waren Leo Bot en Joop Kuchlein 7 uur lang achter het binoculair bezig met het op naam brengen van micro’s. De werkzaamheden werden rond 13 uur onderbroken met soep en broodjes. Een geslaagde en gezellige dag!

Eerst bijpraten met koffie en appeltaart
En daarna aan het determineren.

Impressie van de bladmijnenexcursie in Ferwert op 20 oktober 2007.
Het aantal deelnemers was 11, onder leiding van Leo Bot werden enkele tientallen soorten blamineerders vastgesteld in en rond Ferwert.

Nationale Nachtvlindernacht vrijdag 7 september 2007
Ondanks het feit, dat de temperaturen in Friesland aan de lage kant waren, werden op de diverse locaties tussen de 20 en 30 soorten nachtvlinders waargenomen. De publieke belangstelling was nogal verschillend, topper was de Kruidhof in Buitenpost, waar zo’n honderd mensen op de nachtvlinders afkwamen (zie foto’s)

Impressie van de excursie naar Kornwerderzand, Makkumerwaard en Oudemirdumerklif op zaterdag 11 augustus 2007.
Aan de excursie werd door 15 leden deelgenomen.
Klik op de foto voor een vergrote weergave.
Excursie naar Ameland op 16 en 17 juni 2007
Aan de excursie naar Ameland (dag- en nachtvlinderexcursie) werd in totaal door 7 personen deelgenomen. Iedereen maakte gebruik van de gastvrijheid van Siebe Visser in Hollum. Al werden de deelnemers zo nu en dan geteisterd door zware buien, toch werd nog een aantal aardige soorten waargenomen, zoals de Wilgenwespvlinder (Synanthedon formicaeformis, zie foto), de duinparelmoervlinder (Argynnis niobe) en Philereme vetulata.
Klik op de foto voor een vergrote weergave.Impressie van de excursie naar Appelscha op 26 mei 2007
Aan de excursie in Appelscha (dag- en nachtvlinderexcursie) werd in totaal door 15 personen deelgenomen. Ondanks het sombere en koele weer werden er ’s avonds zo’n 50 verschillende soorten nachtvlinders waargenomen. Het aantal waarnemingen op de middagexcursie viel wat tegen.
Klik op de foto voor een vergrote weergave.


Impressie van Voorjaarsbijeenkomst op donderdag 19 april 2007 in de Fugelhelling te Ureterp
Zo’n 30 leden waren aanwezig; hoofdpunt van de agenda was een lezing van Hein Boersma over dagvlinders van West-Afrika, speciaal de Charaxes.
Klik op de foto voor een vergrote weergave.
Impressie van determinatiedag op zaterdag 13 januari in Hemrik
Klik op de foto voor een vergrote weergave.
Impressie van dagexcursie (buitendijks) en nachtexcursie bij Ferwert op 1 juli 2006
Prachtig weer, tien leden Vlinderwerkgroep aanwezig, ’s avonds veel belangstelling uit Ferwert.
(klik op foto voor vergrote weergave)

Impressie van de Voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland op 27 april 2006 in Ureterp. Deze bijeenkomst was goed bezocht, ruim 30 leden aanwezig.
(klik op foto voor vergrote weergave)

Impressie van de excursie bij De Blesse op zoek naar eiafzetting van de Sleedoornpage op 18 februari 2006. Ondanks deelname van 18 leden van de vlinderwerkgroep helaas geen resultaat.
(klik op foto voor vergrote weergave)


Impressie van de viering van het 20-jarig jubileum van de Vlinderwerkgroep Friesland op 19-11-2005 in Ureterp.
(klik op foto voor vergrote weergave)

Impressie van de bladmijnenexcursie in St.Nicolaasga op 16 oktober 2005.
Maar liefst 20 deelnemers. In totaal 46 verschilende soorten bladmineerders waargenomen.

Impressie van de excursie naar Stoenkherne (Hindelopen) op 20 augustus 2005.

Impressie van de Voorjaarsbijeenkomst op 20 april 2005 in Natuurmuseum Fryslan te Leeuwarden.

Impressie van de Determinatiedag op 15 januari 2005 in Hemrik