Maandelijkse archieven: oktober 2007


-De Flinterwille van oktober 2007 is gedrukt en op de post. Op de pagina Flinterwille vindt u de inhoudsopgave van de nieuwe Flinterwille. -De Najaarsbijeenkomst is op 11 november 2007 in de Fûgelhelling, De Feart 1 te Ureterp, aanvang 14.00 uur. Op de pagina Agenda vindt u het programma voor […]

Flinterwille oktober 2007 is uit