RedactieDe Flinterwille van maart 2013 zal op 21 maart bij de leden in de bus vallen. Een kleine correctie: bij de aankondiging van de excursie in de Lindevallei op 6 juli is een aantal keren de Tjonger genoemd; dat moet uiteraard de Linde zijn!

Flinterwille maart 2013 verschenen.


Artikeltjes en foto’s voor de Flinterwille van maart 2013 zijn zoals bekend zeer welkom en kunnen worden gestuurd naar info@vlinderwerkgroepfriesland.nl De deadline voor het insturen van kopij is 17 maart.

Flinterwille maart 2013De najaarsbijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 22 november om 20.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. De agenda van deze avond is als volgt: 1. Opening. 2. Verslag voorjaarsbijeenkomst. 3. Algemene mededelingen en ingekomen stukken. 4. Ervaringen/mededelingen/eigen inbreng van en door leden. U kunt allerlei zaken meenemen, zoals vind- […]

Najaarsbijeenkomst donderdag 22 november

Onze Voorjaarsbijeenkomst zal worden gehouden op donderdagavond 14 april a.s. in de Fûgelhelling te Ureterp, aanvang 20.00 uur De Flinterwille zal in het weekend van 23 maart verschijnen verschijnen; Op de pagina Flinterwille vindt u de inhoudsopgave van de nieuwe Flinterwille. De data voor de excursies liggen inmiddels vast: (bijzonderheden […]

Voorjaarsbijeenkomst donderdagavond 14 april 2011


De Flinterwille, die eind oktober zal uitkomen, zal onder andere in het teken staan van het 25-jarig jubileum van de Vlinderwerkgroep Friesland. Dit jubileum zal op zaterdag 20 november 2010 worden gevierd in de Fugelhelling te Ureterp. De deadline voor de kopij voor deze Flinterwille is 17 oktober.

Oproep voor kopij jubileum-Flinterwille


De Voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland wordt gehouden op donderdagavond 15 april 2010 om 20.00 uur in de Fugelhelling te Ureterp. Kopij voor de Flinterwille van dit voorjaar is van harte welkom. Kopij kan worden aangeleverd tot 14 maart.

Voorjaarsbijeenkomst 15 april 2010