Dagelijkse archieven: 21-03-2013


De Flinterwille van maart 2013 zal op 21 maart bij de leden in de bus vallen. Een kleine correctie: bij de aankondiging van de excursie in de Lindevallei op 6 juli is een aantal keren de Tjonger genoemd; dat moet uiteraard de Linde zijn!

Flinterwille maart 2013 verschenen.