Jaarlijkse archieven: 2013


De Najaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 21 november om 20.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. Het programma van deze avond zult u vinden in de komende Flinterwille. In elk geval zal Ties Huigens van de Vlinderstichting een presentatie houden. Bijdragen voor de komende Flinterwille kunnen tot en met 20 […]

Najaarsbijeenkomst op donderdagavond 21 november.


1
De bladmijnenexcursie op 5 oktober zal worden gehouden in het Wijnjeterper Schar. We beginnen om 13.00 uur vanaf parkeerplaats P2 aan de Nije Heawei (zie bijgevoegde plattegrond). Het begin van de route is ook aangegeven (voor de laatkomers die ons dan toch nog kunnen vinden).

Bladmijnenexcursie 5 oktober


Op 5 september is op twee verschillende plaatsen in Wolvega een Sleedoornpage gezien. Andries vd Veen zag een vrouwtje, dat bezig was om eitjes af te zetten, bij de sportvelden in Wolvega. Tegelijkertijd zagen Siep en Jannie Sinnema een Sleedoornpage vliegen bij de ijsbaan in Wolvega. Foto’s vindt u op […]

Twee Sleedoornpages gezien in WolvegaOp vrijdagavond 6 september vindt de Nationale Nachtvlindernacht plaats. In heel Nederland zijn dan mensen actief om door middel van sterke lampen en witte lakens nachtvlinders te lokken en te bestuderen. In Friesland heeft de Vlinderwerkgroep Friesland een aantal locaties georganiseerd waar men, zodra het donker is, een kijkje kan […]

Nationale Nachtvlinder Nacht vrijdag 6 september5
De Oranje Luzernevlinder (Colias croceus) is de afgelopen dagen 4 x gezien in Friesland: op 7 augustus in Drachten (G.Tuinstra), op 8 augustus in Hemrik (Sinnema) en eveneens op 8 augustus 2 exemplaren in Workum (T.Kunst). Zie “Bijzondere waarnemingen 2013”.

Oranje Luzernevlinder in FrieslandOmdat een spoorwegovergang wegens werkzaamheden is afgesloten, zullen we een ander startpunt moeten nemen voor de excursie. Dit is een plaats aan de noordzijde van de Linde. Te bereiken vanaf de Stellingenweg (Wolvega-Oosterwolde). Vanuit Wolvega onder het viaduct door en dan kun je de Snelweg op, maar je moet een […]

Excursie Lindevallei: gewijzigde startplaats


Insectenexcursies Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden – 19 mei en 24 augustus, NEV Noord i.s.m. Vlinderwerkgroep Friesland en Landschapsbeheer Friesland 19 mei – Harkema/Oostermeer Tijdstip start: 13.00 uur Verzamelplaats: aan de achterzijde van Themapark De Spitkeet, langs het zandpad de Mûntsegroppe. Amersfoortcoördinaat 203.7-577.2. Vanaf de verzamelplaats gaan we via de […]

Insectenexcursies Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden – 19 mei en ...


De Flinterwille van maart 2013 zal op 21 maart bij de leden in de bus vallen. Een kleine correctie: bij de aankondiging van de excursie in de Lindevallei op 6 juli is een aantal keren de Tjonger genoemd; dat moet uiteraard de Linde zijn!

Flinterwille maart 2013 verschenen.Het bestuur heeft de volgende activiteiten vastgesteld: Voorjaarsbijeenkomst: donderdag 18 april Excursies: 19 mei: Noardlike Fryske Wâlden. 1 juni: Fochtelooerveen. 6 juli: Lindevallei. 10 augustus: Kiekenberg. 24 augustus: Noardlike Fryske Wâlden. 6 september: Nationale nachtvlinder Nacht. 5 oktober: Bladmijnenexcursie. Omdat voor een aantal van deze activiteiten nog vergunningen etc. moeten […]

Jaarprogramma 2013 (onder voorbehoud!)


Artikeltjes en foto’s voor de Flinterwille van maart 2013 zijn zoals bekend zeer welkom en kunnen worden gestuurd naar info@vlinderwerkgroepfriesland.nl De deadline voor het insturen van kopij is 17 maart.

Flinterwille maart 2013


1
De traditionele determinatiedag gaan we dit winterseizoen houden op zaterdag 12 januari 2013, bij de familie Sinnema in Hemrik. Vanaf 11.00 uur kan met de hulp van de kennis van anderen en aanwezige literatuur geprobeerd worden om moeilijke soorten, geprepareerd of op foto, op naam te brengen. Er is een […]

Determinatiedag zaterdag 12 januari