BestuurDe voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland zal plaatsvinden op donderdag 21 april, aanvang 20.00 uur, in de Fûgelhelling, De Feart 1 te Ureterp. De indeling van de avond is als volgt: 1. Opening. 2. Verslag najaars(jubileum)bijeenkomst van 21 november 2015. 3. Algemene mededelingen en ingekomen stukken. 4. Financiën Vlinderwerkgroep Friesland. […]

Voorjaarsbijeenkomst donderdag 21 april


Een zoektocht naar de eitjes van de Sleedoornpage in Wolvega leverde een teleurstellende oogst op. Een groep van 9 doorzetters, waaronder 3 mensen van de Vlinderstichting in Wageningen, is van 10 uur in de ochtend tot 3 uur in de middag fanatiek aan het zoeken geweest op diverse plaatsen in […]

Het gaat slecht met de Sleedoornpage in Wolvega.Op de determinatiedag op zaterdag 16 januari in Hemrik waren 18 belangstellenden aanwezig. Na de koffie met traktatie werd druk gewerkt aan het op naam brengen van verschillende vlinders, o.a. door het projecteren van de foto’s ervan op de muur. Verder waren Leo Bot en Joop Kuchlein 7 uur lang […]

Determinatiedag 2016 druk bezocht.


Op zaterdag 23 januari gaan we, samen met Sicco Ens van de Vlinderstichting, rond Wolvega weer eitjes tellen van de Sleedoornpage. We starten om 10.00 uur op het parkeerterrein van de ijsbaan aan de Sportlaan in Wolvega. Deelnemers graag even opgeven via info@vlinderwerkgroepfriesland.nl

sleedoornpage: eitjes tellen op zaterdag 23 januari


Op zaterdagmiddag 21 november gaan we onze najaarsbijeenkomst houden in de Fûgelhelling, De Feart 1 te Ureterp. Aanvangstijd: ’s middags om 14.00 uur. We bestaan in november precies 30 jaar en uiteraard zullen we ons 6e lustrum tijdens deze bijeenkomst gaan vieren. Programma: 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. […]

Najaarsbijeenkomst op zaterdag 21 november: viering 6e lustrum!
Hans Kuypers spotte op de schutting van zijn tuin in Opeinde op zondagavond 30 augustus het zeldzame spannertje Rhodometra sacraria (Roodstreepspanner), terwijl Gerrit Tuinstra diezelfde avond deze vlinder zag in Lauwersoog. Het is een trekvlinder uit Zuid-Europa en wordt slechts zeer zelden gezien in Friesland. Roodstreepspanner (Rhodometra sacraria) (foto: H.Kuypers)

Roodstreepspanner (Rhodometra sacraria): zeldzame trekvlinder waargenomen in Opeinde en Lauwersoog.


Een geweldige waarneming van Mariske Pemmelaar: op haar telroute zag ze een Tijgerblauwtje! Voor zover ons bekend de eerste waarneming in Friesland. Het Tijgerblauwtje (Lampides boeticus) is een trekvlinder in Nederland, die heel zelden in het zuiden van het land wel eens gezien wordt. Ook dit jaar is dat het […]

Nieuw voor Friesland: het Tijgerblauwtje!Op vrijdagavond 11 september vindt de Nationale Nachtvlindernacht plaats. In heel Nederland zijn dan mensen actief om door middel van sterke lampen en witte lakens nachtvlinders te lokken en te bestuderen. In Friesland wordt op een aantal plaatsen een nachtvlinderactiviteit georganiseerd, waar men, zodra het donker is, een kijkje kan […]

Nationale Nachtvlindernacht 2015 op vrijdagavond 11 september


Zoals al eerder gemeld is de excursie van zaterdag 15 augustus verplaatst van de Deelen naar het Bûtenfjild. Dit naar aanleiding van een uitnodiging van de Fryske Feriening foar Fjildbiologie (FFF) om deel te nemen aan de FFF-soortendag 2015, die plaatsvindt in het gebied Bûtenfjild ten noorden van Hardegarijp (Noordoost-Friesland). […]

Excursie zaterdag 15 augustus Bûtenfjild


Ondanks een harde wind beleefden de 14 deelnemers aan onze excursie naar Schiermonnikoog een prachtige dag. De hele dag zon en bijzondere vlinders. Er werden veel Duinparelmoervlinders gezien, o.a. in copula. Daar hadden de fotografen veel aandacht voor! Verder een eitje, vers gelegd door de Kolibrievlinder en zeker vermeldenswaard is […]

Excursie Schiermonnikoog succesvol