Najaarsbijeenkomst op zaterdag 21 november: viering 6e lustrum!


Op zaterdagmiddag 21 november gaan we onze najaarsbijeenkomst houden in de Fûgelhelling, De Feart 1 te Ureterp. Aanvangstijd: ’s middags om 14.00 uur.
We bestaan in november precies 30 jaar en uiteraard zullen we ons 6e lustrum tijdens deze bijeenkomst gaan vieren.

Programma:
1. Opening.
2. Mededelingen en ingekomen stukken.
3. Ervaringen, mededelingen, inbreng van en door leden.
4. Dagvlinderproject 2015-2020 (Siep Sinnema).
5. Pauze met koffie en oranjekoek.
6. Kars Veling (De Vlinderstichting): “Dagvlinders: nieuwe ontwikkelingen
gedurende de laatste 5 jaar”.
7. Nieuwe en bijzondere nachtvlinders voor Friesland (Gerrit Tuinstra).
8. Slotwoord.
9. Napraten onder het genot van een hapje en een drankje.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.