Dagelijkse archieven: 23-09-2015


Op zaterdagmiddag 21 november gaan we onze najaarsbijeenkomst houden in de Fûgelhelling, De Feart 1 te Ureterp. Aanvangstijd: ’s middags om 14.00 uur. We bestaan in november precies 30 jaar en uiteraard zullen we ons 6e lustrum tijdens deze bijeenkomst gaan vieren. Programma: 1. Opening. 2. Mededelingen en ingekomen stukken. […]

Najaarsbijeenkomst op zaterdag 21 november: viering 6e lustrum!