Roodstreepspanner (Rhodometra sacraria) op meer plaatsen in Friesland waargenomen.


We beleven duidelijk een invasie van de zeldzame trekvlinder Rhodometra sacraria, de Roodstreepspanner.
Na Opeinde en Lauwersoog werd de vlinder de afgelopen dagen ook waargenomen in Harich, Giekerk en Hemrik.
Zie de pagina “Bijzondere waarnemingen 2015”.