Voorjaarsbijeenkomst donderdag 21 april


De voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland zal plaatsvinden op donderdag 21 april, aanvang 20.00 uur, in de Fûgelhelling, De Feart 1 te Ureterp.

De indeling van de avond is als volgt:

1. Opening.
2. Verslag najaars(jubileum)bijeenkomst van 21 november 2015.
3. Algemene mededelingen en ingekomen stukken.
4. Financiën Vlinderwerkgroep Friesland.
5. Ervaringen, mededelingen, inbreng van en door leden.
6. Pauze.
7. Mededelingen over het dagvlinderproject (Siep Sinnema).
8. De laatste Friese populatie van het Gentiaanblauwtje (presentatie: Peter de Boer).
9. Rondvraag.
10. Sluiting.

Op de pagina “Excursies” vindt u de data voor de excursies van 2016.
Voor een kort verslag van de bijeenkomst vindt u hier.