Excursie zaterdag 15 augustus Bûtenfjild


Zoals al eerder gemeld is de excursie van zaterdag 15 augustus verplaatst van de Deelen naar het Bûtenfjild.
Dit naar aanleiding van een uitnodiging van de Fryske Feriening foar Fjildbiologie (FFF) om deel te nemen aan de FFF-soortendag 2015, die plaatsvindt in het gebied Bûtenfjild ten noorden van Hardegarijp (Noordoost-Friesland). De deelgebieden van dit gebied worden beheerd door verschillende terreineigenaren, namelijk Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en particuliere natuurbeheerders.

De start is om 14.00 uur.
Locatie:
Werkschuur van Staatsbosbeheer bij It Goddeloas Tolhûs
РSchwartzenbergloane 7, 9108 AL Broeksterw̢ld

Parkeren:
Auto’s voor de brug, fietsen kunnen voor de werkschuur worden geparkeerd.

Wie blijft voor de avondexcursie krijgt tussen 17 en 19 uur soep en broodjes van de organisatie.

Contactpersoon is Gerrit Tuinstra, tel. 0512-518246 of 06-13684171.