Insectenexcursies Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden – 19 mei en 24 augustus


Insectenexcursies Nationaal Landschap Noardlike Fryske Wâlden – 19 mei en 24 augustus,
NEV Noord i.s.m. Vlinderwerkgroep Friesland en Landschapsbeheer Friesland

19 mei – Harkema/Oostermeer
Tijdstip start: 13.00 uur
Verzamelplaats: aan de achterzijde van Themapark De Spitkeet, langs het zandpad de Mûntsegroppe. Amersfoortcoördinaat 203.7-577.2.
Vanaf de verzamelplaats gaan we via de Mûntsegroppe eerst (lopend) naar het ‘heideterreintje’ dat even noordelijker ligt. Het is een prachtig terreintje waar niet veel heide meer groeit, maar wel een heel schrale vegetatie. Het terreintje is een relict van de veel grotere heideterreinen die hier vroeger lagen. Het terreintje is reliëfrijk en de verwachting is dat hier veel insecten te vinden zijn.
Daarna gaan we (waarschijnlijk lopend) via een fietspad met houtwallen erlangs, naar een van de twee plots waar vorig jaar ook insecten geïnventariseerd zijn. Dit is een houtwallengebied met dwars er doorheen een aantal zandpaden waardoor het goed toegankelijk is. Een groot deel van de agrarische percelen kunnen we betreden om te vangen in en rond de houtwallen.

Aan het eind van de excursie, zo rond 17.00-17.30 uur bekijken we wat we ’s avonds gaan doen, of de weersomstandigheden geschikt zijn om ook ’s avonds door te gaan en we tevens met de lamp kunnen gaan vangen. Hiervoor kunnen we terecht in hetzelfde gebied, dus het agrarische cultuurlandschap, maar ook het heideterreintje achter De Spitkeet.
Daarnaast hebben we toestemming van Staatsbosbeheer om de oostelijke oeverlanden van De Bergumermeer (op korte afstand) alsook de Twijzeler Mieden (op wat grotere afstand) te betreden en er ook met licht te vangen. Beide gebieden liggen eveneens binnen de grenzen van het Nationaal Landschap.

24 augustus – TwijzelTijdstip start: 10.00 uur
Verzamelplaats: parkeerplaats bij de Bootsma’s Dobbe, aan De Wedze, de weg van Twijzel naar Kollumerzwaag. Amersfoortcoördinaat 202.2-584.7.
Vanaf de verzamelplaats steken we De Wedze over, om in het tweede onderzoeksgebied te komen. Ook dit is een gebied met veel houtwallen, maar tevens liggen er een aantal elzensingels en diverse poelen en pingoruïnes.
Deze excursie begint al ’s ochtends. Hoe lang we precies in dit gebied zijn weten we nu nog niet. Dit zal afhangen van de (weers)omstandigheden en resultaten gedurende de excursie. In onderling overleg bepalen we hoe lang we in het gebied blijven en of we (bv. aan het begin van de middag) verkassen naar een ander gebied, bv. de Twijzeler Mieden (op korte afstand) of de oeverlanden van De Bergumermeer (op wat grotere afstand).
Ditzelfde geldt voor de avondexcursie. Aan het eind van de excursie overdag (±17.00 uur) bekijken we of en waar we de avondexcursie door laten gaan.

Contactpersoon: Gerrit Tuinstra, 0512-518246 of mobiel (in het veld) 06-13684171.

Alle andere excursies in 2013 vindt u op de pagina excursies in 2013.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *