Dagelijkse archieven: 27-09-2013


De Najaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 21 november om 20.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. Het programma van deze avond zult u vinden in de komende Flinterwille. In elk geval zal Ties Huigens van de Vlinderstichting een presentatie houden. Bijdragen voor de komende Flinterwille kunnen tot en met 20 […]

Najaarsbijeenkomst op donderdagavond 21 november.