Maandelijkse archieven: september 2013


De Najaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op donderdag 21 november om 20.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. Het programma van deze avond zult u vinden in de komende Flinterwille. In elk geval zal Ties Huigens van de Vlinderstichting een presentatie houden. Bijdragen voor de komende Flinterwille kunnen tot en met 20 […]

Najaarsbijeenkomst op donderdagavond 21 november.


1
De bladmijnenexcursie op 5 oktober zal worden gehouden in het Wijnjeterper Schar. We beginnen om 13.00 uur vanaf parkeerplaats P2 aan de Nije Heawei (zie bijgevoegde plattegrond). Het begin van de route is ook aangegeven (voor de laatkomers die ons dan toch nog kunnen vinden).

Bladmijnenexcursie 5 oktober


Op 5 september is op twee verschillende plaatsen in Wolvega een Sleedoornpage gezien. Andries vd Veen zag een vrouwtje, dat bezig was om eitjes af te zetten, bij de sportvelden in Wolvega. Tegelijkertijd zagen Siep en Jannie Sinnema een Sleedoornpage vliegen bij de ijsbaan in Wolvega. Foto’s vindt u op […]

Twee Sleedoornpages gezien in Wolvega