Dagelijkse archieven: 19-10-2012


De najaarsbijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 22 november om 20.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. De agenda van deze avond is als volgt: 1. Opening. 2. Verslag voorjaarsbijeenkomst. 3. Algemene mededelingen en ingekomen stukken. 4. Ervaringen/mededelingen/eigen inbreng van en door leden. U kunt allerlei zaken meenemen, zoals vind- […]

Najaarsbijeenkomst donderdag 22 november