Jaarlijkse archieven: 2012


De najaarsbijeenkomst zal worden gehouden op donderdag 22 november om 20.00 uur in de Fûgelhelling te Ureterp. De agenda van deze avond is als volgt: 1. Opening. 2. Verslag voorjaarsbijeenkomst. 3. Algemene mededelingen en ingekomen stukken. 4. Ervaringen/mededelingen/eigen inbreng van en door leden. U kunt allerlei zaken meenemen, zoals vind- […]

Najaarsbijeenkomst donderdag 22 november


De jaarlijkse bladmijnenexcursie zal dit jaar plaatsvinden op zaterdag 6 oktober in de buurt van Twijzel. De plek van samenkomst zal zijn aan de Wedze (de binnendoorweg -noordzuid lopend- van Twijzel naar Zandbulten/Kollumerzwaag), Amersfoortcoördinaten: 202.2-584.6. Aanvang 13.00 uur. Aan de Wedze ligt een terreintje van Staatsbosbeheer, Bootsma’s Dobbe. Direct oostelijk […]

Bladmijnenexcursie zaterdag 6 oktober

1
De excursie van 21 juli naar de Rottige Meente is zeer succesvol verlopen. Zo’n 25 belangstellenden hebben kunnen genieten van het waarnemen van de Zilveren Maan en zelfs de Grote Vuurvlinder, zowel mannetje als vrouwtjes. Er werden zelfs eitjes van de Grote Vuurvlinder gevonden. Hieronder een kleine impressie van de […]

Excursie Rottige Meente succesvol


De excursie naar de Rottige Meente op 21 juli gaat door, het weer knapt op en het blijft droog. Als de zon er bij komt worden de omstandigheden gunstig om de grote vuurvlinder te zien. Over de avondexcursie nemen we vanmiddag een beslissing, maar de voorspellingen geven vannacht temperaturen rond […]

Excursie Rottige Meente gaat door.
Op vrijdagavond 22 juni vindt de Nationale Nachtvlindernacht plaats. In heel Nederland zijn dan mensen actief om door middel van sterke lampen en witte lakens nachtvlinders te lokken en te bestuderen. Hieronder staan enkele locaties vermeld, een volledig overzicht is te vinden op internet op de site van de Vlinderstichting: […]

Nationale Nachtvlinder Nacht 22 juni


De excursies voor 2012 zijn bekend en vindt u op de pagina “Excursies 2012”. De inhoudsopgave van de Flinterwille van maart 2012 vindt u op de pagina “Flinterwille maart 2012”. En natuurlijk: de voorjaarsbijeenkomst wordt gehouden op donderdagavond 12 april, aanvang 20.00 uur in de Fugelhelling te Ureterp.

Excursies 2012
1
De jaarlijkse determinatiedag zal plaatsvinden op zaterdag 14 januri 2012 vanaf 11.00 uur bij de familie Sinnema, Sparjeburd 29 te Hemrik. Zowel op het gebied van macro- als microvlinders zijn deskundigen aanwezig en we hebben de beschikking over veel determinatieboeken. Voor digitale foto’s hebben we een beamer ter beschikking. Het […]

Determinatiedag 14 januari 2012