Agenda


Onze bladmijnen- en rupsenexcursie is vastgesteld op zaterdag 1 oktober, start 13.30 uur. Locatie: natuurterrein De Bult aan het kanaal bij Drogeham en Kootstertille. Het verzamelpunt is aan de zuidwest-kant van het terrein (kilometerhok 203, 581; coördinaten 53 gr 12‘ 53“ Noord en 6 gr 06‘ 31“ Oost). Vandaar uit […]

Bladmijnen- en rupsenexcursie op zaterdag 1 oktober 2016


Op zaterdag 15 augustus hadden we een excursie gepland naar De Deelen. Onlangs kregen we een uitnodiging van de Fryske Feriening foar Fjildbiologie (FFF) om deel te nemen aan de FFF-soortendag 2015, die plaatsvindt in het gebied Bûtenfjild ten noorden van Hardegarijp (Noordoost-Friesland). De deelgebieden van dit gebied worden beheerd […]

Verplaatsing Excursie op 15 augustus van De Deelen naar ...
Op vrijdagavond 22 juni vindt de Nationale Nachtvlindernacht plaats. In heel Nederland zijn dan mensen actief om door middel van sterke lampen en witte lakens nachtvlinders te lokken en te bestuderen. Hieronder staan enkele locaties vermeld, een volledig overzicht is te vinden op internet op de site van de Vlinderstichting: […]

Nationale Nachtvlinder Nacht 22 juni


De eerstvolgende activiteit van de Vlinderwerkgroep Friesland is de Voorjaarsbijeenkomst op donderdag 27 april 2006 in de Fûgelhelling, De Feart 1 te Ureterp. Aanvangstijd: ’s avonds om 19.30 uur. De indeling van de avond is als volgt: 1. Opening. 2. Algemene mededelingen en ingekomen stukken. 3. Ervaringen, mededelingen, inbreng van […]

Voorjaarsbijeenkomst


Op zaterdag 18 februari 2006 organiseert de Vlinderwerkgroep Friesland een zoektocht naar de de Sleedoornpage. We starten om 13.30 uur op het parkeerterrein bij het voetbalveld in De Blesse. Komende vanaf Wolvega betekent dit, dat u in de De Blesse rechtsaf moet richting Blesdijke, waarna het parkeerterrein na enkele honderden […]

Sleedoornpage

Nationale Nachtvlinder Nacht op 1 juli 2005: 12 locaties in Friesland. Resultaten: ondanks koude nacht toch gemiddeld zo’n 50 soorten macro’s op het laken. In totaal maar liefst 150 verschillende soorten macro-nachtvlinders waargenomen. Publieke belangstelling was zeer wisselend, van 0 tot 25 personen. Graag de lijsten met waargenomen soorten naar […]

Nationale Nachtvlinder Nacht