Verplaatsing Excursie op 15 augustus van De Deelen naar Bûtenfjild


Op zaterdag 15 augustus hadden we een excursie gepland naar De Deelen.
Onlangs kregen we een uitnodiging van de Fryske Feriening foar Fjildbiologie (FFF) om deel te nemen aan de FFF-soortendag 2015, die plaatsvindt in het gebied Bûtenfjild ten noorden van Hardegarijp (Noordoost-Friesland). De deelgebieden van dit gebied worden beheerd door verschillende terreineigenaren, namelijk Staatsbosbeheer, It Fryske Gea en particuliere natuurbeheerders.
We hebben besloten om op deze uitnodiging in te gaan en dat betekent, dat de
excursie van 15 augustus verplaatst wordt van de De Deelen naar het Bûtenfjild.
De start is om 14.00 uur bij de Werkschuur van SBB (bij Goddeloos Tolhuis)

Bijzonderheden komen te zijner tijd op onze website.
Contactpersoon wordt Gerrit Tuinstra, tel. 0512-518246 of 06-13684171.

De excursie naar de Deelen zullen we volgend jaar weer op het programma zetten.