Dagelijkse archieven: 10-09-2010


De Flinterwille, die eind oktober zal uitkomen, zal onder andere in het teken staan van het 25-jarig jubileum van de Vlinderwerkgroep Friesland. Dit jubileum zal op zaterdag 20 november 2010 worden gevierd in de Fugelhelling te Ureterp. De deadline voor de kopij voor deze Flinterwille is 17 oktober.

Oproep voor kopij jubileum-Flinterwille