Jaarlijkse archieven: 2010


De viering van het 25-jarig jubileum van onze vlinderwerkgroep op zaterdag 20 november werd een groot succes. We konden een kleine 70 bezoekers welkom heten. Naast de boeiende bijdrages van de sprekers (helaas was Frans Post door ziekte verhinderd) konden onder het genot van een hapje en drankje de onderlinge […]

Viering 25-jarig jubileum groot succes


De jubileum-bijeenkomst ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vlinderwerkgroep Friesland vindt plaats op zaterdag 20 november in de Fugelhelling te Ureterp. Programma: 13.30 uur: Ontvangst met koffie en oranjekoek. 14.00 uur: Opening door de voorzitter dhr. Siep Sinnema. 14.15 uur: Lezing door dhr. Kars Veling (De Vlinderstichting): ‘Van […]

Viering 25-jarig jubileum op zaterdag 20 november


Op zaterdag 16 oktober organiseert de Vlinderwerkgroep Friesland een bladmijnenexcursie in het gebied Oenkerk-Molenend. Excursieleider is Leo Bot. We ontmoeten elkaar om 11.00 uur in Oenkerk op de kruising van de Trynwaldsterdyk (dat is de doorgaande weg door Oenkerk) met de Dokter Kijlstraweg (een weg naar rechts), midden in het […]

Bladmijnen-excursie op zaterdag 16 oktoberDe Flinterwille, die eind oktober zal uitkomen, zal onder andere in het teken staan van het 25-jarig jubileum van de Vlinderwerkgroep Friesland. Dit jubileum zal op zaterdag 20 november 2010 worden gevierd in de Fugelhelling te Ureterp. De deadline voor de kopij voor deze Flinterwille is 17 oktober.

Oproep voor kopij jubileum-Flinterwille


De Nationale Nachtvlinder Nacht wordt dit jaar gehouden op vrijdagavond 9 juli. Het wordt om ongeveer 22.30 uur donker, zodat de lampen rond die tijd worden aangezet. Opgave is niet nodig. U bent welkom op de volgende locaties: Buitenpost Locatie: De Kruidhof Start: 21 uur met presentatie over nachtvlinders. Contactpersoon: […]

Nationale nachtvlinder Nacht vrijdag 9 juli


De Voorjaarsbijeenkomst van de Vlinderwerkgroep Friesland wordt gehouden op donderdagavond 15 april 2010 om 20.00 uur in de Fugelhelling te Ureterp. Kopij voor de Flinterwille van dit voorjaar is van harte welkom. Kopij kan worden aangeleverd tot 14 maart.

Voorjaarsbijeenkomst 15 april 2010
Op zaterdag 16 januari vond onze jaarlijkse determinatiedag plaats bij de familie Sinnema te Hemrik. Aangezien er 16 leden van de vlinderwerkgroep aanwezig waren, konden een groot aantal moeilijk te determineren soorten (zowel macro- als microvlinders) op naam worden gebracht. Naast de drukke werkzaamheden werd men uiteraard op tijd voorzien […]

Determinatiedag