Maandelijkse archieven: september 2010


Op zaterdag 16 oktober organiseert de Vlinderwerkgroep Friesland een bladmijnenexcursie in het gebied Oenkerk-Molenend. Excursieleider is Leo Bot. We ontmoeten elkaar om 11.00 uur in Oenkerk op de kruising van de Trynwaldsterdyk (dat is de doorgaande weg door Oenkerk) met de Dokter Kijlstraweg (een weg naar rechts), midden in het […]

Bladmijnen-excursie op zaterdag 16 oktober


De Flinterwille, die eind oktober zal uitkomen, zal onder andere in het teken staan van het 25-jarig jubileum van de Vlinderwerkgroep Friesland. Dit jubileum zal op zaterdag 20 november 2010 worden gevierd in de Fugelhelling te Ureterp. De deadline voor de kopij voor deze Flinterwille is 17 oktober.

Oproep voor kopij jubileum-Flinterwille