Maandelijkse archieven: oktober 2010


De jubileum-bijeenkomst ter gelegenheid van het 25-jarig bestaan van de Vlinderwerkgroep Friesland vindt plaats op zaterdag 20 november in de Fugelhelling te Ureterp. Programma: 13.30 uur: Ontvangst met koffie en oranjekoek. 14.00 uur: Opening door de voorzitter dhr. Siep Sinnema. 14.15 uur: Lezing door dhr. Kars Veling (De Vlinderstichting): ‘Van […]

Viering 25-jarig jubileum op zaterdag 20 november