Dagelijkse archieven: 9-10-2014


Als het goed is, valt vandaag de nieuwe Flinterwille in de brievenbus. De inhoud van de Flinterwille van oktober 2014 vindt op ook de pagina “Flinterwille”. Het blijkt, dat de drukker bij een aantal exemplaren een fout heeft gemaakt: de omslag en de kleurenfoto’s zijn goed, maar de rest van […]

Flinterwille oktober 2014