Najaarsvergadering en Flinterwille


De Najaarsvergadering van de Vlinderwerkgroep Friesland is vastgesteld op zondagmiddag 23 november 2008 om 14.00 uur in de Fugelhelling te Ureterp.
Kopij voor de Flinterwille van oktober 2008 is uiteraard weer van harte welkom! Graag opsturen naar info@vlinderwerkgroepfriesland.nl.
Uiterste datum voor het inzenden van kopij is 20 oktober.

Een reactie plaatsen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *