Dagelijkse archieven: 21-09-2007


Om alvast te noteren: de Najaarsbijeenkomst zal plaatsvinden op zondagmiddag 11 november in de Fugelhelling te Ureterp. De deadline voor het inleveren van artikelen voor de Flinterwille van oktober 2007 is: maandag 15 oktober.

Najaarsbijeenkomst en Flinterwille