Maandelijkse archieven: september 2008


Op zaterdag 11 oktober organiseren we in een bladmineerder-excursie onder leiding van Leo Bot. Start: 10.30 uur voor de kerk in het centrum van Witmarsum We zullen het gebied rond Witmarsum en ten zuiden hiervan onderzoeken.

Excursie bladmineerders


De Najaarsvergadering van de Vlinderwerkgroep Friesland is vastgesteld op zondagmiddag 23 november 2008 om 14.00 uur in de Fugelhelling te Ureterp. Kopij voor de Flinterwille van oktober 2008 is uiteraard weer van harte welkom! Graag opsturen naar info@vlinderwerkgroepfriesland.nl. Uiterste datum voor het inzenden van kopij is 20 oktober.

Najaarsvergadering en Flinterwille